Eğitim Teknolojileri

Eğitim Teknolojileri Bölümü olarak amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin, içinde bulunduğumuz yüzyılın önemli yetkinlikleri arasında yer alan Bilgi ve Teknoloji Okuryazarlığı becerilerinin gelişimini sağlamak ve anaokulundan lise sonuna kadar tüm kademelerde teknolojinin öğrenme ortamlarını destekleyici bir araç olarak kullanımını sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda öğretmen ve öğrencilerimize yönelik eğitim çalışmaları yürütmekte, sürekli iyileştirme adına yeni yöntem ve yaklaşımları takip ederek, araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmekteyiz.

Teknolojinin eğitim ortamlarıyla bütünleştirilmesi için uygun sistemlerin, proje ve çözümlerin seçimi, tasarımı, dijital öğretim materyallerinin üretilmesi ve uygulanmasına yönelik çalışmalar ile öğretmen ve personelimizin Eğitim Teknolojileri konusunda deneyimlerini arttırmak için branş bazlı gelişim programları hazırlanmakta ve eğitimler verilmektedir. Teknoloji alanında yeni yaklaşımları deneyimlemek, alanında uzman eğitimcilerin çalıştaylarına katılmak ve okullarımızda uyguladığımız özgün teknoloji çalışmalarımızı sunmak amacıyla yıl boyunca pek çok ulusal ve uluslararası eğitim sempozyumlarına katılım sağlanmaktadır.

Sadece bilmenin yeterli olmadığı günümüzde, öğrencilerimizin özgün problem çözebilme, eleştirel düşünebilme, takım çalışması yapabilme becerilerinin yanı sıra yaratıcılıklarının da gelişimine destek olmak için proje çalışmaları ve etkinlikler düzenlenmektedir. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde Teknoloji dersleri, STEM ve Maker çalışmaları, Kodlama ve Robotik kulüp çalışmaları Eğitim Teknolojileri bölümü rehberliğinde alanında uzman eğitimciler tarafından yürütülmektedir.  

Bilgisayar Bilimi Dersleri ve Teknoloji Kulüpleri

Teknolojinin hızla gelişmesi ve her alanda etkisini arttırması, dijital dünyayı anlayabilme, dijital araçları araştırma, öğrenme ve iletişim kurmak için etkin ve sorumlu kullanabilmenin de önemini arttırmıştır. Okullarımızda yaş grubuna uygun olarak ele alınan dijital vatandaşlık ve dijital okur yazarlık konularının yanı sıra her kademede hesaplamalı düşünme, kodlama ve robotik çalışmaları sürdürülmektedir.

Anaokulu Teknoloji Eğitimi

Öğrencilerimizin teknolojiyi bir değer üretmek için kullanmalarını desteklemek için teknoloji eğitimlerimiz 5 yaş grubundan itibaren başlamaktadır. Hesaplamalı düşünme ve bilgisayarsız kodlama etkinlikleri çerçevesinde bu yaş grubuna uygun günlük hayattan örnekler ve oyunlarla,

 • olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma,
 • bir problemi alt problemlere bölme,
 • olaylar arasındaki örüntüleri, ilişkileri kavrama,
 • çözüme ulaştıracak adımları doğru sırayla yazma ve
 • basit algoritma oluşturma çalışmaları yürütülür.

Sınıf içindeki somut materyallerle yapılan etkinliklerin ardından eğitsel robot setlerle çalışmalara devam edilir. Bu sayede ilkokul öğretim programına uyumlu bir geçiş sağlanır.

İlkokul Teknoloji Eğitimi

1-4. Sınıflarımızda haftalık Teknoloji ve Kodlama derslerimiz, 3-4. Sınıflarımızda haftalık Kodla-Üret kulüplerimiz ve disiplinlerarası teknoloji entegrasyon projelerimizle dijital araçların etkili ve güvenli kullanımının yanı sıra hesaplamalı düşünme ve kodlama çalışmalarına devam edilir. Bu kademede ele alınan önemli konular şunlardır:

 • Dijital vatandaşlık,
 • Dijital okur-yazarlık
 • İnternet kaynaklarının güvenli kullanımı,
 • Temel ofis programlarına giriş
 • Tablet ve bilgisayar destekli Türkçe, Fransızca, ve Matematik çalışmaları
 • Algoritma ve Temel programlama etkinlikleri
 • Lego We Do, Wonder Workshop Dash & Dot eğitsel robot etkinlikleri

Ortaokul Teknoloji Eğitimi

İlkokulda alınan temellerin üzerine ortaokul öğrencilerimiz teknolojiyi daha fazla üretim ve proje geliştirmek için kullanmaya başlar. Haftalık Bilişim Teknolojileri ile Teknoloji ve Tasarım derslerinin yanı sıra Kodla-Üret ve Robotik kulüpleri, ders dışı etkinlikler, ulusal ve uluslararası teknoloji ve robotik yarışmalarına katılım ve STEM projeleri ile takım çalışması yapabilme, yaratıcı düşünebilme ve proje yürütme becerileri desteklenmektedir. Ortaokul kademesinde ele alınan temel başlıklar şunlardır:

 • Bilgi Okur Yazarlığı
 • Güvenli sosyal medya kullanımı
 • Ofis programlarının etkin kullanımı
 • 3 Boyutlu tasarım ve baskı
 • Bilgisayar programlamaya giriş
 • Elektronik devre kartları ve proje tabanlı etkinlikler

Lise Teknoloji Eğitimi

Lise kademesinde haftalık Bilgisayar Bilimi dersi ve Teknoloji kulübü çalışmalarında bir programlama dilinde derinleşmeye, problemlere çözüm üretecek algoritmalar ve programlar üretmeye odaklanılır. Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışıyla proje tabanlı yürütülen çalışmalarda toplumsal bir soruna çözüm üreten projeler geliştirmektedir. Lise kademesinde ele alınan konu başlıkları şunlardır:

 • Etik Değerler, Bilgi Güvenliği ve Dijital Vatandaşlık,
 • Problem çözme algoritmaları ve akış şemaları
 • Python programlama dili
 • Robot programlama ve Drone çalışmaları
 • Mobil uygulama geliştirme

STEM ve Maker Çalışmaları

Science (Bilim-Fen), Technology (Teknoloji),Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) alanındaki teorik bilgilerin uygulama ve ürüne dönüştürülmesine olanak tanıyan STEM ve Maker yaklaşımı okullarımızda ders etkinlikleri ve ders dışı proje çalışmalarıyla uygulanmaktadır. Bu çalışmalarla öğrencilerimiz bilgi temelli gerçek yaşam problemlerine çözüm üretirken, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanmayı ve tasarım odaklı düşünmeyi keşfederler. STEM öğretmen eğitimlerimiz yıl boyunca Eğitim Teknolojileri bölümü koordinasyonunda Bahçeşehir Üniversitesi STEM Merkezi işbirliği ile yürütülür.