Kayıt Koşulları

Kayıt işlemleri için sadece bir kişi okul binalarına kabul edilecektir. Bu süreçte anlayış ve iş birliğiniz için teşekkür ederiz.

Okulun Hazırlık sınıfı kontenjanı 100 dür.

(Okul Hazırlık sınıfı kontenjanını doldurmak zorunda değildir, puan düşürmeyip kayıtlarını herhangi bir zamanda durdurabilir.)

ÖNEMLİ: Herhangi bir nedenle sınav sonuçlarının belirtilen tarihten daha erken ilanı ve/veya kayıt takviminde değişiklik olması durumunda kayıt takvimimiz buna göre güncellenecektir.

1. SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZİ SINAV

Bakanlığımızca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Merkezi Sınav 04 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirecektir. Sınavla Öğrenci alacak özel orta öğretim kurumları, Liselerine öğrenci kayıt kabul işlemlerini, okulun MEB onaylı kurum yönetmeliğinde belirtilen yönetmelik hükümleri doğrultusunda, taban puan ilanı ve ilan edilen kayıt takvimi çerçevesinde ön kayıt- kesin kayıt sistemiyle yapar.

2. MERKEZÎ SINAV PUANI (MSP)

Okul yerleştirme puanı Millî Eğitim Bakanlığı’nca hesaplanacak Merkezî Sınav Puanıdır.

Herhangi bir dönemde; Millî Eğitim Bakanlığı tarafından puanların değiştirilmesi durumunda, yerleştirmelerde Bakanlığın yayımlayacağı son puanlar geçerli olacaktır.

3. OKULA BAŞVURU ŞARTLARI

Yerleştirilme işlemlerine dahil edilebilmesi için, adayın Millî Eğitim Bakanlığı’nca yapılan 8. sınıf Merkezi Sınavına (LGS) katılmış, sınavının geçerli sayılmış ve okula başvuruda bulunmuş olması gerekir.

Okulun açıkladığı taban puana eşit veya üzerinde puan almış her aday başvuruda bulunabilir

4. KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR

4.1. Okul, kayıt iş ve işlemleri ile ilgili olarak KVKK hüküm ve esasları çerçevesinde velilerden talepte bulunabilir.
4.2. Kayıtlar Okul Kayıt Kabul Komisyonu tarafından yürütülür. Komisyon okul tarafından oluşturulur. Komisyonda, Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Öğrenci kayıt ve takip işleri müdürü bulunur. Kayıtlar sırasında yapılan tüm iş ve işlemler Komisyon tarafından tutanak altına alınır.
4.3. Öğrenci velileri, kayıt kabul işlemlerinde resmi kimlik ve MEB sistemlerine giriş için gerekli belgeleri ibraz edeceklerdir.
4.4. Ön kayıtlar, elektronik ortamda yapılacaktır.
4.5. Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda okulun MEB tarafından onaylanan Kurum Yönetmeliğindeki hükümler esas alınır.
4.6. Kesin kayıt işleminin gerçekleşmesi için tüm sözleşmelerin imza altına alınmış olması gerekmektedir. Belgeler kayıt görevlisi tarafından kontrol edilir. Bu işlemi takiben veli banka nezdinde işlemleri tamamlayıp ilk taksiti yatırır ve banka onaylı ödeme planını kayıt birimine teslim ederek  kesin kayıt işlemini gerçekleştirmiş olur.
4.7. Kayıt çekme işlemi okulun web sitesinde ilan edilen çalışma saatleri içinde yapılabilir. Kesin kaydını yaptırdığı halde okul eğitim-öğretim yılına başlamadan önce veya sonra kaydını alan adayların ücret iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Ücretlerin iadesi” maddesi hükümlerine göre yapılır.
4.8. Kesin kayıt yaptırıp ayrılan öğrencilerin yerine, ayrılışın gerçekleştiği kayıt dönemine ait sıralama listesine göre aday öğrenci kaydı yapılabilir. Eğer kayıt çekme işlemi kayıt dönemi içinde yapılmadıysa aday öğrenci kaydı ancak bir sonraki kayıt döneminde yapılabilir.
4.9. Serbest kayıt döneminde; ön kayıt bitiş saatinde açık kontenjan varsa sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı yapılabilir. Aksi halde Okul Kayıt Kabul Komisyonu o serbest kayıt dönemini sonlandırma kararı alabilir.
4.10. Okul, kayıt dönemlerinde; Ön Kayıt, Asil Listeden Kesin Kayıt ve Yedek Listeden Kesin Kayıt işlemlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini ve saatlerini web sitesinde de ilan edecektir.
4.11. Ön kayıt işlemi sadece yapıldığı kayıt dönemi için geçerlidir.
4.12. Okul Kayıt Kabul Komisyonu okul tarafından oluşturulur ve kayıtlar tutanak altına alınır.

