Ücretlerimiz 2021-07-02T14:28:11+03:00

Ücretlerimiz

SAINT-JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

ÖZEL KÜÇÜK PRENS LİSESİ 2021-2022 ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ

2021-2022 EĞİTİM DÖNEMİ ÜCRETLERİ EĞİTİM ÜCRETİ EĞİTİM ÜCRETİ  KDV %8 YEMEK ÜCRETİ YEMEK ÜCRETİ KDV %8 TOPLAM
HAZIRLIK SINIFI 80.509.-TL. 6.441.-TL.     8.657.-TL. 693.-TL. 96.300.-TL.
9.-10.-11.-12.-SINIFLAR
STANDART MENÜ 80.509.-TL. 6.441.-TL. 8.657.-TL. 693.-TL. 96.300.-TL.
PRATİK MENÜ 80.509.-TL. 6.441.-TL. 5.417.-TL. 433.-TL. 92.800.-TL.

KDV oranının yürürlükteki mevzuata göre %8 olarak uygulanacağı öngörülmektedir.  KDV uygulaması ile ilgili Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak değişiklikler daha önce olduğu gibi Siz Değerli Velilerimize yansıtılacaktır.

  1. Kayıt yenileme işleminin tamamlanabilmesi için; ilgili dönemlere yönelik indirim ve KDV’li taahhütnamenin talep edilmesi ile okul ücretinin ödenmesi ve ardından tarafınıza iletilecek olan yürürlükteki mevzuatın imzalanmasını öngördüğü evrakların ve KVKK belgesi’nin imzalanarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt işlemi tamamlanamayacaktır. Söz konusu belgeler öğrencimizin yasal velisi tarafından imzalanmalıdır.
  2. Tüm sınıflarımızda sunulan yemek ve kahvaltı hizmeti operasyonel ve hijyenik açılardan eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olması sebebiyle okul ücreti ile birlikte ödenmesi zorunludur. Uzaktan eğitimin yapılması durumunda bir önceki dönemde olduğu gibi iade işlemi gerçekleştirilecektir.Yukarıda belirtilen indirimsiz eğitim ücretlerimiz 2021-2022 Eğitim Dönemi indirimsiz ücretlerimiz olup, lisemize ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrencilerin “Yeni Kayıtları” için kayıt takvimi MEB kararı akabinde Temmuz ayında başarı puanına dayalı indirimli ücretlerimizi içerecek şekilde belirlenecek ve açıklanacaktır.

2021-2022 eğitim dönemi için aşağıdaki tarihlerde indirimli tutarlar Kayıtlı öğrencilerimiz için  uygulanacaktır;

  • 07 Haziran – 30 Haziran 2021 tarihleri arası ”-6 puan erken kayıt indirimi” ile;

2021-2022 EĞİTİM DÖNEMİ ÜCRETLERİ EĞİTİM ÜCRETİ EĞİTİM ÜCRETİ  KDV %8 YEMEK ÜCRETİ YEMEK ÜCRETİ KDV %8 TOPLAM
9.-10.-11.-12.-SINIFLAR
STANDART MENÜ 76.620.-TL. 6.130.-TL. 8.657.-TL. 693.-TL. 92.100.-TL.
PRATİK MENÜ 76.620.-TL. 6.130.-TL. 5.417.-TL. 433.-TL. 88.600.-TL.

  • 30 Haziran 2021 tarihinden sonra;

2021-2022 EĞİTİM DÖNEMİ ÜCRETLERİ EĞİTİM ÜCRETİ EĞİTİM ÜCRETİ  KDV %8 YEMEK ÜCRETİ YEMEK ÜCRETİ KDV %8 TOPLAM
HAZIRLIK SINIFI 80.509.-TL. 6.441.-TL.     8.657.-TL. 693.-TL. 96.300.-TL.
9.-10.-11.-12.-SINIFLAR
STANDART MENÜ 80.509.-TL. 6.441.-TL. 8.657.-TL. 693.-TL. 96.300.-TL.
PRATİK MENÜ 80.509.-TL. 6.441.-TL. 5.417.-TL. 433.-TL. 92.800.-TL.

2021-2022 eğitim dönemi için kayıt takvimimize göre kayıt tarihlerinde uygulanacak taksit adetleri:

  • 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacak kayıtlarda 10 eşit taksit,
  • 15 Temmuz -30 Temmuz arası yapılacak kayıtlarda 9 eşit taksit veya ilk 2 taksiti peşin kalanı 8 eşit taksit,

olmakla birlikte kalan taksitler her ayın beşinde olacaktır.

Ara sınıf kayıtlarımız  30 Temmuz 2021 tarihinde sona ermektedir.

Eğitim ücretinden;

I. SJ’li İndirimi:

Saint-Joseph Lisesi’nden mezun olan anne, baba, büyükanne, büyükbabanın çocuğunun/torununun; veya Saint-Joseph Lisesi öğrencisi kardeşinin KP Okulları’na devam etmesi halinde o eğitim yılı için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır.
Aynı öğrenciye birinci derece 2 farklı Saint-Joseph’liden olmak kaydı ile toplam en fazla % 20 indirim uygulanır. Tüm indirimlerin toplamı %20’yi geçemez.

