Öğrenci disiplin yönetmeliği 2019-08-23T10:22:48+03:00

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Uyarma- Mahrumiyet- Kınama Cezası Gerektiren Davranışlar:

 • Görgü kurallarına uymamak,
 • Okulda başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak,
 • Okulu ve çevresini kirletmek,
 • Öğretmen veya okul yönetimi tarafından verilen ödevleri veya görevleri yapmamak,
 • Kılık-kıyafet yönetmeliğine uymamak,
 • Okulda sigara içmek,
 • Başkasına ait eşyayı sahibinin izni olmadan almak veya kullanmak,
 • Dersle ilgili araç ve gereçleri yanında bulundurmamak, bu konuda uyarılara aldırış etmemek,
  Yalan söylemek,
 • Duvarları, sıraları kirletmek,
 • Okul içinde kavga etmek,
 • Okula geldiği halde özürsüz olarak derslere, törenlere, etütlere, diğer eğitici çalışmalara, sınavlara, atölye, laboratuvar ve uygulama çalışmalarına katılmamak veya katıldıktan sonra ayrılmak ve okulu terk etmek,
 • Okul kitaplığından, laboratuvarlarından, atölyelerden, pansiyon veya spor yurdundan aldığı kitap araç ve gereçleri geri vermemek, eksik vermek, kötü kullanmak,
 • Okul içinde veya dışında yöneticilere, öğretmenlere, arkadaşlarına ve okulun diğer personeline kaba ve saygısız davranmak,
 • Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,
 • Okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz olarak uzatmak.

Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Davranışlar:

 • Arkadaşlarına sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak,
 • Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezheplerine göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak,
 • Okul içinde öğrenciler arasında gruplaşmalara, sürtüşmelere, çatışmalara neden olabilecek izinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara veya sendikalara ait amblem, rozet, yazı, slogan, bildiri, ilan broşür ve benzeri propaganda araçlarını dağıtmak,
 • Okul demirbaş eşyasına, kendisinin ve arkadaşlarının araç ve gereçlerine ahlak dışı, ideolojik veya siyasi amaç taşıyan resim, amblem ve benzerlerini yapmak, yazılar yazmak,
 • Yasaklanmış her türlü yayını okula, okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak,
 • Kişisel durumu ve adresi ile ilgili bilgileri okula yanlış bildirmek,
 • Okul yetkililerinin ve Disiplin Kurulunun çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak,
 • Kumar oynamak veya oynatmak,
 • Öğretmen veya okul yönetimi tarafından verilen görevlerin yapılmasına engel olmak,
 • Okulda bulunduğu halde kasıtlı olarak bayrak törenlerine katılmamak, özürsüz olarak bayram törenlerine gelmemek,

Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Davranışlar:

 • Hırsızlık yapmak
 • Okulla ilişiği olmayan kimseleri okulda veya okula ait yerlerde barındırmak,
 • Okulca verilen kimlik kartında veya başka belgelerde değişiklik yapmak, sahte belge düzenlemek, üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak,
  bu belgelerin sağladığı haklardan başkalarını yararlandırmak,
 • Yasaklanmış kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak, okul araç ve gereçlerini bu amaçlar için kullanmak,
 • Okul sınırları içindeki herhangi bir yeri okul yönetiminden izinsiz olarak eğitim ve öğretim amaçları dışında kullanmak ve kullanılmasına yardımcı olmak,
 • Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, okula ait taşınır veya taşınmaz malları tahrip etmek,
 • Ders, sınav ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,
 • Öğretmenlere, yöneticilere, memurlara ve diğer görevlilere hakaret etmek, karşı gelmek, onların okulda veya eklentilerinde görevlerini yapmalarına engel olmak,
 • Okula yaralayıcı, öldürücü aletler, silah ve patlayıcı maddeler getirmek veya bunları bulundurmak,
 • Zor kullanarak veya tehditle kopya yapmak veya yapılmasını sağlamak,
 • Okulda içki içmek, içkili olarak okula gelmek veya uyuşturucu madde kullanmak,
 • Türk Bayrağı’na, Okul Sancağına kasıtlı olarak saygısızlık yapmak,
 • Milli ve manevi değerleri sözle, yazıyla veya başka bir şekilde aşağılamak bu değerlere küfretmek,
 • Kendi yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,
 • Okul içinde siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların, ideolojik amaçlı dernek ve kuruluşların veya sendikaların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin bir biçimde katılmak,
 • Herhangi bir kurum, dernek, örgüt ve parti adına üye kaydetmek; para toplamak veya bağışta bulunmaya zorlamak.