Yurt Dışı Üniversiteler

Bir lise öğrencisinin en büyük hayali yurt dışında bir üniversite kurumuna yerleşmektir. Bu amaç doğrultusunda, SAJEV Küçük Prens Lisesi belirli programlar belirlemiştir. Bu programlar belirli kriterler doğrultusunda tasarlanmıştır.

FRANSIZ ÜNİVERSİTELERİ

SAJEV Küçük Prens Lisesi öğrencileri okulumuzun Fransızca ve Fransızca fen / matematik müfredatı gereği Fransa’ da okuma imkanına da sahip olabilirler. Fransa’ da yüksek öğrenim, kalitesi ve erişilebilirliğiyle dünyaca ünlüdür. Devlet okullarına devam edenlerin okul ücretleri ve sağlık sigortaları Fransız hükümeti tarafından ödenir. Fransa, eğitim kurumlarına başvuran 120,000 den fazla yabancı öğrenciyi okullarına ve üniversitelerine kabul ederek Avrupa Topluluğuna öncülük eder. Fransız yüksek devlet ve özel eğitim kurumları aşağıdaki gibi iki kategoriye ayrılır:

Grande Ecole

Fransa 20’si Paris’te, 64’ü Paris dışında ve 3 tanesi denizaşırı bölgelerinde olmak üzere 87 eyalet üniversitesine sahiptir. Her bir üniversite bölümlere ya da fen bilimlerinden beşeri bilimlere kadar tüm disiplinleri kapsayan UFR’ ye (Unités de formation et de recherche) ayrılmıştır. Her bir disiplinden mezun olabilmek için geçilmesi gereken ders ünitelerine UV (Unités de valeur) denir. Üniversite diplomaları ulusal bir standarda sahiptir ve kurumlar arasında değişime elverişlidir. Üniversite çalışmaları; (Premier) 1.Dönem, (Deuxième) 2. Dönem, ve (Troisième) 3. Dönemi olarak 3 aşamaya ayrılırdı. Fakat yüksek öğrenimle ve bir ülkeden diğerine geçiş yapabilme ile ilgili uluslararası koşulları yerine getirebilmek adına, bir çok üniversite LMD (Lisans/Mastır/ Doktora) biçimini temel alan bir sistem geliştirdiler. Bu nedenle Fransa’da eğitim almak, dünyanın her yerinden gelen öğrencilerin kendi ülkelerinde geçerli olacak bir diploma almalarını sağlar.

Öğrencilerimiz Fransa’daki üniversitelere girebilmek için belirli koşulları da yerine getirmekle yükümlüdürler. Diğer ülkelere gitmek için belirlediğimiz şartlar burada da geçerlidir. Buna ilave olarak DELF B2 sınavı eklenerek “CAMPUS FRANCE” aracılığıyla üniversite başvurusu yapılır. Ayrıca aktivitelerde liderlik pozisyonunda olanlar ve bulundukları çevrelerde gönüllü projelere katılanlar başvurularda daha avantajlı olurlar. Bu nedenle de yurt dışında okuyacak öğrencilerimizin portfolyo dosyaları Rehberlik Birimiyle birlikte hazırlanacaktır.

ABD, Kanada ve İngiltere‘de bulunan üniversitelere kabul edilmenin en önemli etkeni not ortalamasıdır. Seçkin üniversitelere girebilmek için her şeyden önce Küçük Prens Lisesi öğrencilerimizin okulumuzdan mezun olurken lise ortalamalarının 4,5 ya da 5 olması gerekmektedir. Bununla birlikte SAJEV Küçük Prens Lisesinde öğrencilerimize sunulan Uluslararası üniversite programların uygulanması esastır. Ayrıca İngilizce seviyesinin de TOEFL düzeyinde olması ön şarttır. Amerikan üniversiteleri veya Amerika’daki seçkin üniversiteler TOEFL veya IELTS sınavlarında alınacak sonuçların yüksek olması önemli bir yer teşkil eder. Öğretmen ve danışman mektupları, kompozisyonlar ve ders dışı aktivite listesi bu noktada büyük önem kazanır.

ABD üniversiteleri, sadece yüksek not almak için çalışan ve bunu öğretmene hissettiren öğrencilerden çok, gerçekten öğrenmeye gönül vermiş, bunu her hareketiyle belli eden öğrencileri tercih eder. Okuma, araştırma ve çeşitli yaz projeleri yaparak kendini geliştiren, sınıf dışında da öğrenmeye açık öğrenciler tercih edilir. Ayrıca aktivitelerde liderlik pozisyonunda olanlar ve bulundukları çevrelerde gönüllü projelere katılanlar başvurularda daha avantajlı olurlar. Yukarıda söz edilen konular bir tablo halinde aşağıdaki gibi yansıtılmıştır:

AMERİKAN & KANADA & İNGİLİZ ÜNİVERSİTELERİ

ABD, Kanada ve İngiltere‘de bulunan üniversitelere kabul edilmenin en önemli etkeni not ortalamasıdır. Seçkin üniversitelere girebilmek için her şeyden önce Küçük Prens Lisesi öğrencilerimizin okulumuzdan mezun olurken lise ortalamalarının 4,5 ya da 5 olması gerekmektedir. Bununla birlikte SAJEV Küçük Prens Lisesinde öğrencilerimize sunulan Uluslararası üniversite programların uygulanması esastır. Ayrıca İngilizce seviyesinin de TOEFL düzeyinde olması ön şarttır. Amerikan üniversiteleri veya Amerika’daki seçkin üniversiteler TOEFL veya IELTS sınavlarında alınacak sonuçların yüksek olması önemli bir yer teşkil eder. Öğretmen ve danışman mektupları, kompozisyonlar ve ders dışı aktivite listesi bu noktada büyük önem kazanır.

