Mutlu ve başarılı bir geleceğe atılacak ilk adım için.

Neden Sajev Küçük Prens Anaokulu?

Öğrencilerine geleceklerini çok yönlü şekillendirecek yaşamsal becerilerin kazandırıldığı bir eğitim ortamı sunar. Günlük akış içerisine yayılmış zengin dil etkinlikleri ile öğrencilerin dil gelişiminin desteklendiği, özgün Fransızca ve Türkçe eğitim programları kullanılır. Anadil ile eş zamanlı olarak öğrenilecek olan Fransızca hem bilişsel hem de kavramsal açıdan daha kalıcıdır.

Anadil

Anadil eğitiminde, içeriği özel olarak oluşturulmuş ‘Anadil Atölyeleri’ ile zengin bir kelime dağarcığına sahip, kendini düzgün cümlelerle ifade edebilen bireylerin yetişmesi hedeflenir. Öğrencilere araştırabilecekleri; neden-sonuç ilişkisini görebilecekleri ve tahminlerde bulunabilecekleri bir eğitim ortamı hazırlanır.

Fransızca

Fransızca, kıtalar arası kullanıma sahip; Avrupa kültürünün en yoğun yaşandığı bir dildir. Erken yaşta öğrenilen dil Fransızca ise, üzerine farklı dillerin öğrenilmesi kolaylaşır. Öğrencilerin çeşitli farklı sosyal ortamlarda Fransızcayı anlamlı ve amaçlı kullanabilmeleri için günlük fırsatlar yaratılır.

Aile & Fransızca Eğitim

Yabancı Dil Programı Fransızca bilmeyen ebeveynlerin takip edebilecekleri şekilde yapılandırılmıştır.

Eğitim Yaklaşımımız

Oyunu, yaratıcı düşünmeyi, evrensel değerlerin ve öz yönetim becerilerinin kazanımını önceliklendirir.

Küçük öğrencilerimizi içinde yaşayacakları yüzyıla uygun bilgi ve becerilerle donatmayı hedefleriz.

Öğrencilerimizi doğal merakı gelişmiş, öğrenme istek ve zevkine sahip, öğrendiklerini uygulayabilen, kültürlü, kendine güvenen ve inandıklarını cesurca savunabilen, her sosyal ortamda çift dilini etkin kullanarak kendini, düşünce ve bilgilerini ifade edebilen, kitaplarla güçlü bir bağı olan, estetik duyarlılığa sahip, doğayı ve çevreyi korumaya meraklı, teknoloji kullanımında seçici, kendine, başkalarına ve farklılıklara saygılı, toplumda fark edilen, fark yaratan bireyler olarak geleceğe hazırlarız.

Evrensel Değerler

Sevgi, saygı, işbirliği, hoşgörü ve paylaşma davranışları oyun ortamlarında deneyimlenir.

Öz Yönetim Becerileri

Öz yönetim becerileri, öğrencilerin yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun sorumluk almaları sağlanarak geliştirilir.

Oyun

Oyun temelli eğitim, öğrencilerin yaşam kalitelerine ve kendilerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunur.

Yaratıcılık

Yaratıcı düşünme becerisinin gelişimi, her çocuğun kendisini farklı yollarla ifade edebileceği, esnek eğitim ortamları hazırlanarak sağlanır.

SAJEV KÜÇÜK PRENS ANAOKULU