Ücretlerimiz 2018-05-28T11:34:14+00:00

Ücretlerimiz

SAINT-JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

ÖZEL KÜÇÜK PRENS LİSESİ 2018-2019 ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ

Lise (Yıllık) Eğitim Yemek Toplam
Hazırlık Sınıfı 49.000-TL 5.250-TL 54.250-TL
9-10-11-12. Sınıflar 49.000-TL 5.250-TL 54.250-TL

Ücretlerimize KDV dahildir.
Eğitim ücretimiz 10 taksit olarak tahsil edilmektedir.

Eğitim ücretinden;

I. SJ’li İndirimi:
Saint-Joseph Lisesi’nden mezun olan anne, baba, büyükanne, büyükbabanın çocuğunun/torununun; veya Saint-Joseph Lisesi öğrencisi kardeşinin KP Okulları’na devam etmesi halinde o eğitim yılı için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır.
Aynı öğrenciye birinci derece 2 farklı Saint-Joseph’liden olmak kaydı ile toplam en fazla % 20 indirim uygulanır. Tüm indirimlerin toplamı %20’yi geçemez.

II. Küçük Prens’li İndirimi:
Küçük Prens Okullarımızdan mezun olan öğrencinin kardeşine o eğitim yılı için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır.
Aynı öğrenciye yakınlık derecesi birinci dereceden olan 2 farklı Küçük Prensli’nin varlığı halinde toplam en fazla % 20 indirim uygulanır.

III. Kardeş İndirimi:
Küçük Prens Okullarında okuyan kardeş öğrencilerin her birine %10 indirim; İndirim en fazla 3 kardeşe uygulanır. Öğrenci başına indirimler toplamı %20’yi geçemez.

IV. Fransızca Eğitim Veren Okullar İndirimi:
Türkiye’de Fransızca eğitim veren okulların (Notre Dame de Sion, Saint Benoît, Saint-Michel, Sainte- Pulchérie, Saint-Joseph İzmir, Tevfik Fikret Lisesi İzmir, Tevfik Fikret Lisesi Ankara, Piri Reis, Pierre Loti, Ankara Charles de Gaulle Fransız Lisesi, Galatasaray Lisesi ve Üniversitesi) ilköğretim / lise ve üniversitelerinden mezun olan anne veya baba çocuğunun; KP Okulları’na devam etmesi halinde o eğitim yılı için ilan edilen öğretim ücreti üzerinden %5 oranında indirim yapılır. Hem anne hem de babanın bu okullardan mezun olması halinde bu indirim oranı değişmez. Anne veya babanın Saint-Joseph’li olması halinde bu maddede yer alan indirim uygulanmaz; yalnızca SJ’li indirimi uygulanır.

V. Aynı öğrenci için uygulanan öğretim ücreti üzerinden yapılan SJ’li, KP’li ve Kardeş indirimleri toplamı %20’yi geçemez.

VI. Peşin Ödeme İndirimi:
Tüm seçeneklerin peşin ödemelerinde; Mevcut öğrenciler ve yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kayıt dönemi içerisinde Özel Küçük Prens Okulları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek tarihe kadar eğitim ve yemek ücretine %5 indirim uygulanır.

VII. Sürekli Eğitim İndirimi (Lise):

KP Okulları’nda 4+4 kesintisiz eğitimini başarı ile tamamlamış ve Lise’ye devama hak kazanmış öğrencilere, her sene Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek oranda indirim uygulanır. Liseye devam etmeye hak kazanma şartları da her yıl Yönetim Kurulu tarafından Kurucu Temsilcisi’nin görüşü alınarak belirlenir. Öğrenci, bu indirime ek olarak, SJ indirimi, Küçük Prens’li İndirimi ve Kardeş indiriminden de faydalanabilir.

Peşin İndirim haricinde; SJ’li, Küçük Prens’li, Kardeş ve Sürekli Eğitim indirimlerinin toplamı %30’u aşamaz. Ancak, Lise’nin açılışını takip eden ilk yıllarda Burs Komitesi’nin önerisiyle Yönetim Kurulu Lise için bu oranı belli bir süre için arttırabilir, indirim için gereken şartları belirler ve Nisan ayı sonuna kadar ilan eder.

İndirimin bir sonraki yıl devam etmesi için öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almaması ve yılsonu ağırlıklı not ortalamasının da en az 70 puan olması şarttır.

VIII. Peşin Ödeme İndirimi:

IX. Tüm seçeneklerin peşin ödemelerinde; Mevcut öğrenciler ve yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kayıt dönemi içerisinde Özel Küçük Prens Okulları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek tarihe kadar eğitim ve yemek ücretine %5 indirim uygulanır.