Bilgi Teknolojileri

Bilgi Teknolojileri bölümü kurumumuzun iş sürekliliğinin sağlanması ve her geçen gün artan teknolojik gereksinimlerinin karşılanması için gerekli ürünlerin seçimi, satın alımı, kurulumu ve desteğinin verilmesi gibi hizmetleri sunmaktadır.

Sunulan hizmetler zaman içinde, bilgi teknolojileri ile ilgili alt yapıların kurulması ve sağlıklı çalışmasının sağlanması, ağ yönetimi, veri ve kullanıcı güvenliği ve iş birlikli çalışma gibi alanlara yayılarak çeşitlenmiştir.

Hizmet verilen konu başlıkları şu şekildedir:

İş Birlikli Çalışma Uygulamalarının Tasarım ve Tanıtımı

SAJEV Stratejik Planı Yönetim Süreçleri içinde Stratejik Alan olarak yer alan “Teknolojik Otomasyonun İş Süreçlerinde Daha Etkin Kullanımı” hedefini gerçekleştirmek amacıyla, çalışanlarımızın iş birliğini ve etkinliğini arttıracak en güncel ürün, araç ve hizmetlerin kullanılması sağlanmaktadır.

Süreç Yönetimi ve Belgelendirme

Kurumumuzda yürütülen iş süreci akışları belgelendirilerek tüm çalışanlarımızın erişimine sunulmuştur. Süreçlerin etkileşimli ve canlı olarak izlenebilen bir sistem üzerinde yürütülmesine yönelik çalışmalarla, verimli ve iş birlikli çalışma pratikleri geliştirilmektedir.

Veri Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması

Kurumumuz ve paydaşlarımıza ait verilerin güvenli bir şekilde tutulması, verilere erişimin belirli yetkilerle kısıtlanması ve verilerin ilgili yasalarda tanımlandığı şekilde saklanması ya da silinmesi gibi konularda, düzenli olarak gözden geçirilip güncellenen, yasa ve standartlara uygun politika ve prosedürler ile uygulama pratikleri oluşturulmuştur.

Yazılımların Seçilmesi, Kurulması ya da Geliştirilmesi

İş gereksinimlerine göre gerek duyulan yazılım uygulamalarının seçilmesi, kurulması ve kullanılması, ilgili eğitimlerin alınması ve verilmesi, gerek duyulan özel yazılımların geliştirilmesi ve gereksinimlere göre güncellenmesi, kullanılmakta olan birçok yazılıma destek verilmesi gibi tamamlayıcı hizmetler verilmektedir.

Sayısal Sınıf, Projeksiyon, Etkileşimli Tahta ve Seslendirme

Sınıf ve diğer eğitim alanlarında eğitimcilerimiz ve öğrenciler tarafından kullanılan çok sayıda projeksiyon, etkileşimli tahta ve seslendirme aygıtlarının uyumlu ve sorunsuz çalışması için sürekli araştırma, deneme, kurulum ve kullanıcı eğitimi çalışmaları yapılmaktadır.

Kullanıcı Bilgisayarları

Personelimizin gerek duyduğu tüm yazılım uygulamaları kişisel kullanımlarına verilen taşınabilir bilgisayarlarına yüklenmiştir.

Veri Merkezi ve Sunucular

Kampüslerimizde yedekli çalışan veri merkezlerinde güncel sanallaştırma ve bulut teknolojileri kullanılmaktadır.

İş sürekliliğinin etkilenmemesi için, veri merkezi, elektrik ve iklimlendirme alt yapıları yedekli olarak kurulmuş ve 7×24 izlenmektedir.

Baskı ve Kopyalama Aygıtları

Kurumlarımız genelinde baskı, tarama ve kopyalama hizmetleri her ihtiyacı karşılayacak çeşitli kapasitelerde aygıtları ile sağlanmaktadır. Baskı istatistikleri düzenli olarak izlenerek kapasite gereksinimine uygun aygıt değişiklikleri yapılmaktadır.

Kablolu ve Kablosuz Ağ Yapıları

Kampüslerimizdeki tüm binalarda, her noktaya ulaşan 1 Gbps hızında kablolu ağ altyapısı önceden planlanmıştır. Bu sayede doğan gereksinimler hızla karşılanmaktadır.

Ayrıca kampüsler genelinde kablosuz ağ kapsama alanı sağlanmaktadır.

İnternet Erişimi

İnternet bağlantımız, yedekli fiber optik devreler üzerinden ihtiyaca göre arttırılan hızlarda sağlanmaktadır. Zararlı içerikleri süzmek ve kullanıcıların güvenliğini sağlamak için kurulmuş donanım ve yazılımlar günlük olarak izlenerek olası tehditlere müdahale edilmektedir.

Sayısal Telefonlar

Kampüslerimizde sayısal santral ve IP telefon alt yapısı kullanılmaktadır. Bu sayede oda, kullanıcı ve hat değişiklikleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Sayısal dış hat kullanımına geçilmesi ile sınırlamalar aşılmıştır.

Sayısal Gözetim Kameraları

Kampüslerimizin tamamını kapsayan IP kameralar, birden çok denetim noktasından 7/24 izlenmektedir. Ağ alt yapısının uygunluğu sayesinde yeni kamera ve gözetim merkezleri kolayca eklenebilmektedir. Kayıt aygıtları, görüntü kayıtlarını yasalar tarafından belirtilen sürelere uygun olarak saklayabilecek kapasitededir.

Sayısal Anons ve Seslendirme

Yazılımsal olarak yönetilebilen anons ve seslendirme sistemi sayesinde 12 seslendirme bölgesi 80 hoparlör, 4 müzik çalar, 3 mobil mikrofon ve 2 taşınabilir seslendirme sistemi ile eğitim dönemi boyunca rutin olarak ve özel günlerde uygulamaya özel seçilen mekanlardaki seslendirme ve anons gereksinimleri kolayca yönetilmektedir.

Sayısal Bilgilendirme Ekranları

Ağa bağlı olarak çalışan ve merkezi olarak yönetilen çok sayıda bilgilendirme ekranı üzerinden kurum tanıtımı ve özel günler ile ilgili sunumlar yapılmaktadır.

Bina Otomasyonu

Kampüslerimizin tamamı otomasyon sistemi tarafından izlenmekte ve yönetilmektedir. Böylece yangın alarm, iklimlendirme, aydınlatma bahçe sulaması gibi alt yapıların yönetilmesi ve olası arızaların önceden fark edilerek hızla müdahale edilebilmesi sağlanmıştır.