Kayıt Süreci

 1. Randevu Sistemi:
  Süreç aday velilerimizin Anaokulu sekreterliğinden “Öğrenci Tanıma Çalışması” için randevu almaları ile başlar.
  Aday öğrencilerimizle yürütülen Öğrenci Tanıma Çalışmaları Özel Küçük Prens Okulları Rehber Öğretmenleri tarafından yapılır.
 2. Öğrenci Tanıma Çalışması:
  Yapılan görüşmede, aday öğrencinin gelişim yönünden akran özellikleri baz alınarak dil gelişimi, motor becerileri, dikkat ve algılama düzeyi gözlenir ve değerlendirilir.
 3. Çalışma Hakkında Aileyi Bilgilendirme:
  “Öğrenci Tanıma Çalışması”na katılan aday öğrencimize ilişkin gözlem ve değerlendirme sonuçları aday velimize sözlü olarak bildirilir.
  Kesin kayıt sürecinin işleyişiyle ilgili okul sekreterliğinden aday veliye bilgi maili gönderilir.
 4. Kesin Kayıt:
  Kesin kayıt işlemlerine dair bilgiler aday velilerimize gönderilen bilgi mailinde yer almaktadır.