Mali İşler

Vakfımız ve İktisadi İşletmemizin, belirlenen kurum politikaları, prosedürleri, yönetmelikleri vb. kurumsal süreç yönetimi ilkelerini göz önünde bulundurarak mali faaliyetlerin planlaması, koordine edilmesi ve işlevsel olarak yönetilmesini sağlamaktadır.

 • Resmi kurum ve kuruluşlara, yasalar ile belirlenmiş olan bildirimlerin ve yazışmaların yapılması,
 • Bütçe yönetimi; kurum stratejileri ve hedefleri göz önünde bulundurularak ve kurum imkanları dahilinde zaman, fizibilite, kaynak, proje ve bütçe kapsamında değerlendirerek gerekli planlamanın yapılması, yönetilmesi ve raporlanması,
 • Mal ve hizmet alım/satım sözleşmelerinin kayıt altına alınması, takibi ve arşivlenmesi,
 • Hazine ve risk yönetimi,
 • Teşvik yönetimi,
 • Finans, borç ve alacaklar yönetimi,
 • Öğrenci, personel ve varlıklara ait sigorta işlemleri yönetimi,
 • Personel muhasebesi,
 • Genel muhasebe,
 • Maliyet muhasebesi,
 • Envanter muhasebesi,
 • Duran varlıklar,
 • Vergi yönetimi,
 • Mali ve kurumsal raporlama,
 • Finansal teknolojinin sağlanması,
 • Yönetim destek raporları,

ve SAJEV Özel Küçük Prens Okullarımız öğrenci kayıt tahakkuk ve tahsilat işlemleri mali işler bünyesinde yapılmaktadır.