II. Küçük Prens’li İndirimi:

Küçük Prens Okullarımızdan mezun olan öğrencinin kardeşine o eğitim yılı için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır.
Aynı öğrenciye yakınlık derecesi birinci dereceden olan 2 farklı Küçük Prensli’nin varlığı halinde toplam en fazla % 20 indirim uygulanır.

III. Kardeş İndirimi:

Küçük Prens Okullarında okuyan kardeş öğrencilerin her birine %10 indirim; İndirim en fazla 3 kardeşe uygulanır. Öğrenci başına indirimler toplamı %20’yi geçemez.

IV. Fransızca Eğitim Veren Okullar İndirimi:

Türkiye’de Fransızca eğitim veren Okulların (Notre Dame de Sion, Saint Benoît, Saint-Michel, Sainte-Pulchérie, İzmir Saint-Joseph, İzmir Tevfik Fikret Lisesi, Ankara Tevfik Fikret Lisesi,  Piri Reis,  Pierre Loti, Ankara Charles de Gaulle Fransız Lisesi, Galatasaray  ilköğretim/Lise veya 4 Yıllık Üniversitesinden mezun (yüksek lisans eğitimi hariç) olan anne veya babanın çocuğunun ;  KP Okulları’na devam etmesi halinde o eğitim yılı için ilan edilen öğretim ücreti üzerinden %5 oranında indirim yapılır. Hem anne hem de babanın bu okullardan mezun olması halinde toplam %5 indirim oranı uygulanır. İstanbul Saint Joseph lisesi mezun indiriminden yararlanılması halinde ise, bu madde de yer alan indirim uygulanmaz; sadece SJ’li indirimi uygulanır.

Anne ve/veya babası Fransız vatandaşı olanların çocuğunun; KP Okulları’na devam etmesi halinde o eğitim yılı için ilan edilen öğretim ücreti üzerinden %5 oranında indirim yapılır. En fazla iki kardeşe uygulanır. Hem anne hem de babanın Fransız vatandaşı olması halinde bu indirim oranı değişmez. SAJEV personeli bu indirimden yararlanamaz.

Bu indirimden yararlanabilmek için kayıt sırasında ilgili okullardan mezun olunduğuna dair belge ve/veya pasaport ibraz edilmesi zorunludur.

Aynı öğrenci için uygulanan öğretim ücreti üzerinden yapılan SJ’li, KP’li ve Kardeş indirimleri toplamı %25’i geçemez.

V. Peşin Ödeme İndirimi:

Tüm seçeneklerin peşin ödemelerinde; Mevcut öğrenciler ve yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kayıt dönemi içerisinde Özel Küçük Prens Okulları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen;

30 Haziran 2021 ‘e kadar  eğitim ve yemek ücretine %5 indirim,

30 Haziran 2021  tarihinden itibaren eğitim ve yemek ücretine %4 indirim uygulanır.

İndirimler 2021-2022 Eğitim Dönemi için geçerlidir. İndirimler için uygulanacak tarih ve oranlar SAJEV Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenir.

VI. Sürekli Eğitim İndirimi (Lise):

KP Ortaokulunu tamamlamış ve Lise’ye devama hak kazanmış öğrencilere, %10 indirim uygulanır. Öğrenci, bu indirime ek olarak, SJ indirimi, Küçük Prens’li İndirimi ve Kardeş indiriminden de faydalanabilir.Peşin İndirim haricinde; SJ’li, Küçük Prens’li, Kardeş ve Sürekli Eğitim indirimlerinin toplamı %30’u aşamaz.

Ayrıca, Lise’de okumaya hak kazanan hazırlık sınıfı öğrencilerine sınav sonuç puanlarına göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek oranda indirim uygulanır. Liseye geçiş sınav sonuç puanlarına göre Burs Komitesi’nin önerisiyle Yönetim Kurulu bu oranı yıllara göre arttırabilir ve/veya azaltılabilir, indirim için gereken şartları belirler ve Temmuz ayı sonuna kadar ilan eder.

Liseye devam etmeye hak kazanma şartları da her yıl Yönetim Kurulu tarafından Kurucu Temsilcisi’nin görüşü alınarak belirlenir.

İndirimin bir sonraki yıl devam etmesi için öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almaması ve yılsonu ağırlıklı not ortalamasının; Lise Hazırlık sınıfı için en az 75 hazırlık sınıfı hariç 9,10,11 ve 12.sınıflarda ise en az kayıt yenileyen 75 puan

( 2019-2020 Eğitim Öğretim döneminden başlamak üzere) olması şartı aranır.

VII. Küçük Prens Ortaokulu eğitimini tamamlamış olan, Lise giriş sınavlarında (LGS) toplam puan üzerinden en yüksek toplam puanı alan ilk üç (3) öğrenci, eğitimlerine Küçük Prens Lisesinde devam etmeleri halinde %100,

Küçük Prens Ortaokulu eğitimini tamamlamış olan, Lise giriş sınavlarında toplam puan üzerinden en yüksek puanı alan ilk üç (3) öğrencinin, ardından gelecek diğer üç (3) öğrenci ise eğitimlerine Küçük Prens Lisesinde devam etmeleri halinde %70 burs almaya hak kazanır.

