Fransızca

Anaokulumuzda Fransızca dil öğretimi temel eğitim programı ile eşgüdümlü olarak yürütülür. Her çocuğun kendine özgü öğrenme özellikleri göz önüne alınarak çocukların yaş gruplarına uygun oyun ve etkinlikler planlanır. Anaokulumuzdaki Fransızca eğitimi, öğrencilerimize konuştuğu dilin dışında bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmayı ve küçük yaştan itibaren Fransızcayı sevdirmeyi hedefler. Fransızca öğrenme süreci öncelikle dinleme becerisini geliştirme ile başlar ve sonrasında konuşmayı oluşturacak temel becerilere kapsamlı bir zemin hazırlanması ile devam eder.  Bu süreçte gelecek yıllarda göreceği Fransızca öğrenimin alt yapısı da oluşturulmuş olur. Çocuklar Fransızcayı yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler. Dil geliştirme programı kapsamında, günlük akışımızda “Fransızca konuşma etkinlikleri” (Conversation), “Fransızca kelime bilgisi” (Vocabulaire), “Fransızca ses farkındalığı” (Conscience Phonologique) gibi özel zaman dilimleri bulunur.