Ücretlerimiz 2022-06-14T11:08:42+03:00

SAINT-JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

ÖZEL KÜÇÜK PRENS LİSESİ 2022-2023 ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ

2022-2023 EĞİTİM DÖNEMİ ÜCRETLERİ EĞİTİM ÜCRETİ EĞİTİM ÜCRETİ  KDV %8 TOPLAM
HAZIRLIK SINIFI (YENİ KAYIT) 140.900.- TL. 11.272.- TL. 152.172.-TL.
9.-10.-11.-12. SINIF (HALEN ÖĞRENCİ OLANLAR) 110.000.- TL. 8.800.- TL. 118.800.-TL.

2022-2023 YEMEK ÜCRETİ

HAZIRLIK 14.750.-TL.+1.180.-TL(KDV) = 15.930.-TL.
9.-10.-11.-12. SINIF
Standart Menü 14.750.-TL.+1.180.-TL(KDV) = 15.930.-TL.
Pratik Menü 9.200.-TL.+736.-TL(KDV) = 9.936.-TL.

KDV oranının yürürlükteki mevzuata göre %8 olarak uygulanacağı öngörülmektedir.  KDV uygulaması ile ilgili T.C Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak değişiklikler daha önce olduğu gibi Siz Değerli Velilerimize yansıtılacaktır.

I. Kayıt yenileme işleminin tamamlanabilmesi için; ilgili dönemlere yönelik indirim ve KDV’li taahhütnamenin talep edilmesi ile okul ücretinin ödenmesi ve ardından tarafınıza iletilecek olan yürürlükteki mevzuatın imzalanmasını öngördüğü evrakların ve KVKK belgesi’nin imzalanarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt işlemi tamamlanamayacaktır. Söz konusu belgeler öğrencimizin yasal velisi tarafından imzalanmalıdır.

II. Tüm sınıflarımızda sunulan yemek ve kahvaltı hizmeti operasyonel ve hijyenik açılardan eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olması sebebiyle okul ücreti ile birlikte ödenmesi zorunludur. Uzaktan eğitimin uzun süreli yapılması durumunda bir önceki dönemde olduğu gibi iade işlemi söz konusu olabilecektir.

Yukarıda belirtilen indirimsiz eğitim ücretlerimiz 2022-2023 Eğitim Dönemi indirimsiz ücretlerimiz olup, lisemize ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrencilerin “Yeni Kayıtları” için kayıt takvimi MEB kararı akabinde Temmuz ayında başarı puanına dayalı indirimli ücretlerimizi içerecek şekilde belirlenecek ve açıklanacaktır.

2022-2023 EĞİTİM DÖNEMİ İÇİN AŞAĞIDAKİ TARİHLERDE İNDİRİMLİ TUTARLAR KAYITLI ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN  UYGULANACAKTIR;

  • 15 HAZİRAN – 30 HAZİRAN 2022 TARİHLERİ ARASINDA;
2022-2023 EĞİTİM DÖNEMİ ÜCRETLERİ EĞİTİM ÜCRETİ EĞİTİM ÜCRETİ  KDV %8 TOPLAM
9.-10.-11.-12. SINIF (HALEN ÖĞRENCİ OLANLAR) 106.840.- TL. 8.547.- TL. 115.387.-TL.

2022-2023 YEMEK ÜCRETİ

9.-10.-11.-12. SINIF
Standart Menü 14.750.-TL.+1.180.-TL(KDV) = 15.930.-TL.
Pratik Menü 9.200.-TL.+736.-TL(KDV) = 9.936.-TL.

2022-2023 EĞİTİM DÖNEMİ İÇİN KAYIT TAKVİMİMİZE GÖRE KAYIT TARİHLERİNDE UYGULANACAK TAKSİT ADETLERİ:

  • 30 Haziran 2022 tarihine kadar yapılacak kayıtlarda 10 eşit taksit,
  • 18 Temmuz -29 Temmuz arası yapılacak kayıtlarda 9 eşit taksit veya ilk 2 taksiti peşin kalanı 8 eşit taksit,
  • olmakla birlikte kalan taksitler her ayın beşinde olacaktır.

