İnsan Kaynakları

Topluluğumuz, öğrencilerin öğrenmelerinin geliştirilmesini ortak amaç olarak benimseyen ve bu amaç yolunda birlikte hareket eden, birlikte öğrenen, birbirinden öğrenenler topluluğudur.

Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı SAJEV İnsan Kaynakları ekibi, Kurumun hedefleri ve kurumsal stratejik planları doğrultusunda, işe uygun idari ve akademik insan gücü alımını gerçekleştirmek ve insan gücünün Okullarımız bünyesinde çalışan memnuniyeti yüksek bir şekilde görev yapmalarına imkân sağlayacak her türlü uygulamayı yürütmektedir.

SAJEV çalışma kültürü, çalışanlara saygı, sevgi ve güven sınırları içerisinde, açık ve çift taraflı iletişime dayalı, uzun yıllar devam edebilecek bir çalışma ortamı sağlama prensibine dayanır.

Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfında her birey kendi bulunduğu ortama katma değer sağlar.
Tüm çalışanların ekip ruhuna güç katarak, etik değerler çerçevesinde keyifle çalışması hedeflenir. Çeşitliliği yakalama ve uluslararası kültür yapısının ayrıcalıklarını kurum içinde deneyimleme olanakları desteklenir. Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfını başarılı yarınlara taşıyacak yolda eğitim, deneyim, yenilikçilik, sorumluluk bilinci ve dinamizmin hakim olduğu bir iş ortamına sahip olunması esastır.

Çalışan Profilimiz

Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı çalışanları;

 • Öğrenmeye hevesli ve yeniliklere açık
 • Global düşünce yapısına sahip
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip edip uygulayan
 • Takım çalışmasına yatkın öğrenenler topluluğundan oluşmaktadır.

İnsan Kaynakları Yapısı

Toplam Çalışan Sayısı: 178
Kadın 126
Erkek 52
Çalışanların Yaş Ortalaması 38
Kurumda Ortalama Çalışma Süresi 5 yıl

İşe Alım Süreci

Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfında tüm seçme ve işe alma süreçleri, söz konusu pozisyonun gerekliliklerini en yeterli şekilde karşılayacak olan eğitim, deneyim, yetkinlik ve donanıma sahip olan adayı işe almaya yöneliktir.

Temel Yetkinliklerimiz

 • Kurumsal farkındalık
 • Çok yönlü etkili iletişim
 • Problem çözme
 • Eleştirel düşünme
 • Yaratıcılık
 • İşbirliği & takım çalışması
 • Sürekli öğrenme
 • Dijital okur yazarlık
 • Etik & iş ahlakı
 • Sorumluluk ve inisiyatif alma

Başvurular titizlikle değerlendirilir, pozisyonun özellikleri, yetkinlikleri ve gerekliliklerinin karşılanması durumunda, adaylarla doğrudan iletişime geçilir.
Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı Aday Kariyer Portalı’na ulaşmak için tıklayınız.