Eğitim Teknolojileri

Eğitim Teknolojileri Bölümü

Eğitim Teknolojileri Bölümü olarak amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin, içinde bulunduğumuz yüzyılın önemli yetkinlikleri arasında yer alan Bilgi ve Teknoloji Okuryazarlığı becerilerinin gelişimini sağlamak ve anaokulundan lise sonuna kadar tüm kademelerde teknolojinin öğrenme ortamlarını zenginleştirici ve öğrencilerin aktif öğrenme süreçlerini güçlendirici bir araç olarak müfredata entegrasyonunu gerçekleştirmek için öğretmenlerimize rehberlik etmektir. Bu amaçlar doğrultusunda sürekli iyileştirme adına eğitim teknolojilerinde yeni yöntem ve yaklaşımlar takip edilerek, araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

Teknolojinin eğitim ortamlarıyla bütünleştirilmesi için uygun sistemlerin, proje ve çözümlerin seçimi, tasarımı, dijital öğretim materyallerinin üretilmesi ve uygulanmasına yönelik çalışmalar ile öğretmen ve personelin Eğitim Teknolojileri konusunda deneyimlerini arttırmak için branş bazlı gelişim programları hazırlanmakta ve eğitimler verilmektedir.
Okulumuz kablosuz ağ bağlantısı, bilgisayar laboratuvarı, sınıflarda yer alan etkileşimli tahtalarıyla güçlü bir öğrenme ortamını oluşturarak öğretmen ve öğrencilerimize sunar.

Bilgisayar Bilimi Dersi ve Kodlama Çalışmaları

Lise Hazırlık sınıfları Bilgisayar Bilimi dersi kapsamında, bilişim eğitimi, dijital sistemlerde güvenlik, problem çözme, algoritma ve programlama konularına yer verilmektedir. Öğrencilerimizin teknolojinin sadece tüketicisi olmadan, yaratıcılığı ve üretkenliğini geliştirecek projeler geliştirmelerine destek olmak amacıyla yürütülen bu derslerimizde farklı branşlarla entegre çalışmalara da yer verilebilmektedir.