Müdürümüzden

Öğretmek ve eğitmek, sürekli yenilenmeyi gerektiren evrensel bir uğraştır.

Çoğumuz meslek yaşamımızda, öğrencilerimizin yaşadığı kaygılara ya da pişmanlıklara tanıklık etmişizdir. Keşke şu alanı seçseydim, keşke şu üniversiteye girebilseydim ya da lisede keşke daha bilinçli olsaydım, daha fazla çalışsaydım gibi.

İşte biz, Özel Küçük Prens Lisesini akademik, sosyal, sanatsal ve sportif yönlerden yapılandırırken “keşke”lerin yaşanmayacağı bir okulu hayal ettik ve buna odaklandık. Araştırmalar yaptık. Uluslararası platformlarda meslektaşlarımızla fikir alışverişinde bulunduk.

Özel Küçük Prens Lisesi, öğrencilerini SAJEV Eğitim Kurumlarının değerleriyle yetişmiş Atatürkçü gençler olarak topluma kazandırmayı, onların gerekli bilgi ve becerilerle donanarak yurt içinde ya da yurt dışında istedikleri bir yüksek öğretim kurumuna yerleşmelerini amaçlar.

Bu amaçlar doğrultusunda, okulumuzun eğitim felsefesi altı ana ilkeye dayanmaktadır.

  • Öğrenci odaklı bir eğitim
  • Kültürlere saygı gösteren bir program
  • Şeffaflık
  • Hesap verebilirlik
  • Bilgi teknolojilerin öğrenci odaklı kullanımı
  • Uluslararası nitelikler kazandırmak

Öğrenci odaklı bir eğitim yoğun olarak etkinlikler ve uygulamalar içerir. Bu bağlamda, öğrenciler matematik, biyoloji, fizik, kimya derslerini ve disiplinler arası işbirliğine dayalı olarak, Fransızca Bölümümüzün de desteğiyle iki dilli olarak işler.

Öğrenciler, özellikle Fransızca Bölümünün desteğiyle yine iki dilde deneyler yapıp, projeler ve sunumlar hazırlar. Okul içi ve okul dışı yaşamlarını yine iki dilde arkadaşlarıyla paylaşabilirler. Bu, sarmal bir işleyiştir ve sadece derslerin işleyişiyle de sınırlı değildir, sosyal kulüplerimiz de bu işleyişe dahildir.

Okulumuzun WEB sayfası aracılığıyla, öğrencilerimizin sınıf içinde yaptıkları sunum ve projeleri Moodle programından rahatlıkla takip edebilir.

Ayrıca, Fransa’da ve Türkiye’deki Frankofon okullarda uygulanan ajanda sistemiyle de öğretmen- veli iletişimi daha etkin olarak gerçekleştirilir.

Okulumuzun çok önem verdiği diğer bir ilke, bilgi teknolojilerinin öğrenci odaklı kullanımıdır. Lisemizde bilgi teknolojileri; bilgisayar yazılımları, alıştırmalar, modellemeler, canlandırmalar, benzeşimler, çoklu ortamlar, etkileşimli videolar ve internet kaynakları olmak üzere çok değişik şekillerde öğretim amacıyla kullanılmaktadır. Uluslararası kimliğimiz: evrensel standartlarda akademik ve kültürel bir donanıma sahip olmasını amaçladığımız öğrencilerimizi

  • Uluslararası Fransızca Yeterlilik DELF B2 ve
  • Uluslararası İngilizce Yeterlilik TOEFL

sınavlarına hazırlıyoruz.

“Öğrenci değişim programı AFS”, üniversite öğrenimini Fransa’da görmek isteyen öğrencilerimize rehberlik yapacak olan “Campus France” ayrıcalığı, uluslararası çalışmalarımız arasındadır.

Ayrıca, öğrencilerin lise yaşamları boyunca katılabilecekleri en prestijli akademik etkinlik olan Model Birleşmiş Milletler (MUN) Kulübü, uluslararası bir öğrenci kulübüdür. Lisemizde Fransızca ve İngilizce olmak üzere iki farklı kulüp olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Sonuç olarak, Özel Küçük Prens Lisesi bilimin ve aklın ön plana çıkartıldığı, özgür düşüncelerin yaratıcı düşüncelere dönüştürüldüğü, sosyal etkinliklerle bireylerin bütünlendiği öncü bir lise olmayı; geçmişe pişmanlıkla, geleceğe kaygıyla bakan insanlar yerine, geçmişiyle onur duyan, geleceğe güvenle bakan öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Erdal KAZAN
Özel Küçük Prens Lisesi Müdürü