1. Ön Kayıt – Kesin Kayıt Dönemi

Kayıt iş ve işlemleri ile ilgili olarak KVKK hüküm ve esasları çerçevesinde velilerden talepte bulunulabilir.

a. Okul, I. ön kayıt dönemi için taban puanını 27 Haziran 2023 tarihinde web sitesinde ilan edecektir.
b. Adaylar, okul tarafından belirlenen taban puana göre 03-04-05 TEMMUZ 2023 tarihinde saat 09.00 ile 15.30’a kadar başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt listesi ve asil liste kayıt listesi ve diğer detaylar okulların web sitesinde ilan edilecektir.
c. Okul Kayıt Kabul Komisyonu hazırladığı ön kayıt listesini 05 Temmuz 2023 günü saat 17.00’den itibaren herkesin görebileceği bir yere asacak ve web sitesinde ilan edecektir. Okul, elektronik ortamda ön kayıt yapan öğrenci velilerinden, öğrencinin isim ve soyadının web sitesinde yayınlanacak listede yer alması konusunda elektronik ortamda izin talep edecektir.
ç. Ön kayıt yaptıran ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 06 Temmuz 2023 tarihinde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan fakat belirtilen saate kadar kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarını, I. Kesin Kayıt Dönemi için kaybedeceklerdir.
d. 06 Temmuz 2023 tarihi saat 16.00 itibarıyla açık kontenjan bulunup bulunmadığı ve yedek liste ilan edilir. Boş kontenjanlara 07 Temmuz 2023 tarihinde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında okulun web sitesinde açıklanan ilkeler doğrultusunda, okulda hazır bulunan ve okulun ön kayıt listesinde yer alan, kesin kayıt hakkı kazanamamış öğrencilerin sıralamalarını yapmak suretiyle, en yüksek puandan en düşük puana doğru isim okunarak ve okulda hazır bulunan velilerden imza alınarak yedek kayıt listesi oluşturulur ve kayıt işlemine devam edilir. Açık kontenjanın artması halinde bu yeni kontenjan kayıtlara yansıtılır.
e. Okul Kayıt Kabul Komisyonu, 07 Temmuz 2023 tarihinde saat 16.30’da kayıt durumunu inceleyerek 2. Ön kayıt dönemi için yeni taban puanını ve varsa açık kontenjanını web sitesinde ilan edecektir ve ön kayıt sistemini saat 17.00’de açacaktır. II. Ön kayıt işlemleri 10 Temmuz 2023 günü saat 15:30 ’a kadar yapılacaktır.
f. Ön kayıt yaptıran ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 11 Temmuz 2023 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan fakat belirtilen saate kadar kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarını, II. Kesin Kayıt Dönemi için kaybedeceklerdir. 11 Temmuz 2023 tarihi saat 12.30 itibarıyla açık kontenjan bulunup bulunmadığı ve II. yedek liste ilan edilir. Boş kontenjanlara 13.00 ile 15.30 saatleri arasında okulun web sitesinde açıklanan ilkeler doğrultusunda, okulda hazır bulunan ve okulun II. Ön kayıt listesinde yer alan, kesin kayıt hakkı kazanamamış öğrencilerin sıralamalarını yapmak suretiyle, en yüksek puandan en düşük puana doğru isim okunarak ve okulda hazır bulunan velilerden imza alınarak yedek kayıt listesi oluşturulur ve kayıt işlemine devam edilir.