ABD üniversiteleri, sadece yüksek not almak için çalışan ve bunu öğretmene hissettiren öğrencilerden çok, gerçekten öğrenmeye gönül vermiş, bunu her hareketiyle belli eden öğrencileri tercih eder. Okuma, araştırma ve çeşitli yaz projeleri yaparak kendini geliştiren, sınıf dışında da öğrenmeye açık öğrenciler tercih edilir. Ayrıca aktivitelerde liderlik pozisyonunda olanlar ve bulundukları çevrelerde gönüllü projelere katılanlar başvurularda daha avantajlı olurlar. Yukarıda söz edilen konular bir tablo halinde aşağıdaki gibi yansıtılmıştır:

Amerika’da Lisans Eğitimi

Amerika’da iyi bir üniversite eğitimi almak doğal olarak tüm dünyadan birçok öğrencinin hedefleri arasındadır. Prestijli bir eğitim alıp, geleceğe daha avantajlı bir donanımla girmek için Amerika’da üniversite eğitimi almak okulumuzun Fransa seçeneği dışında ikinci seçenektir. Amerika’da üniversite eğitimi almak, profesyonel danışmanlar desteğinde iyi planlanması gereken bir süreçtir.

Amerika’da lisans eğitimi almak için doğrudan dört yıllık bir üniversiteye başvuru yapılır. İkinci bir seçenek olan iki yıllık Yüksek Okul (Community College) kaydı yaptırdıktan sonra, 3.ve 4. yıllar için tercih edilen bir üniversiteye devam ederek lisans tamamlanır. Yüksek okullar( Community College) Amerika’da yüksek öğrenim için en çok tercih edilen eğitim seçenekleri arasında yer alır.

Yüksek okulların maliyeti ( Community College), dört yıllık üniversitelere programlarına göre çok daha düşüktür. 2 yıllık yüksek okullardan mezun olan öğrenciler, Amerika’daki 4 yıllık üniversitelerin çoğuna doğrudan kabul edilirler ve eğitimlerine hiçbir engel olmadan devam edebilirler, ve mezun oldukları üniversitenin de diplomasını aldıkları için 2 diplomaya birden sahip olurlar. Dört yıllık bir üniversiteye doğrudan kabul edilmek için iki sınava gereksinim vardır. TOEFL ve SAT. Bu sınavlardan alınan puan, lise not ortalaması başvurulan üniversiteye kabul için gereklidir.

İngiltere Eğitim Sistemine Genel Bakış

Genel olarak İngiliz Eğitim sistemi Lisans ve yüksek lisans olarak ikiye ayrılır. Lisans programı genellikle 3 yıl sürer. Bazı teknik bölümlerde ise bu süre 4 yıla kadar uzayabilir. Ülkede akademik yıl çoğu üniversitede eylül ve ekim aylarında başlar. İngiltere’de eğitim sistemi üç dönemlidir. Her bir dönem on-on dört hafta uzunluğundadır. Dönemler genellikle okullar ve yüksek okullar için daha uzun, üniversiteler içinse daha kısadır.

İngiliz eğitim sistemi adaylara zengin bir kariyer sunmakla birlikte mesleki niteliklerinin geliştirilmesine ve iş dünyasına hazırlamak açısından çeşitli eğitim programlarını da bünyesinde barındırır. İngiliz yüksek eğitim sistemi, köklü geçmişi, ileri düzey teknolojik alt yapısı ve öğrencilerine sağladığı araştırma olanakları, kütüphane ve laboratuvar imkanları eğitim açısından önemli kriterlerdir.

Lisans / Kabul şartları ve Foundation Programları

İngiltere ve Türkiye’de uygulanmakta olan lise eğitim sistemi farklı olduğundan Türkiye’de lise bitirmiş olan öğrencilerin İngiltere’de üniversite kabul koşulları farklıdır. Türkiye’de liseden mezun olan öğrenciler İngiliz Lise sistemine göre yeterli görülmediği için, bir başka deyişle A Level düzeyinde kabul edilmediklerinden, doğrudan İngiltere’de üniversiteye başlayamazlar. Türkiye’de lise mezunu olup, İngiltere’de üniversite okumak isteyen bir öğrenci, hem iyi derecede İngilizce bilmek zorundadır hem de buna ek olarak A Level düzeyine gelebilmesi için 1 yıl süre ile FOUNDATION (hazırlık) eğitimi almalıdır. Çoğu üniversite ve özel eğitim kurumları tarafından verilmekte olan FOUNDATION eğitiminde öğrenciye 1 yıl boyunca Fen Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilimler gibi alanlarda eksiklik duydukları konularda destekleyici dersler verilir. Öğrenciler Foundation eğitiminde okumak istedikleri bölüme göre hazırlanırlar ve Foundation eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler üniversitelere kabul edilirler.