Ücretlerimiz 2020-05-29T21:09:14+03:00

Ücretlerimiz

SAINT-JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

ÖZEL KÜÇÜK PRENS LİSESİ 2020-2021 ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ

Lise (Yıllık) Eğitim Yemek Toplam
Hazırlık Sınıfı 71.250-TL 7.640-TL 78.890-TL
9-10-11-12. Sınıflar 71.250.-TL.

71.250.-TL.

7.640.-TL.

4.790.-TL.

78.890.-TL.

76.040.-TL.

Ücretlerimize KDV dahildir.

  • Yukarıda belirtilen indirimsiz eğitim ücretlerimiz 2020-2021 Eğitim Dönemi indirimsiz ücretlerimiz olup, lisemize ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrencilerin “Yeni Kayıtları” için kayıt takvimi MEB kararı akabinde Temmuz ayında başarı puanına dayalı indirimli ücretlerimizi içerecek şekilde belirlenecek ve açıklanacaktır.
  • 2020-2021 Eğitim Dönemi ara sınıflarımızda “Kayıt Yenileme” işlemlerinde ise ücretlerimiz üzerinden ödeme seçenekleri aşağıdaki gibi uygulanacaktır.
  • 06.2020- 30.06.2020 tarihleri arası ”-6 puan kayıt indirimi” uygulanacak ve bu dönem için eğitim ücreti artış oranı %8 olacaktır.
  • 07.2020-14.07.2020 tarihleri arası “-3 puan kayıt indirimi” uygulanacak ve bu dönem için eğitim ücreti artış oranı %11 olacaktır.
  • 15.07.2020  sonrası %14 oranı uygulanacaktır.

Kayıt takvimimize göre kayıt tarihlerindeki ödemelerde uygulanabilecek taksit adetleri:

  • 30 Haziran’a kadar yapılacak kayıtlarda 10 eşit taksit,
  • 1 Temmuz -31 Temmuz arası yapılacak kayıtlarda 10 eşit taksit,
  • 1 Ağustos- 31 Ağustos arası yapılacak kayıtlarda 9 eşit taksit veya ilk 2 taksiti peşin kalanı 8 eşit taksit,

olmakla birlikte kalan taksitler her ayın beşinde olacaktır.

Eğitim ücretinden;

I. SJ’li İndirimi:

Saint-Joseph Lisesi’nden mezun olan anne, baba, büyükanne, büyükbabanın çocuğunun/torununun; veya Saint-Joseph Lisesi öğrencisi kardeşinin Özel Küçük Prens (KP) Okulları’na devam etmesi halinde o eğitim yılı için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır.

Aynı öğrenciye birinci derece 2 farklı Saint-Joseph’liden olmak kaydı ile toplam en fazla % 20 indirim uygulanır. Tüm indirimlerin toplamı %20’yi geçemez.

II. Küçük Prens’li İndirimi:

Küçük Prens Okullarımızdan mezun olan öğrencinin kardeşine o eğitim yılı için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır.

Aynı öğrenciye yakınlık derecesi birinci dereceden olan 2 farklı Küçük Prensli’nin varlığı halinde toplam en fazla % 20 indirim uygulanır.

III. Kardeş İndirimi:

Küçük Prens Okullarında okuyan kardeş öğrencilerin her birine %10 indirim; İndirim en fazla 3 kardeşe uygulanır. Öğrenci başına indirimler toplamı %20’yi geçemez.

IV. Fransızca Eğitim Veren Okullar İndirimi:

Türkiye’de Fransızca eğitim veren Okulların “Notre Dame de Sion, Saint Benoît, Saint-Michel, Sainte- Pulchérie, Saint-Joseph İzmir, Tevfik Fikret Lisesi İzmir, Tevfik Fikret Lisesi Ankara, Piri Reis, Pierre Loti, Ankara Charles de Gaulle Fransız Lisesi, Galatasaray İlköğretim / Lise veya 4 Yıllık Üniversitesinden mezun (yüksek lisans eğitimi hariç) olan anne veya baba çocuğunun; KP Okulları’na devam etmesi halinde o eğitim yılı için ilan edilen öğretim ücreti üzerinden %5 oranında indirim yapılır. Hem anne hem de babanın bu okullardan mezun olması halinde toplam %5 indirim oranı uygulanır. Anne veya babanın Saint-Joseph’li olması halinde bu maddede yer alan indirim uygulanmaz; yalnızca SJ’li indirimi uygulanır.”