VIII. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki 56. madde gereği; öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin %10’u dışındaki kısmı, öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara ise yıllık ücretin %10’u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.

IX. Kayıt işlemlerimizin sağlıklı yürütülebilmesi için taleplerinizin telefon aracılığıyla değil, yazılı olarak yapılmasını rica ederiz.

Salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri doğrultusunda Özel Küçük Prens Okulları  çalışanları iş  süreçlerini dönüşümlü olarak uzaktan çalışma ile yürütmektedir.   Bu sebepten Yönetim   Kurulumuzun almış olduğu karar kapsamında ve Yapı Kredi Bankası ile yapılan görüşmeler sonucunda geçen yıl olduğu gibi Siz değerli Velilerimizin öğrenci okul kayıtlarını okula ve bankaya gitmek zorunda kalmadan ‘Uzaktan kayıt Yapma ‘ sistemi bu dönemde de devam edecektir.

Özel Küçük Prens Lisesi öğrenci kayıtlarımız:

UZAKTAN KAYIT YAPMA SÜRECİ:

1. YAPI KREDİ BANKASI’NDA HESABI OLMAYAN VELİLERİMİZ;

Öncelikle ;

kayitkp@sajev.org.tr

mailinden öğrenci okul ücret taahhütnamesi (peşin ödeme veya taksitli ödeme standart menü veya pratik menü belirtilerek) yazılı olarak talep edilmesini, akabinde eşzamanlı olarak siz velimize ve bankaya (YKB Kadıköy Şubesi) gönderilmesi sağlanacaktır.

  1. YKB Bankasında hesabı olmayan velilerimiz önce online sistem üzerinden hesap açarak   müşteri olmalıdır. Bankanın “ https://www.yapikredi.com.tr/sinirsiz-bankacilik/yapi-kredi-mobil-ile-aninda-yapi-kredili-olunadresinde şubeye gelmeden nasıl müşteri olabileceğine dair ayrıntı yer almaktadır,

II. Siz banka müşterisi olduktan sonra, YKB Kadıköy Şubesi;

Şube Tel: 216 -542 01 30
Deniz Kırmızıgül deniz.kirmizigul@yapikredi.com.tr dahili: 121
Pınar Vural pinar.vural@yapikredi.com.tr dahili: 122
Ece Yençak ece.yencak@yapikredi.com.tr dahili: 128
Esin Azize Caniçi azize.canici@yapikredi.com.tr dahili: 126

tarafınızdan aranarak, işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

III. Velimiz olarak siz, YKB ‘nda  sisteme  başvurunuzu  yaparak;

“  https://internetsube.yapikredi.com.tr/ngi/collegeWeb.do “onayını aldıktan sonra yukarıda isimleri belirtilen YKB Kadıköy Şubesi yetkilisinin sizin  tarafınızdan  aranması ile size daha önce gönderilen  okul taahhütnamesi ile  bankadaki taahhütnamenin eşleşmesi sonucunda sisteme giriş  yapılması  ve  taahhütname/sözleşmeleri bankanın  mobil onaya göndermesi sağlanacaktır.

IV. Mobil onayı tamamlandıktan sonra bankanın işlemi kaydetmesi ile kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır.

Peşin veya taksitli işlemlerde sistem aynı şekilde işlemektedir.

2. YAPI KREDİ BANKASI’NDA HESABI OLAN VELİLERİMİZ; (Halen kayıtlı öğrenci velilerimiz)

Öncelikle ;

kayitkp@sajev.org.tr

mailinden öğrenci okul ücret taahhütnamesi (peşin ödeme veya taksitli ödeme standart menü veya pratik menü belirtilerek) yazılı olarak talep edilmesini, akabinde eşzamanlı olarak siz velimize ve bankaya (YKB Kadıköy Şubesi) gönderilmesi sağlanacaktır.

I. Velimiz olarak siz, YKB sında sisteme başvurunuzu yaparak;

“  https://internetsube.yapikredi.com.tr/ngi/collegeWeb.do “onayını aldıktan sonra

Şube Tel: 216 -542 01 30
Deniz Kırmızıgül deniz.kirmizigul@yapikredi.com.tr dahili: 121
Pınar Vural pinar.vural@yapikredi.com.tr dahili: 122
Ece Yençak ece.yencak@yapikredi.com.tr dahili: 128
Esin Azize Caniçi azize.canici@yapikredi.com.tr dahili: 126

I. YKB Kadıköy Şubesi yetkilisinin sizin  tarafınızdan  aranması  ile size daha önce gönderilen okul taahhütnamesi ile  bankadaki taahhütnamenin eşleşmesi sonucunda sisteme giriş yapılması ve  taahhütname/sözleşmeleri bankanın  mobil onaya göndermesi sağlanacaktır.

II. Mobil onayı tamamlandıktan sonra bankanın işlemi kaydetmesi ile kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır.

Peşin veya taksitli işlemlerde sistem aynı şekilde işlemektedir.