Türkiye’de Üniversiteler

Türkiye’de devlet ve vakıf üniversiteleri olmak üzere iki çeşit üniversite vardır. Bütün üniversiteler Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından akredite edilir. 2013 yılı Ağustos ayı itibarı ile devlet üniversitelerinin sayısı 104, vakıf üniversitelerinin sayısı ise 71’tir. Ağustos 2012’de çıkartılan bir yasa ile, ikinci öğretim programlarına kayıtlı öğrenciler haricinde devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerinden katkı payı alınmamasına karar verilmiştir.

Vakıf üniversiteleri, doğrudan devlete bağlı olmayan, bir vakıf tarafından özerk olarak işletilen, paralı üniversitelerdir. Vakıf üniversitelerinin çoğunda İşletme, Bilgisayar Bilimleri gibi lisansüstü programlar da vardır. Bazı vakıf üniversiteleri Mühendislik ve Tıp programlarındaki başarılarıyla bilinir. Vakıf üniversitelerinin çoğunda eğitim dili İngilizce’dir. Çoğu vakıf üniversitesinde yabancı dil yeterliliği olmayan öğrencilere yönelik İngilizce hazırlık sınıfları vardır.

Vakıf üniversiteleri, doğrudan devlete bağlı olmayan, bir vakıf tarafından özerk olarak işletilen üniversitedir. Türkiye’de, kanunlara göre vakıf üniversiteleri, Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine kanunla kurulur. Bu tür üniversitelerin kurulması, yeni bir üniversite kurma veya kurulmuş bulunan bir yükseköğretim kurumuna üniversite adının verilmesi şeklinde olur. Vakıf Yükseköğretim Kurumu, 2547 sayılı kanun hükümleri uyarınca, devlet tarafından kurulmuş bulunan yükseköğretim kurumudur.

Vakıflarca üniversite kurulabilmesi için, üniversitenin en az iki fakülteden oluşması, bu fakültelerin bünyelerinde fen ve edebiyat alanları ile ilgili eğitim programlarının mevcut olması, fen ve edebiyat programlarının üniversitenin ilk açılacak eğitim programları arasında yer alması ve üniversitenin eğitim-öğretime başlayacağı yıl bu programlara öğrenci alınacağının taahhüt edilmesi gereklidir. Yerleştirmeler yine YÖK tarafından yapılır.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.