Proje ve Performans Ödevi

Performans Ödevi:

Tüm derslerden her iki dönemde de en az 1 tane performans ödevi alınır ve aynı dönemde teslim edilir. Yani öğrencinin 12 dersi varsa 1. dönem 12 – 2.dönem 12 ödev alıp teslim etmelidir.

 • Aynı sınıftaki tüm öğrenciler için konu aynıdır.
 • Hazırlama Süresi 2-3 hafta kadardır.
 • Kapsamı; bir ünitenin bir konusu veya en fazla tamamı olabilir.
 • Grup çalışması olarak yapılabilir.
 • Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve ders ile ilgili çalışmaları da (DERS ve KATLIM ) performans kapsamında ayrıca değerlendirilecektir.( Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 50 Maddenin 8. Bendi.)
 • Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir. ( Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 50 Maddenin 2. Bendi.)

Proje Ödevi:

Öğrenciler her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler. ( Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 50 Maddenin 1. Bendi.)

Yılda yalnızca 1 proje yapılır. 1.dönem veya 2.dönem alınabilir.1.dönem alınan 1.dönemde, 2 .dönem alınan 2.dönemde teslim edilir ve puanı o döneme etki eder.

 • Her Öğrencinin Proje Konusu farklıdır.
 • Gerçekleştirme Süresi yaklaşık 1 dönemdir.
 • Kapsamı performans ödevlerinden çok fazladır. Neredeyse küçük birer teze benzerler. Bilimsel bir araştırmanın tüm basamakları bulunur.
 • Grup çalışması olarak yapılabilir
 • Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir. ( Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 50 Maddenin 2. Bendi.)