Psikolojik Danışmanlık & Rehberlik

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde kişisel, eğitsel ve sosyal anlamda çocuğa ve veliye yardım ve destek vermek üzere psikolojik danışmanlık hizmeti verilir. Bu hizmetle çocuğun;

  • Özgüven geliştirmesi,
  • İletişim becerileri kazanması,
  • Özdenetim geliştirmesi,
  • Duygularını tanımasına yardımcı olunması amaçlanır.

Özel Küçük Prens Anaokulunda bu amaçları gerçekleştirmek için, bireysel görüşmeler, oryantasyon, uyum çalışmaları, öğrenciye, veliye ve öğretmene yönelik grup çalışmaları, sınıf içi rehberlik uygulamaları yapılır, bültenler yayınlanır, seminerler düzenlenir.