Sağlık Hizmetleri

Öğrencinin sağlıklı olması başarılı bir eğitim için en önemli koşuldur. Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim yaşamlarını garanti altına almak kadar sağlık güvenceleri de bizler için son derece önemlidir. Okul dönemi, insan yaşamının önemli değişimlerinin gerçekleştiği özel bir dönemdir. Çünkü okul çağı çocukları büyür ve gelişirler. Bu süreçte yaşanan sağlık sorunları bireyin tüm yaşamını etkilediği gibi erken fark edilen büyüme ve gelişme bozukluklarının önüne geçmek de bu dönemde daha kolaydır.

Okullarımızda öğrencilerimizin fiziksel ve sağlık durumlarıyla ilgili her türlü bilgi izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Sağlık birimlerimizde;  Uzman doktorumuz ve okul hemşireleri görev yapmaktadır. Tüm okullarımızda donanımlı revirler bulunmaktadır. Revirlerimizde acil bir durumda ilk müdahaleyi yapabilmek için gerekli donanım mevcuttur.

Öğrencilerimiz herhangi bir rahatsızlık yaşadıklarında müdür yardımcısı tarafından revire yönlendirilir. Revirde gereken müdahale yapıldıktan sonra önce ilgili müdür yardımcısına, sonra ailesine bilgi verilir.
Sağlık personelimiz sadece acil durumlarda değil öğrencilerin kendini kötü hissettiği her durumda onlara yardımcı olur. Öğrenci revire gittiğinde gerekli önlemler alınır, gerekiyorsa velisi çağrılarak evine gönderilir. Ancak çok acil hastane müdahalesi gerektiren durumlarda öğrenci okul idaresinin bilgisi dâhilinde hemşire gözetiminde en yakın hastaneye götürülür, velisine hemen haber verilir.

Revirlerde kronik rahatsızlığı olan öğrenciler saptanarak dikkatle izlenmekte, ilaç kullanması gereken öğrencilerin ilaç saatleri titizlikle takip edilmektedir.

Öğrencilerimiz okul faaliyetlerini sürdürdükleri her türlü mekân ve zamanda kazalara karşı Ferdi Kaza Sigortası ile güvence altına alınmıştır.