Ara sınıf kayıtlarımız  29 Temmuz 2022 tarihinde sona ermektedir.

Eğitim ücretinden;

I. İstanbul Saint Joseph Lisesi’nden mezun indirimi:
İstanbul Saint-Joseph Lisesi’nden mezun olan anne, baba, büyükanne, büyükbabanın çocuğunun/torununun; veya İstanbul Saint-Joseph Lisesi öğrencisi kardeşinin KP Okulları’na devam etmesi halinde o eğitim yılı için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır.
Aynı öğrenciye yukarıda belirtilen birinci derece akraba 2 farklı Saint-Joseph’liden olmak kaydı ile toplam en fazla % 20 indirim uygulanır. Tüm indirimlerin toplamı %20’yi geçemez.

II. Küçük Prens Oraokulu’nu tamamlayan İndirimi:
Küçük Prens Ortaokulunu  mezun olan öğrencinin kardeşine o eğitim yılı için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır.
Aynı öğrenciyeyukarıda belirtilen birinci derece akraba, 2 farklı Küçük Prensli’den olmak kaydıyla  toplam en fazla % 20 indirim uygulanır.

III. Kardeş İndirimi:
Küçük Prens Okullarında okuyan kardeş öğrencilerin her birine %10 indirim; İndirim en fazla 3 kardeşe uygulanır. Öğrenci başına indirimler toplamı %20’yi geçemez.

IV. Fransızca Eğitim Veren Okullar İndirimi:

Türkiye’de Fransızca eğitim veren Okulların (Notre Dame de Sion, Saint Benoît, Saint-Michel, Sainte-Pulchérie, Saint-Joseph İzmir, Tevfik Fikret Lisesi İzmir, Tevfik Fikret Lisesi Ankara,  Piri Reis,  Pierre Loti, Ankara Charles de Gaulle Fransız Lisesi, Galatasaray Lise’si veya 4 Yıllık Üniversitesinden mezun (yüksek lisans eğitimi hariç) olan anne veya baba çocuğunun ;  Küçük Prens (KP) Okulları’na devam etmesi halinde o eğitim yılı için ilan edilen öğretim ücreti üzerinden %5 oranında indirim yapılır. Hem anne hem de babanın yukarıda sayılan  okullardan mezun olması halinde bu indirim oranı değişmez ve en fazla  %5 indirim uygulanır. İstanbul Saint Joseph lisesi mezun indiriminden yararlanılması halinde ise, bu madde de yer alan indirim uygulanmaz; sadece SJ’li indirimi uygulanır.

Anne ve/veya babası Fransız vatandaşı olanların çocuğunun; KP Okulları’na devam etmesi halinde o eğitim yılı için ilan edilen öğretim ücreti üzerinden %5 oranında indirim yapılır. En fazla iki kardeşe uygulanır. Hem anne hem de babanın Fransız vatandaşı olması halinde bu indirim oranı değişme ve en fazla %5 indirim uygulanır.  SAJEV personeli bu indirimden yararlanamaz.

Bu indirimden yararlanabilmek için kayıt sırasında ilgili okullardan mezun olunduğuna dair belge ve/veya pasaport ibraz edilmesi zorunludur.

Aynı öğrenci için uygulanan öğretim ücreti üzerinden yapılan SJ’li, KP’li ve Kardeş indirimleri toplamı peşin ödeme indirimi hariç %25’i geçemez.

V. Peşin Ödeme İndirimi:
Eğitim ücretinin peşin ödenmesi halinde ; Mevcut öğrenciler ve yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kayıt dönemi içerisinde Özel Küçük Prens Okulları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen;

Peşin ödemede eğitim ve yemek ücretine %4 indirim uygulanır.

