Veli Görüşme Gün ve Saatleri

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı

Öğretmen-Veli görüşme gün ve saatleri açıklanacaktır.