Kayıt Koşulları 2019-08-23T11:31:12+03:00

Kayıt Koşulları

Okulumuz, ortaöğretim kurumlarına geçiş sınavı sonucuna göre öğrenci almakta ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan Özel Okullar Kayıt Takvimi’ne göre öğrenci kaydı yapmaktadır.

Okulumuzun ilan edeceği taban puanın üzerinde olan öğrencilerin ön kayıt başvuruları alınacak; en yüksek puanlı öğrenciden başlanarak okulun kontenjanı kadar öğrencinin, kayıt yükümlülüklerini yerine getirmesi koşuluyla kesin kaydı yapılacaktır.

Okulumuza kayıt hakkını elde etmiş öğrencilerin kaydı Hazırlık sınıfına yapılır. Ancak Fransızca öğretim yapan ortaokullardan gelen veya en az 9. sınıf seviyesinde Fransızca bildiğini beyan eden öğrenciler, velilerinin kayıt sırasında yazılı başvuruda bulunması durumunda Fransızca ve Türkçe derslerinden yeterlilik sınavına girerler. Yeterlilik sınavlarında, MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerince belirlenmiş geçer notu alan öğrencilerin kayıtları 9. sınıfa yapılır.

ÖN KAYIT İŞLEMLERİ

Okulumuza kesin kayıt olabilmek için gerçekleştirilmesi gereken ilk işlem, belirtilen tarih ve saatler içinde ön kayıt yaptırmaktır. Ön kayıt sürecini hatasız tamamlamak için lütfen aşağıdaki açıklamayı dikkatle okuyunuz.

SAJEV Küçük Prens Lisesinde ön kayıt başvuruları internet üzerinden yapılır. Velilerimiz, belirlenen tarihte aktif hâle gelecek “İnternetten ön kayıt başvurusu” düğmesine tıklayarak başvuru formunu dolduracaklardır. Kayıt ekibi, işlem sonunda veliye bilgi verecektir.

KESİN KAYIT EVRAKLARI

  • Kesin kayıt evrakları online yapılacaktır. Ancak velimiz kesin kayıt işlemlerini tamamlamak için okulumuza geldiğinde aşağıda belirtilen evrakları yanında bulunduracaktır:
  • Öğrencinin kimlik kartı veya kimliğin noter onaylı fotokopisi,
  • Anne ve babanın kimlik kartı fotokopileri,
  • Anne ve baba boşanmışlarsa velâyet kararı ve fotokopisi,
  • Kayıt için gelen kişi, velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi,
  • Öğrencinin güncel olan 6 adet vesikalık fotoğrafı,
  • Kan grubu

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

Kesin Kayıt Hakkı

Ön kayıt süresi sonunda kesin kayıt listesinde bulunan aday öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının açıklayacağı Özel Okullar Kayıt Takvimi’ne göre kayıt yaptırırlar.

Nakil Yoluyla Kesin Kayıt

Kesin kayıt, Resmi Kayıt Takvimi’ne göre yapılacaktır. Başka bir okulda kayıtlı olan ve okulumuza “kesin kayıt hakkı” kazanan öğrencinin velisi, kesin kayıt işlemini başlatır ve kayıtlı olduğu diğer okula başvurarak kayıt çekme işlemini gerçekleştirir.

Kesin Kayıt İçin Yapılacak İşlemler

Kesin kayıt için velinin okula gelmesi şarttır. Veliye, görevliler tarafından kayıt işlemleriyle ilgili gerekli bilgilendirme yapılacaktır.