Yukarıda sayılan tüm indirimler 2022-2023 Eğitim Dönemi için geçerlidir. İndirimler için uygulanacak tarih ve oranlar SAJEV Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenir.

VI. Sürekli Eğitim İndirimi (Lise):

KP Ortaokulunu tamamlamış ve Lise’ye devama hak kazanmış öğrencilere, %10 indirim uygulanır. Öğrenci, bu indirime ek olarak, SJ indirimi, Küçük Prens’li İndirimi ve Kardeş indiriminden de faydalanabilir.Peşin İndirim haricinde; SJ’li, Küçük Prens’li, Kardeş ve Sürekli Eğitim indirimlerinin toplamı %30’u aşamaz.

Ayrıca, Lise’de okumaya hak kazanan hazırlık sınıfı öğrencilerine sınav sonuç puanlarına göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek oranda indirim uygulanır. Liseye geçiş sınav sonuç puanlarına göre Burs Komitesi’nin önerisiyle Yönetim Kurulu bu oranı yıllara göre arttırabilir ve/veya azaltılabilir, indirim için gereken şartları belirler ve Temmuz ayı sonuna kadar ilan eder.

Liseye devam etmeye hak kazanma şartları da her yıl Yönetim Kurulu tarafından Kurucu Temsilcisi’nin görüşü alınarak belirlenir.

İndirimin bir sonraki yıl devam etmesi için öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almaması ve yılsonu ağırlıklı not ortalamasının; Lise Hazırlık sınıfı için enaz 75 hazırlık sınıfı hariç 9,10,11 ve 12.sınıflarda ise en az kayıt yenileyen 75 puan

( 2019-2020 Eğitim Öğretim döneminden başlamak üzere)olması şartı aranır.

VII. Küçük Prens Ortaokulu eğitimini tamamlamış olan, Lise giriş sınavlarında (LGS) toplam puan üzerinden en yüksek toplam puanı alan ilk üç (3) öğrenci, eğitimlerine Küçük Prens Lisesinde devam etmeleri halinde %100,

Küçük Prens Ortaokulu eğitimini tamamlamış olan, Lise giriş sınavlarında toplam puan üzerinden en yüksek puanı alan ilk üç (3) öğrencinin, ardından gelecek diğer üç (3) öğrenci ise eğitimlerine Küçük Prens Lisesinde devam etmeleri halinde %70

burs almaya hak kazanır.

VIII. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki 56. madde gereği; öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin %10’u dışındaki kısmı, öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara ise yıllık ücretin %10’u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.

IX. Kayıt işlemlerimizin sağlıklı yürütülebilmesi için taleplerinizin telefon aracılığıyla değil, yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Yönetim   Kurulumuzun almış olduğu karar kapsamında ve Yapı Kredi Bankası ile yapılan görüşmeler sonucunda geçen yıl olduğu gibi Siz değerli Velilerimizin öğrenci okul kayıtlarını okula ve bankaya gitmek zorunda kalmadan ‘Uzaktan kayıt Yapma ‘ sistemi uygulamasına 2022-2023 öğrenci kayıt döneminde de devam edecektir.

        

SAİNT JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

ÖZEL KÜÇÜK PRENS LİSESİ  

UZAKTAN KAYIT YAPMA SÜRECİ:

I. YAPI KREDİ BANKASI’NDA HESABI OLMAYAN VELİLERİMİZ;

Öncelikle ;

kayitkp@sajev.org.tr

mail adresinden öğrenci okul ücret taahhütnamesinin (taksitli -peşin, standart menü – pratik menü belirtilerek) yazılı olarak talep edilmesini rica ederiz. Akabinde taahhütnamenin eşzamanlı olarak  velimize ve Banka’ya (YKB Kadıköy Şubesi) gönderilmesi sağlanacaktır.

