Türkçe

Özel Küçük Prens Anaokulu Eğitim programı gelişimsel, çocuk merkezli, oyun temelli, eklektik, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye dayalı ve çok yönlü değerlendirme boyutları olan bir programdır.  Bu programla çocuğun öğrenme süreçlerinin zenginleştirilmesi,  bireysel gelişim ve öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması, güçlü akademik donanımla bir üst kademeye geçirilmesi ve sosyal-duygusal becerileri gelişmiş bir birey olarak yetiştirilmesi hedeflenir. Minik öğrencilere sadece bilgi yüklemek yerine, onlara bilgiye ulaşabilecekleri yolları göstermek, meraklı, yaratıcı, öğrendiklerini uygulayabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak diğer bir amaçtır. Bu amacı destekleyen en önemli unsur olan oyun Küçük Prens Anaokulu Eğitim Programı için çok önemli ve vazgeçilmez bir yöntemdir. Öğrenciler oyun oynarken hem sosyalleşir hem de bilişsel anlamda gelişirler. Çocukların bilişsel, sosyal-duygusal, dil ve fiziksel gelişimini desteklemek üzere eğitim programında özel bölümler oluşturulmuştur. Tüm yaş gruplarında öğrencinin aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını gerektiren çift dilli projeler üretilir.

Eğitim Programı içinde yer alan Anadil, Fen ve Doğa, Mutfak, Matematik, Drama ve Yoga Atölyeleri, Müzik, Sanat ve Hareket Etkinlikleri, Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları, Davranış Becerileri Geliştirme Çalışmaları, Satranç, Dans, ve Drama çalışmalarını içeren branş dersleri ile öğrenciler kendi gelişim hızları içinde değerlendirilir.

Anaokulunda öğrencilerin ilgisini yapılacak etkinliğe çekmek için zengin uyaranlar kullanılır. Sınıflarda bulunan Smart Boardlar ile tüm öğrencilerin etkinliklere aktif katılımı sağlanır ve eğitim kadrosu tarafından geliştirilen özgün çalışmalar ve eğitim materyalleriyle öğrenme pekiştirilir. Ölçülebilir şekilde tasarlanan programda, ölçme değerlendirme aracı olarak okul öncesinde en güçlü değerlendirme araçlarından biri olan “Portfolyo” Türkçe ve Fransızca çalışma ve sunumları yer alır.