Öğrenci Kayıt ve Takip İşleri

SAJEV Öğrenci Kayıt ve Takip İşleri kurum politikaları, prosedürleri, yönetmelikleri vb. kurumsal süreç yönetimi ilkeleri ile uyumlu olarak, Genel Müdür, Okul/bölüm ve komitelerle birlikte, eşgüdüm halinde, okulların öğrenci ve kayıt işlemlerinin ön kayıt ve kesin kayıt takvimi kapsamında faaliyetlerinin planlanmasını gerçekleştirir. Yürütülmekte olan işlerin zamanında ve doğru olarak yapılması için gerekli iş akışlarını günlük, aylık ve yıllık olarak düzenler.

Öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından iletilen istek ve görüşleri okul yöneticileriyle paylaşır, değerlendirme ve çözümleme sürecine destek olur. Öğrenci ve Kayıt İşlemleri ile ilgili faaliyetler kapsamında oluşan taleplerle ilgili planlamayı gerçekleştirerek çözüm oluşturmak ve ilgili kişilere duyuruların yapılmasını sağlar.