  1. Yapı ve Kredi Bankasında hesabı olmayan velilerimiz öncelikle online sistem üzerinden hesap açarak   müşteri olmalıdır. Bankanın  https://www.yapikredi.com.tr/sinirsizbankacilik/yapi-kredi-mobil-ile-aninda-yapi-kredili-olun “ adresinde şubeye gelmeden nasıl müşteri olabileceğine dair ayrıntılı bilgi yer almaktadır.
  2. Banka müşterisi olduktan sonra Taksitli Eğitim Sistemine Başvuracak Velilerimiz  ;

https://internetsube.yapikredi.com.tr/ngi/collegeWeb.do linki üzerinden başvurunuzu yaptıktan sonra tarafınıza iletilen SMS onayı ile aşağıda iletişim bilgileri yer alan YKB Kadıköy Şubesini aramanızı rica ederiz. Tarafınıza  daha önce gönderilen  okul taahhütnamesi ile  bankadaki taahhütnamenin eşleşmesi sonucunda sisteme giriş yapılması ve  taahhütname/sözleşmeleri Banka’nın  mobil onaya göndermesi sağlanacaktır.

Şube Tel: 216 -542 01 30
Deniz Kırmızıgül deniz.kirmizigul@yapikredi.com.tr dahili: 121
Ani Ovalı ani.ovali@yapikredi.com.tr dahili: 122
Gülşah Kunduracı gulsah.kunduraci@yapikredi.com.tr dahili: 128
Suna Karakurt suna.karakurt@yapikredi.com.tr dahili: 126

3. Şubece mobil onay tamamlandıktan sonra Banka’nın işlemi kaydetmesi ile kayıt işleminin Banka süreci  tamamlanmış olacaktır.

Peşin işlemlerde önce okul ile iletişime geçilmesi sonrasında YKB Kadıköy şubesinin aranmasını rica ederiz.

II. YAPI KREDİ BANKASI’NDA HESABI OLAN VELİLERİMİZ;

Öncelikle ;

kayitkp@sajev.org.tr

mail adresinden öğrenci okul ücret taahhütnamesinin (taksitli -peşin, standart menü – pratik menü belirtilerek) yazılı olarak talep edilmesini rica ederiz. Akabinde taahhütnamenin eşzamanlı olarak  velimize ve Banka’ya (YKB Kadıköy Şubesi) gönderilmesi sağlanacaktır.

  1.   Taksitli Eğitim Sistemine Başvuracak Velilerimiz ;

https://internetsube.yapikredi.com.tr/ngi/collegeWeb.do linki üzerinden başvurunuzu yaptıktan sonra tarafınıza iletilen SMS onayı ile aşağıda iletişim bilgileri yer alan YKB Kadıköy şubesini aramanızı rica ederiz. Tarafınıza daha önce gönderilen okul taahhütnamesi ile Banka’daki taahhütnamenin eşleşmesi sonucunda sisteme giriş yapılması ve  taahhütname/sözleşmeleri Banka’nın  mobil onaya göndermesi sağlanacaktır.

  1. Şubece mobil onay tamamlandıktan sonra bankanın işlemi kaydetmesi ile kayıt işleminin banka süreci tamamlanmış olacaktır.

Peşin işlemlerde önce okul ile iletişime geçilmesi sonrasında YKB Kadıköy şubesinin aranmasını rica ederiz.

Şube Tel: 216 -542 01 30
Deniz Kırmızıgül deniz.kirmizigul@yapikredi.com.tr dahili: 121
Ani Ovalı ani.ovali@yapikredi.com.tr dahili: 122
Gülşah Kunduracı gulsah.kunduraci@yapikredi.com.tr dahili: 128
Suna Karakurt suna.karakurt@yapikredi.com.tr dahili: 126

3. Mobil onayı tamamlandıktan sonra Banka’nın  işlemi kaydetmesi ile kayıt    işleminin banka süreci  tamamlanmış olacaktır.

Peşin veya taksitli işlemlerde sistem aynı şekilde işlemektedir.