Eğitim Programı

Özel Küçük Prens Anaokulu Eğitim Programı, çocuğun kendini tanıması ve bireysel becerilerinin ortaya çıkmasını sağlayan, araştırmayı ve keşfi teşvik eden, öğrenmeyi sevdiren, gelişen dünyaya uyum sağlayan özgün bir eğitim programıdır.

Eklektiktir çünkü tek bir eğitim yaklaşımını benimsemez. Gems, Reggio Emilia, Waldorf, High Scope gibi tüm önemli eğitim yaklaşımlarının temel unsurları programa entegre edilmiştir.

Anaokulu Eğitim Programı, ilk deneyimlerin sadece akademik başarıya değil, yaşam başarısına odaklı olması gereğinden yola çıkarak bütünsel gelişimi hedefler. Çocuğun bilişsel, sosyal-duygusal, dil ve fiziksel gelişimini desteklemek üzere programda özel bölümler oluşturulur. Çocukların ilgilerini çeken aktiviteler aracılığıyla daha kolay öğrendikleri bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla bu özel bölümler vasıtasıyla, çocuğun beceri ve eğilimlerinin keşfedilmesinin ve bunların açığa çıkarılmasının, güçlendirilmesinin öğrenmeyi daha anlamlı kılacağı düşünülür ve günlük akışta bu bölümlere Fransızca ve Türkçe yürütülecek “Atölye Çalışmaları” olarak yer verilir. Atölye çalışmaları arasında, Matematik, Fen ve Doğa, Anadil, Mutfak Atölyeleri yer alır.

Anaokulumuzda sadece “yabancı dil” üzerine değil, “dil” üzerine odaklanılması ve her iki dili de etkin kullanan çocuklar yetiştirilmesi hedeflenir. Özel Küçük Prens Anaokulunda günlük akış içerisine yayılmış zengin dil etkinlikleri ile çocukların dil gelişimini destekleyen, birbirini destekler nitelikte ve paralel yürüyen, özgün Türkçe ve Fransızca eğitim programlarının kullanıldığı bir sistem yürütülür. Sınıf içerisinde Fransızca ve Anadil öğretmenleri aynı anda bulunur ve program eşgüdümlü ilerler.

Erken yaşlarda sosyal-duygusal gelişimin çocuğun kişilik gelişiminde ve yaşam başarısında önemi bilinmektedir. Eğitim programımızda sosyal ve duygusal gelişim çocuğun hayata hazırlanması ve mutlu olması için esas kabul edilir. Sosyal Duygusal Becerileri Geliştirme Programı ve Atölye çalışmalarında, farklılıklara saygı, empati, çatışma çözme, öfke yönetimi, özgüven, iletişim becerileri, çevre bilinci gibi konulara yer verilerek öğrencilerin sosyal-duygusal alanda anlayış ve beceriler geliştirmesi amaçlanır.

Özel Küçük Prens Anaokulunda öğretmenleri rehberliğinde öğrencilerin görüntülü, sesli ve etkileşimli uygulamalar yapabileceği akıllı tahtalar ve bilgisayarların yanında grup çalışmalarında kullanılabilecek interaktif masa mevcuttur. Eğitim programında, öğrencilerin ilgilerini çekmek, etkinliklerden keyif almalarını sağlamak ve özellikle Fransızca anlama becerilerini geliştirmek için yaş seviyelerine uygun eğitsel video klipler, görsel animasyonlar ve interaktif oyun-tabanlı dijital materyallerden faydalanılır. Çocuğun gelişiminde rol oynayan en önemli ögelerden birisi ailedir. Aile katılımını destekleyen programlarda yetişen çocukların gelişimindeki olumlu etkilerin kalıcı olduğu araştırmalar tarafından ortaya konmuştur. Bu nedenle Anaokulumuzda ailenin okulu, okulun aileyi ORTAK gördüğü bir anlayış benimsenir. Çocuğun sağlıklı gelişimini sağlamak adına programımızda, anne babaların çocukların gelişim ve eğitimlerine katkıda bulunmaları için organize ettiğimiz etkinliklerle “Aile Katılımı” etkinliklerine yer verilir.