Değerlerimiz

Atatürkçü dünya görüşü

Atatürk’ün fikir ve eylemlerinin belirleyicisi olan dünya görüşü, kurumsal kimliğimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu doğrultuda laik, yenilikçi, analitik ve bilimsel yaklaşıma üst düzeyde değer veren bir eğitim kurumu olmayı temel ilke olarak benimsiyor; özsaygısı yüksek, ulusal ve evrensel kültürün en yüksek değerleriyle donanmış, barış içinde birlikte yaşama kültürü edinmiş bireylerin yetişmesinde üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle eğitim yaklaşımımızı hayata geçiriyoruz.

Demokratik katılım

Küçük Prens Okulları, topluluğumuzu oluşturan her bireyin fikirleriyle değerli olduğu, sorumluluğu birlikte paylaştığı, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimsemektedir.

Varoluşa saygı

Kendi varoluşuna saygı duymak, kendi niteliklerini keşfetmekten, kendini anlamaktan, kendi biricikliğini kabul etmekten ve kendine inanmaktan geçer. Kendi varoluşunu anlamak ve saygı duymak, aynı zamanda bir farkındalığın eseridir. Ayrıca toplumun diğer üyelerinin, doğanın ve diğer canlıların biricik ve saygıya değer olduğunu kavramanın ön koşuludur.

Bu nedenle, çocuklarımızın varoluşlarına saygı duyuyor, kendilerine ve çevrelerine ilişkin farkındalıklarını artırmaları, kendilerini keşfetmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri yolunda onları destekliyoruz.

Sevgi

Kurumsal eğitim ve yaşam kültürümüzün en önemli bileşenlerinden biri olan sevgi, bizim için emek, sorumluluk ve saygıyla kurduğumuz ilişki yoluyla gerçek anlamına ulaşıyor. Küçük Prens’te çocuklarımız ve gençlerimiz, gerçekten sevildiklerini ve bizim için ne kadar değerli olduklarını hissediyorlar. Çünkü çocuklarımızın varoluşuna saygı duyuyor, kendimizi onlardan sorumlu hissediyor, çocuk ve gençlerimiz için güvenli bir ortam ve zengin eğitim olanakları sunuyor, potansiyel varoluşlarına ulaşmaları için emek veriyoruz.

Güven

Kurumsal felsefemiz ışığında bireyleri, kendilerine ve potansiyellerine güvenmeleri, içinde yaşadıkları toplumla sağlıklı bir güven ilişkisi kurmaları, kendi yararları için doğru kararlar alabilmeleri ve inisiyatif kullanarak bu kararları hayata geçirebilmeleri için desteklemeyi önemsiyoruz. Eğitim ve yaşam kültürümüzü güven temelinde sürdürmek için başta çocuklarımız olmak üzere tüm bireylerin kendisini güvende hissettiği, başkalarıyla güven temelinde ilişkiler kurabildiği bir öğrenme topluluğu olmaya özen gösteriyoruz.