Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü

Lisemizde rehberlik ve psikolojik danışma çalışmaları; “önleyici ve gelişimsel rehberlik” anlayışı esas alınarak öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin izlenmesine, desteklenmesine yönelik uygulamalarla yürütülür. Öğrencilere, bütüncül psikoterapi bakış açısıyla kısa süreli çözüm odaklı terapi ve bilişsel davranışçı terapi yaklaşımları kullanılmaktadır.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır. Amacımız; öğrencilerin sorumluluk sahibi, problem çözme becerisine sahip, istek ve ihtiyaçlarını açık, doğru olarak ifade edebilen, davranışlarının sonuçlarını düşünebilen ve bu konuda farkındalık geliştirmiş, çevresindeki kişilerle olumlu iletişim kurabilen ve sürdürebilen bireyler olmalarını sağlamaktır.

Akademik Gelişimi İzleme ve Destekleme Çalışmaları

Öğrencilerimize sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya; onların etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmesine, sınav kaygısı ile baş etmesine, hedef ve motivasyonuna yönelik çalışmalardır.

Ayrıca okulumuzda, öğrencinin akademik, duygusal, sosyal gelişimleri ile birlikte üniversite sınavına hazırlık süreci de takip edilir. Rehberlik bölümü bu süreçte öğrencileri bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak akademik, duygusal ve sosyal açıdan kendilerini tanımaları, ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri, bu doğrultuda kendilerine uygun seçimi yapmalarına olanak sağlayacak çalışmalar yapar.

Kariyer Rehberliği

Kariyer rehberliği çalışmaları kapsamında öğrencilere anketler, testler ve envanterler, kişisel gelişim çalışmaları, konferans, panel, fuar ve sınıf sunumları, transaksiyonel analiz teknikleri ile iletişim geliştirme çalışmaları, okul ve öğrenme sorunlarının sağaltımı ile yüksek düşünme becerisi kazandırma, sanat terapisi ile hedef belirleme ve motivasyonu arttırma çalışmaları yapılır.
Aynı zamanda öğrencilerimizin mutlu bir profesyonel hayat planı oluşturmalarında destek olmak amacıyla “Girişimcilik Kulübü” öğrencileri ile birlikte “Meslekleri Tanıma Günleri” organize edilir.

Rehberlik Etkinlikleri

Her sınıf düzeyine uygun olarak öğrencilerin bilişsel ve sosyo-duygusal gelişimlerini destekleme amacıyla, rehberlik dersleri yapılır.

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Görüşmeler

Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Bunun dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda işbirliği sağlamak amacıyla velilerle görüşülür.

Seminerler

Öğrencilerin yaş düzeyleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda uzman kişilerin vereceği seminerler düzenlenir (Anne-baba tutumları, madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, bilişim suçları, değişen sınav sistemi, iletişim vb.).

Yayın ve Bültenler

Öğrencilerimizin içinde bulundukları gelişim dönemleri dikkate alınarak her sınıf seviyesinde velilerimizin farklı konulardaki ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan yayın ve bültenler hazırlanır.

HAZIRLIK SINIFLARI İÇİN;

Kurallar ve Sorumluluklar, Öğrenme Stilleri, Dinlemenin Önemi, Problem Çözme Becerileri,
Bağımlılık, Cinsel Eğitim

9. SINIFLAR İÇİN;

İletişim Becerileri, Verimli Ders Çalışma/ Zaman Yönetimi, Farklılıkları Kabul Etme ve Saygı, Zorbalık, Bağımlılık, Cinsel Eğitim

10. SINIFLAR İÇİN;

Verimli Ders Çalışma/ Zaman Yönetimi, İşitsel/Görsel Dikkat Çalışmaları, İlgi ve Yetenek Testi, Anket, Envanter, Bağımlılık, Cinsel Eğitim

11. SINIFLAR İÇİN;

Verimli Ders Çalışma/ Zaman Yönetimi, İşitsel/Görsel Dikkat Çalışmaları, Hedef Belirleme, Motivasyon, Bağımlılık, Cinsel Eğitim

12. SINIFLAR İÇİN;

Motivasyon, Duygu Yönetimi, Sınav Kaygısı, Zaman Yönetimi, Öğrenme-Dikkat Test Tipi Sınavlarda Başarılı Olma Kriterleri