Anne ve/veya babası Fransız vatandaşı olanların çocuğunun; KP Okulları’na devam etmesi halinde o eğitim yılı için ilan edilen öğretim ücreti üzerinden %5 oranında indirim yapılır. En fazla iki kardeşe uygulanır. Hem anne hem de babanın Fransız vatandaşı olması halinde bu indirim oranı değişmez.

SAJEV personeli bu indirimden yararlanamaz.

Bu indirimden yararlanabilmek için kayıt sırasında ilgili okullardan mezun olunduğuna dair belge ve/veya pasaport ibraz edilmesi zorunludur.

Aynı öğrenci için uygulanan öğretim ücreti üzerinden yapılan SJ’li, KP’li ve Kardeş indirimleri toplamı %25’i geçemez.

V. Peşin Ödeme İndirimi:

Tüm seçeneklerin peşin ödemelerinde; Mevcut öğrenciler ve yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kayıt dönemi içerisinde Özel Küçük Prens Okulları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek tarihe kadar eğitim ve yemek ücretine %4 indirim uygulanır.

İndirimler 2020-2021 Eğitim Dönemi için geçerlidir. İndirimler için uygulanacak tarih ve oranlar SAJEV Yönetim kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenir.

VI. Sürekli Eğitim İndirimi (Lise):

KP Ortaokulunu tamamlamış ve Lise’ye devama hak kazanmış öğrencilere %10 indirim uygulanır. Öğrenci bu indirime ek olarak, SJ’li İndirimi, Küçük Prens’li İndirimi ve Kardeş İndiriminden de faydalanabilir. Peşin İndirim haricinde; SJ’li, Küçük Prens’li, Kardeş ve Sürekli Eğitim indirimlerinin toplamı %30’u aşamaz.

Ayrıca, Lise’de okumaya hak kazanan hazırlık sınıfı öğrencilerine sınav sonuç puanlarına göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek oranda indirim uygulanır. Liseye geçiş sınavı sonuç puanlarına göre Burs Komitesi’nin önerisiyle Yönetim Kurulu bu oranı yıllara göre arttırabilir ve/veya azaltabilir, indirim için gereken şartları belirler ve Temmuz ayı sonuna kadar ilan eder.

Liseye devam etmeye hak kazanma şartları da her yıl Yönetim Kurulu tarafından Kurucu Temsilci’nin görüşü alınarak belirlenir.

İndirimin bir sonraki yıl devam etmesi için öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almaması ve yıl sonu ağırlıklı ortalamasının; Lise Hazırlık sınıfı için en az 75 hazırlık sınıfı hariç 9,10,11 ve 12.sınıflarda ise en az kayıt yenileyen 70 puan ( 2019-2020 Eğitim Öğretim döneminden başlamak üzere) olması şartı aranır.

2020-2021 Eğitim Öğretim döneminde ise tüm sınıfların ağırlıklı not ortalaması en az 75 puan olması şartı aranacaktır.

VII. Öğrenci kayıt ücreti iadeleri MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 56. Maddesine göre yapılacaktır.

VIII. Küçük Prens Ortaokulu eğitimini tamamlamış olan, Lise giriş sınavlarında (LGS) toplam puan üzerinden en yüksek toplam puanı alan ilk üç (3) öğrenci, eğitimlerine Küçük Prens Lisesinde devam etmeleri halinde %100,

Küçük Prens Ortaokulu eğitimini tamamlamış olan, Lise giriş sınavlarında (LGS) toplam puan üzerinden en yüksek puanı alan ilk üç (3) öğrencinin, ardından gelecek diğer üç (3) öğrenci ise eğitimlerine Küçük Prens Lisesinde devam etmeleri halinde %70 burs almaya hak kazanır.

Okullarımızın T.C. Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar neticesinde geçici olarak okulda eğitime ara vermesi ve uzaktan eğitime geçilmesi dolayısıyla tüm Özel Küçük Prens Okulları çalışanları iş süreçlerini evlerinden yürütmektedir. Bu sebepten, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda ve Yapı Kredi Bankası ile yapılan görüşmeler sonucunda, Siz değerli Velilerimizin öğrenci okul kayıtlarını “Uzaktan Kayıt Yapma” sistemi ile gerçekleştirebilmeniz sağlanmıştır.

