Neden Küçük Prens Anaokulu 2018-02-20T08:32:31+03:00

Neden Küçük Prens Anaokulu?

Çocukluk dönemini çok iyi tanıyan ve o günlerini özleyen Yazar Saint-Exupéry, yaşamı boyunca kişilerde bulamadığı bakış açısı farklılığını, ruh inceliğini, düş kurabilme yetisini, sevgi, dostluk ve mutluluk duygularını çocuklarda bulacağına inanır ve “Küçük Prens”te bu konuda özellikle büyüklere de seslenir. Kitabın kahramanı Küçük Prens, insanların “küçük şeyler” olarak nitelendirdikleri değerlerin aslında insan olmanın gerektirdiği en önemli değerler olduğunun farkındadır ve bunlarla mutlu olmayı bilir. Küçük Prens’in eleştirdiği en büyük hata, dünyadaki esas güzelliklerin ve insanı insan yapan değerlerin görülememesidir.

Bir eğitimci de her yaştan öğrencilerine, Küçük Prens felsefesi doğrultusunda, insanın kişiliği, yeteneği, ilgi alanları, dostlukları, ilişkilerinin niteliği, değer yargıları kısacası önemsediği tüm değerlerin birleşimiyle bir “insan” olabileceği mesajını vermelidir.

Bu felsefeden hareketle Küçük Prens Anaokulu öğrencilerini;

  • Doğal merakı gelişmiş
  • Öğrenme istek ve zevkine sahip
  • Öğrendiklerini uygulayabilen
  • Kendine güvenen ve inandıklarını cesurca savunabilen
  • Her sosyal ortamda dili etkin kullanarak kendini, düşünce ve bilgilerini ifade edebilen
  • Okumayı seven ve kitaplarla güçlü bir bağı olan
  • Estetik duyarlılığa sahip
  • Başkalarına, çevresine, farklılıklara saygılı, kültürlü bireyler olarak yetişecekleri bir eğitim sistemine hazırlamayı hedefler.