Müzik 2018-10-02T14:33:42+03:00

Müzik

Küçük Prens Lisesi; çağdaş güzel sanatlar eğitimi ışığında  alanlarında uzman öğreticilerden oluşan, sanatını dünya platformlarına taşıyacak, evrenselliğe ulaşmış geleceğin sanatçılarını disiplinler arası bir anlayışla yetiştirmektedir. Okulumuzda verilen kültür dersleri ile de desteklenen yoğun sanat programları, öğrencilerin yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkaracak ve kişisel becerilerini en üst noktada kullanabilmelerini sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Sanata ve duyguların eğitimine son derece önem veren eğitim sistemimizde duygular eğitilirken; zihinsel yeteneklerin, düşüncenin, zekânın gelişmesi ön plana çıkarılmaktadır.

Bu bağlamda öğrencilerimizin

  • Kendi yetenek ve ilgilerini tanıması,
  • Atatürk’ün müzik görüşleri doğrultusunda yapılan çalışmaları ve sağlanan gelişmeleri tanıması,
  • Sanatın doğuşu, sanat ve sanatçının önemini kavraması,
  • Kültürel değerleri koruması,
  • Ulusal ve uluslararası sanat müziği tür-biçimlerini dinlemesi,
  • Dünyanın farklı bölgelerindeki müzik eserlerini tanıması,
  • Okul korosu, bandosunda ve orkestrasında etkin görev alması,
  • Türk sanat müziği ve Türk halk müziğinin önemini anlaması,
  • Klasik müzik sanat ve sanatçılarını tanıması ve öneminin bilincinde olması amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimiz; müzik eğitimleri devam ederken bir yandan da müziğin tarihi ve evrenselliği hakkında bilgiler edinir. Bu çalışmalar ve konferans, seminer, workshop, konser gibi etkinliklerle onların sosyal ve kültürel anlamdaki gelişmelerini desteklemekteyiz.