Ücretlerimiz 2019-05-30T09:32:50+03:00

Ücretlerimiz

SAINT-JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

ÖZEL KÜÇÜK PRENS LİSESİ 2019-2020 ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ

Lise (Yıllık) Eğitim Yemek Toplam
Hazırlık Sınıfı 57.870-TL +KDV 6.204-TL +KDV 64.074-TL +KDV
9-10-11-12. Sınıflar

57.870-TL +KDV

57.870-TL +KDV

6.204-TL +KDV

3.889-TL +KDV

64.074-TL +KDV

61.759-TL +KDV

***

Pratik Menü

(Sadece 9, 10,11 ve 12.sınıf öğrencilerimiz içindir)

Geleneksel Menü

(Hazırlık , 9, 10 ,11 ve 12.sınıf öğrencilerimiz içindir)

  1. Sabah kahvaltısı
  2. Öğle yemeği (Üç kaptan oluşmaktadır. Pratik menü Çorba, Sandviç/ Salata, Tatlı/meyve)
  3. ikindi kahvaltısından oluşmaktadır.
  1. Sabah kahvaltısı
  2. Öğle yemeği (Beş kaptan oluşan Çorba, Ana yemek /alternatifli ana yemek, Alternatifli yardımcı yemek,  Tatlı/meyve ve 8 çeşitten oluşan salata bar)
  3. İkindi kahvaltısından oluşmaktadır.

Eğitim ücretimiz 10 taksit olarak tahsil edilmektedir.

Eğitim ücretinden;

I. SJ’li İndirimi:

Saint-Joseph Lisesi’nden mezun olan anne, baba, büyükanne, büyükbabanın çocuğunun/torununun; veya Saint-Joseph Lisesi öğrencisi kardeşinin Özel Küçük Prens (KP) Okulları’na devam etmesi halinde o eğitim yılı için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır.

Aynı öğrenciye birinci derece 2 farklı Saint-Joseph’liden olmak kaydı ile toplam en fazla % 20 indirim uygulanır. Tüm indirimlerin toplamı %20’yi geçemez.

II. Küçük Prens’li İndirimi:

Küçük Prens Okullarımızdan mezun olan öğrencinin kardeşine o eğitim yılı için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır.

Aynı öğrenciye yakınlık derecesi birinci dereceden olan 2 farklı Küçük Prensli’nin varlığı halinde toplam en fazla % 20 indirim uygulanır.

III. Kardeş İndirimi:

Küçük Prens Okullarında okuyan kardeş öğrencilerin her birine %10 indirim; İndirim en fazla 3 kardeşe uygulanır. Öğrenci başına indirimler toplamı %20’yi geçemez.

IV. Fransızca Eğitim Veren Okullar İndirimi:

Türkiye’de Fransızca eğitim veren Okulların “Notre Dame de Sion, Saint Benoît, Saint-Michel, Sainte- Pulchérie, Saint-Joseph İzmir, Tevfik Fikret Lisesi İzmir, Tevfik Fikret Lisesi Ankara, Piri Reis, Pierre Loti, Ankara Charles de Gaulle Fransız Lisesi, Galatasaray İlköğretim / Lise veya 4 Yıllık Üniversitesinden mezun (yüksek lisans eğitimi hariç) olan anne veya baba çocuğunun; Özel Küçük Prens (KP) Okulları’na devam etmesi halinde o eğitim yılı için ilan edilen öğretim ücreti üzerinden %5 oranında indirim yapılır. Hem anne hem de babanın bu okullardan mezun olması halinde toplam %5 indirim oranı uygulanır. Anne veya babanın Saint-Joseph’li olması halinde bu maddede yer alan indirim uygulanmaz; yalnızca SJ’li indirimi uygulanır.”

Anne ve/veya babası Fransız vatandaşı olanların çocuğunun; KP Okulları’na devam etmesi halinde o eğitim yılı için ilan edilen öğretim ücreti üzerinden %5 oranında indirim yapılır. En fazla iki kardeşe uygulanır. Hem anne hem de babanın Fransız vatandaşı olması halinde bu indirim oranı değişmez.

SAJEV personeli bu indirimden yararlanamaz.

Bu indirimden yararlanabilmek için kayıt sırasında ilgili okullardan mezun olunduğuna dair belge ve/veya pasaport ibraz edilmesi zorunludur.

Aynı öğrenci için uygulanan öğretim ücreti üzerinden yapılan SJ’li, KP’li ve Kardeş indirimleri toplamı %25’i geçemez.

V. Peşin Ödeme İndirimi:

Tüm seçeneklerin peşin ödemelerinde; Mevcut öğrenciler ve yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kayıt dönemi içerisinde Özel Küçük Prens Okulları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek tarihe kadar eğitim ve yemek ücretine %5 indirim uygulanır.

VI. Sürekli Eğitim İndirimi (Lise):

KP Ortaokulunu tamamlamış ve Lise’ye devama hak kazanmış öğrencilere %10 indirim uygulanır.

Öğrenci bu indirime ek olarak, SJ’li İndirimi, Küçük Prens’li İndirimi ve Kardeş İndiriminden de faydalanabilir.

Peşin İndirim haricinde; SJ’li, Küçük Prens’li, Kardeş ve Sürekli Eğitim indirimlerinin toplamı %30’u aşamaz.

Ayrıca, Lise’de okumaya hak kazanan hazırlık sınıfı öğrencilerine sınav sonuç puanlarına göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek oranda indirim uygulanır. Liseye geçiş sınavı sonuç puanlarına göre Burs Komitesi’nin önerisiyle Yönetim Kurulu bu oranı yıllara göre arttırabilir ve/veya azaltabilir, indirim için gereken şartları belirler ve Temmuz ayı sonuna kadar ilan eder.

Liseye devam etmeye hak kazanma şartları da her yıl Yönetim Kurulu tarafından Kurucu Temsilci’nin görüşü alınarak belirlenir.

İndirimin bir sonraki yıl devam etmesi için öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almaması ve yıl sonu ağırlıklı ortalamasının da en az 75 puan olması şarttır.

VII. Öğrenci kayıt ücreti iadeleri MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 56. Maddesine göre yapılacaktır.

VIII. Küçük Prens Ortaokulu eğitimini tamamlamış olan, Lise giriş sınavlarında (LGS) toplam puan üzerinden en yüksek toplam puanı alan ilk üç (3) öğrenci, eğitimlerine Küçük Prens Lisesinde devam etmeleri halinde %100,

Küçük Prens Ortaokulu eğitimini tamamlamış olan, Lise giriş sınavlarında (LGS) toplam puan üzerinden en yüksek puanı alan ilk üç (3) öğrencinin, ardından gelecek diğer üç (3) öğrenci ise eğitimlerine Küçük Prens Lisesinde devam etmeleri halinde %70 burs almaya hak kazanır.