Eğitim Teknolojileri

Eğitim Teknolojileri Bölümü olarak amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin, içinde bulunduğumuz yüzyılın önemli yetkinlikleri arasında yer alan Bilgi ve Teknoloji Okuryazarlığı becerilerinin gelişimini sağlamak ve anaokulundan lise sonuna kadar tüm kademelerde teknolojinin öğrenme ortamlarını zenginleştirici ve öğrencilerin aktif öğrenme süreçlerini güçlendirici bir araç olarak müfredata entegrasyonunu gerçekleştirmek için öğretmenlerimize liderlik etmektir. Bu amaçlar doğrultusunda sürekli iyileştirme adına eğitim teknolojilerinde yeni yöntem ve yaklaşımlar takip edilerek, araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

Küçük yaş grubu öğrencilerinin ihtiyaçları ve ders etkinlikleri dikkate alınarak, teknoloji uygulamaları, kullanılacak materyaller ve uygulama planları Eğitim Teknoloji bölümü ve anaokulu öğretmen ve yöneticileriyle birlikte oluşturulur ve uygulanır. Sınıflarımızdaki akıllı tahta, akıllı masa ile etkileşimli oyun, video ve diğer çoklu ortam öğeleri, öğrenmeyi zenginleştirici ve onları aktif kılacak birer araç olarak kullanılmaktadır.

Sınıflarımızda kavramları görselleştirmek ve çocuklarımızın daha kolay ve kalıcı öğrenmelerini sağlamak için Türkçe, Fransızca ve branş derslerinde eğitim teknolojilerinden etkin bir biçimde faydalanmaktadır.

Kodlama Çalışmaları

Yeni yüzyılın yabancı dili olarak tanımlanan kodlama, okul öncesi dönemden başlayarak çocukların düşünme, neden sonuç ilişkisi kurma gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirici bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu konuda özellikle son iki yılda hızla artan tablet uygulamaları ve web tabanlı görsel programlama araçları, öğrencilerin eğlenceli bulmacalar çözerken kod yapılarını da tanımalarına imkan sağlar.

Anaokulumuzda büyük grup öğrencilerimizle 2018 yılından başlayarak belirli aralıklarla kodlama etkinlikleri yapılmaktadır. Komutlar, sıralama, basit koşullar ve karar yapıları, döngüler ve algoritma konularının sene sonuna kadar ele alınacağı oturumlarda bilgisayarsız uygulamalar ile akıllı masa, bilgisayar, tablet ve basit düzeyde robotik setler kullanılacaktır.