Kayıt Koşulları 2019-05-29T13:48:01+03:00

Kayıt koşulları & Ayrıntılar

Okulumuz, ortaöğretim kurumlarına geçiş sınavı sonucuna göre öğrenci almakta ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan Özel Okullar Kayıt Takvimi’ne göre öğrenci kaydı yapmaktadır.

Okulumuzun ilan edeceği taban puanın üzerinde olan öğrencilerin ön kayıt başvuruları alınacak; en yüksek puanlı öğrenciden başlanarak okulun kontenjanı kadar öğrencinin, kayıt yükümlülüklerini yerine getirmesi koşuluyla kesin kaydı yapılacaktır.

Okulumuza kayıt hakkını elde etmiş öğrencilerin kaydı Hazırlık sınıfına yapılır. Ancak Fransızca öğretim yapan ortaokullardan gelen veya en az 9. sınıf seviyesinde Fransızca bildiğini beyan eden öğrenciler, velilerinin kayıt sırasında yazılı başvuruda bulunması durumunda Fransızca ve Türkçe derslerinden yeterlilik sınavına girerler. Yeterlilik sınavlarında, MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerince belirlenmiş geçer notu alan öğrencilerin kayıtları 9. sınıfa yapılır.

KESİN KAYIT EVRAKLARI

 • Kesin kayıt evrakları online yapılacaktır. Ancak velimiz kesin kayıt işlemlerini tamamlamak için okulumuza geldiğinde aşağıda belirtilen evrakları yanında bulunduracaktır:
 • Öğrencinin kimlik kartı veya kimliğin noter onaylı fotokopisi,
 • Anne ve babanın kimlik kartı fotokopileri,
 • Anne ve baba boşanmışlarsa velâyet kararı ve fotokopisi,
 • Kayıt için gelen kişi, velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi,
 • Öğrencinin güncel olan 6 adet vesikalık fotoğrafı,
 • Kan grubu

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

Kesin Kayıt Hakkı

Ön kayıt süresi sonunda kesin kayıt listesinde bulunan aday öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının açıklayacağı Özel Okullar Kayıt Takvimi’ne göre kayıt yaptırırlar.

Nakil Yoluyla Kesin Kayıt

Kesin kayıt, Resmi Kayıt Takvimi’ne göre yapılacaktır. Başka bir okulda kayıtlı olan ve okulumuza “kesin kayıt hakkı” kazanan öğrencinin velisi, kesin kayıt işlemini başlatır ve kayıtlı olduğu diğer okula başvurarak kayıt çekme işlemini gerçekleştirir.

Kesin Kayıt İçin Yapılacak İşlemler

Kesin kayıt için velinin okula gelmesi şarttır. Veliye, görevliler tarafından kayıt işlemleriyle ilgili gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

PUAN VE İSTATİSTİKLER

Yıllara göre TEOG ve LGS ortalamaları

 • 2013 – 2014 335
 • 2014 – 2015 403
 • 2015 – 2016 437
 • 2016 – 2017 440
 • 2017 – 2018 458

OKUL TANITIM GÜNLERİ

Değerli Velimiz;Okulumuz, her öğretim yılının ikinci döneminde web sitesi aracılığıyla “Portes Ouvertes” tanıtım günleri tarihlerini açıklar. Tanıtım günümüz, aynı zamanda basın yoluyla da aday velilere duyurulur. Tanıtım günümüzde aday velilerimize sunulacak programın akışı aşağıdaki gibidir:

 • Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfının Tarihçesi, Misyon ve Vizyonu,
 • SAJEV Küçük Prens Lisesi Kurumsal İşleyiş ve Eğitim Yaklaşımı,
 • Soru-Yanıt,
 • Okul Turu.

ÖĞRENİM ÜCRETİ

SAJEV Küçük Prens Lisesi ile anlaşmalı banka arasında yapılan protokol uyarınca öğrenim ücretleri taksitle veya peşin tahsil edilir. Öğrenim ücreti, eğitim giderleri ve yemek ücretinin karşılığıdır. Kıyafet, kitap, kırtasiye, okul servisi ve diğer hizmetlerin bedeli, öğrenim ücretinin dışındadır ve ayrıca ödenir.

Aday velilerimiz; kesin kayıt işlemlerini lise yerleşkesinde bulunan Kayıt Bürosu’nda yaptırırken ödemelerini de aynı bürodaki banka şubesine yapabilirler.

ÜCRETLERİMİZ

Lise (Yıllık) Eğitim Yemek Toplam
Hazırlık Sınıfı 57.870-TL +KDV 6.204-TL +KDV 64.074-TL +KDV
9, 10, 11, 12. Sınıflar 57.870-TL +KDV

57.870-TL +KDV

6.204-TL +KDV

3.889-TL +KDV

64.074-TL +KDV

61.759-TL +KDV

Eğitim ücretimiz, 10 taksit olarak tahsil edilmektedir.

ÖN KAYIT İŞLEMLERİ

Okulumuza kesin kayıt olabilmek için gerçekleştirilmesi gereken ilk işlem, belirtilen tarih ve saatler içinde ön kayıt yaptırmaktır. Ön kayıt sürecini hatasız tamamlamak için lütfen aşağıdaki açıklamayı dikkatle okuyunuz.

SAJEV Küçük Prens Lisesinde ön kayıt başvuruları internet üzerinden yapılır. Velilerimiz, belirlenen tarihte aktif hâle gelecek “İnternetten ön kayıt başvurusu” düğmesine tıklayarak başvuru formunu dolduracaklardır. Kayıt ekibi, işlem sonunda veliye bilgi verecektir.

YETERLİLİK SINAVI

Hazırlık Sınıfında Yeterlilik Sınavı ve 9’uncu Sınıfa Geçiş

MADDE 60-

 1. Hazırlık sınıfında sınıf geçme, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersindeki başarı durumlarına göre tespit edilir. Diğer derslerdeki başarı durumu, öğrencinin ödüllendirilmesinde dikkate alınır. Hazırlık sınıfında alınan puanlar, mezuniyet puanının belirlenmesinde dikkate alınmaz.
 2. (Değişik: RG-13/9/2014-29118) Hazırlık sınıfında sınıf geçmeye esas derslerden ders yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler, üçüncü fıkra hükümlerine göre yeterlilik sınavına alınır. Başarısız olanlar, bir yıl daha hazırlık sınıfına devam eder. İkinci yılda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişiği kesilerek hazırlık sınıfı bulunmayan diğer ortaöğretim kurumlarının 9’uncu sınıfına bu Yönetmeliğin nakil ve geçişe ilişkin hükümleri çerçevesinde kayıtları yapılır.
 3. (Değişik: RG-13/9/2014-29118) Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9’uncu sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrencilerin velileri, yeterlilik sınavından 5 gün önce okul yönetimine yazılı olarak başvurur. Başvurusu alınan öğrenciler, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersinden ekim ayının ilk haftası içinde yeterlilik sınavına alınır. Bu sınavlar, sorumluluk sınavlarıyla ilgili usul ve esaslara göre yapılır. Her iki dersten de en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılarak 9’uncu sınıfa devam ettirilir. Başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam eder.