Özel Küçük Prens Lisesi öğrenci kayıtlarımız:

UZAKTAN KAYIT YAPMA SÜRECİ:

1. YAPI KREDİ BANKASI’NDA HESABI OLMAYAN VELİLERİMİZ;

Öğrenci işleri Kayıt ve Takip Müdürümüz:

Ruveyda BİBİOĞLU

Mail: ruveyda.bibioglu@sajev.org.tr

Tel : (0553) 869 74 80

ile temasa geçmeniz halinde Okul taahhütnamesinin eş zamanlı olarak siz velimize ve bankaya (YKB Kadıköy Şubesi) gönderilmesi sağlanacaktır.

I. YKB Bankasında hesabı olmayan velilerimiz önce, online sistem üzerinden hesap açarak müşteri olmalıdır. Bankanın ”  https://www.yapikredi.com.tr/sinirsiz-bankacilik/yapi-kredi-mobil-ile-aninda-yapi-kredili-olun ” adresinde şubeye gelmeden nasıl müşteri olabileceğine dair ayrıntı yer almaktadır.

II. Siz banka müşterisi olduktan sonra, YKB Kadıköy Şubesi;

Şube Tel: 216 -542 01 30
Deniz Kırmızıgül deniz.kirmizigul@yapikredi.com.tr dahili: 121
Pınar Vural pinar.vural@yapikredi.com.tr dahili: 122
Ece Yençak ece.yencak@yapikredi.com.tr dahili: 128
Esin Azize Caniçi azize.canici@yapikredi.com.tr dahili: 126

tarafınızdan aranarak, işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

III. Velimiz olarak siz, YKB ‘nda sisteme başvurunuzu yaparak; “  https://internetsube.yapikredi.com.tr/ngi/collegeWeb.do “onayını aldıktan sonra yukarıda isimleri belirtilen YKB Kadıköy Şubesi yetkilisinin tarafınızdan aranması ile size daha önce gönderilen okul taahhütnamesi ile bankadaki taahhütnamenin eşleşmesi sonucunda sisteme giriş yapılması ve taahhütname/sözleşmeleri bankanın mobil onaya göndermesi sağlanacaktır.

IV. Mobil onayı tamamlandıktan sonra bankanın işlemi kaydetmesi ile kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır.

Peşin veya taksitli işlemlerde sistem ayni şekilde işlemektedir.

2. YAPI KREDİ BANKASI’NDA HESABI OLAN VELİLERİMİZ; (Halen kayıtlı öğrenci velilerimiz)

Öğrenci işleri Kayıt ve Takip Müdürümüz:

Ruveyda BİBİOĞLU

Mail: ruveyda.bibioglu@sajev.org.tr

Tel : (0553) 869 74 80

ile temasa geçmeniz halinde Okul taahhütnamesinin eş zamanlı olarak siz velimize ve bankaya (YKB Kadıköy Şubesi) gönderilmesi sağlanacaktır.

I. Velimiz olarak siz, YKB ‘nda sisteme başvurunuzu yaparak; “  https://internetsube.yapikredi.com.tr/ngi/collegeWeb.do “onayını aldıktan sonra

Şube Tel: 216 -542 01 30
Deniz Kırmızıgül deniz.kirmizigul@yapikredi.com.tr dahili: 121
Pınar Vural pinar.vural@yapikredi.com.tr dahili: 122
Ece Yençak ece.yencak@yapikredi.com.tr dahili: 128
Esin Azize Caniçi azize.canici@yapikredi.com.tr dahili: 126

YKB Kadıköy Şubesi yetkilisinin tarafınızdan aranması ile size daha önce gönderilen okul taahhütnamesi ile bankadaki taahhütnamenin eşleşmesi sonucunda sisteme giriş yapılması ve taahhütname/sözleşmeleri bankanın mobil onaya göndermesi sağlanacaktır.

II. Mobil onayı tamamlandıktan sonra bankanın işlemi kaydetmesi ile kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır.

Peşin veya taksitli işlemlerde sistem ayni şekilde işlemektedir.

Bu olağanüstü dönemde gerçekleşecek kayıt işlemleri sırasında göstereceğiniz iş birliği ve anlayış için şimdiden teşekkür ederiz.