Eğitim Teknolojileri 2018-02-13T23:09:51+03:00

Eğitim Teknolojileri

Eğitim Teknolojileri Bölümü olarak amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin, içinde bulunduğumuz yüzyılın önemli yetkinlikleri arasında yer alan Bilgi ve Teknoloji Okuryazarlığı becerilerinin gelişimini sağlamak ve anaokulundan lise sonuna kadar tüm kademelerde teknolojinin öğrenme ortamlarını zenginleştirici ve öğrencilerin aktif öğrenme süreçlerini güçlendirici bir araç olarak müfredata entegrasyonunu gerçekleştirmek için öğretmenlerimize rehberlik etmektir. Bu amaçlar doğrultusunda sürekli iyileştirme adına eğitim teknolojilerinde yeni yöntem ve yaklaşımlar takip edilerek, araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

Teknolojinin eğitim ortamlarıyla bütünleştirilmesi için uygun sistemlerin, proje ve çözümlerin seçimi, tasarımı, dijital öğretim materyallerinin üretilmesi ve uygulanmasına yönelik çalışmalar ile öğretmen ve personelin Eğitim Teknolojileri konusunda deneyimlerini arttırmak için branş bazlı gelişim programları hazırlanmakta ve eğitimler verilmektedir.

Anasınıfından 9. Sınıfa kadar yürütülen Kodlama ve Bilişim Teknolojileri ders ve etkinlikleriyle Kodlama, Dijital Vatandaşlık ve Etik konuları başta olmak üzere 21. Yüzyıl becerilerinden  “Dijital Okur Yazarlık” becerilerinin gelişimine katkı sağlayacak proje ve uygulamalar bölüm çalışmaları kapsamında yürütülmektedir.