Serbest Kayıt Dönemi

Kayıt Takviminde 12-13-14 Temmuz 2023 tarihleri olarak belirtilmiş olan Serbest kayıt döneminde Okul Kayıt Kabul Komisyonu, serbest kayıtlarla ilgili saatleri ve esasları web sitesinde ilan edecektir.  (Serbest kayıt dönemi günleri için web sayfamızda belirtilecek ayrıntıları dikkatle incelenmesi önemle rica olunur.)

Yerleştirmeye Esas Nakil Dönemi

Yerleştirmeye Esas Nakil dönemindeki kayıt işlemleri, MEB Yerleştirmeye Esas Nakil Yönetmeliği ışığında Okul Kayıt Kabul Komisyonu’nun belirleyeceği esaslarla yapılacaktır. Okul Kabul Kayıt Komisyonu tarihleri ve kayıt esaslarını web sitesinde ilan edecektir.

Nakil Dönemi

Nakil dönemindeki kayıt işlemleri, okulun MEB onaylı kurum yönetmeliğinde belirtilen koşullarla ve web sitesinde ilan edilecek esaslar çerçevesinde yapılır.

Açıklamalar

a. Okulun taban puanı, her dönem için Okul Kayıt Kabul Komisyonunca yeniden tespit ve ilan edilecektir.
b. Okul, bu kılavuzda belirtilen Hazırlık sınıfı kontenjanını doldurmak zorunda değildir, puan düşürmeyip kayıtlarını herhangi bir zamanda durdurabilir.

KAYIT ÖNCESİ VELİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

Veli kesin kayıt yaptırmadan önce lise WEB sayfası aday öğrenci bölümünde bulunan Kesin Kayıt Formunu https://kp.k12.tr/lise/aday-ogrenci/kesin-kayit-formu/ doldurur,
Okul tarafından istenilen resmi evrakları hazırlar:
Öğrencinin kimlik kartı veya kimliğin noter onaylı fotokopisi,
Anne ve babanın kimlik kartı fotokopileri,
LGS puan sonucunu gösteren belge,
Anne ve baba boşanmışlarsa velâyet kararı ve fotokopisi,
Kayıt için gelen kişi, velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi,
Öğrencinin güncel olan 6 adet vesikalık fotoğrafı,
Kan grubu kartı

KAYIT GÜNÜ VELİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

Kayıt günü kayıt bürosu önünde açıklanacak isimleri takip ederek sırasını bekler. Sırası geldiği taktirde tüm belgeleri kontrol edildikten sonra kayıt işlemi için kayıt bürosuna alınır,
Kayıt bürosundan Öğrenci İşleri bölümünde belirlenecek taahhütnameye imza atar ve evrakları teslim eder,
Veli okulumuzda bulunan banka bürosuna giderek Yapı ve Kredi Bankasında hesap açar.
Banka görevlisi aracılığıyla veya okuldaki bilgisayarları kullanarak internet üzerinden okul ücretini banka tarafından veliye açılan hesaba yatırır,
6698 sayılı KVK Kanunu kapsamında “Aydınlatma Yükümlülüğü” belgesini ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Öğrenci Kayıt Sözleşmesini imzalar.

KAYIT SONRASI VELİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

Kesin Kayıt Formuna imza atılır ve gerekli resmi evraklar teslim edilir,
Gürsel firmasının bürosuna giderek servis ile ilgili bilgi alır ve ödeme yapar,
Okul üniformasını anlaşmalı firmanın mağazasından satın alır veya online sipariş verir.
Lise WEB sayfası kayıt işlemleri bölümünde bulunan Kesin Kayıt Tablosunda https://kp.k12.tr/lise/aday-ogrenci/kayit-islemleri/kesin-kayit-tablosu/ öğrencinin kaydını kontrol eder.