Psikolojik Danışmanlık & Rehberlik

Okulumuzda, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Çalışmaları; “önleyici ve gelişimsel rehberlik” anlayışı esas alınarak öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesine yönelik uygulamalarla yürütülür.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Oryantasyon Çalışmaları

Okulumuza yeni başlayan tüm öğrencilerimize okula uyum süreci ve okulun tanıtımı konusunda yapılan çalışmaları kapsar.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerini izlemek, duygu ve düşüncelerini tanıma, onları ifade edebilme, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, çevresindeki kişilerle olumlu iletişim kurabilme ve sürdürebilme, kendini yönetebilme ve problem çözme becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır.

Akademik Gelişimi İzleme ve Destekleme Çalışmaları

Genel olarak, sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirme, sınav kaygısı ile baş etme, hedef ve motivasyona yönelik çalışmaları kapsar. Akademik gelişimi desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda da çalışmalar yapılır.

Ayrıca okulumuzda, özellikle ortaokul düzeyindeki öğrencilerin, akademik, duygusal, sosyal gelişimleri ile birlikte sınavlara hazırlık süreci de takip edilir.

Kariyer Rehberliği

Kariyer Rehberliği Çalışmaları kapsamında farklı meslek gruplarından konukların, meslekleriyle ilgili yol haritalarını ve deneyimlerini ortaokul öğrencilerimizle paylaştıkları “Meslekler Günü Etkinliği” yapılır.

Kariyer gelişim planlama çalışmalarında, çeşitli gözlem, test ve envanter uygulamalarıyla öğrencilerin güçlü oldukları alanlar belirlenir, çıkan sonuçlar doğrultusunda öğretmenlerle paylaşılır ve öğrenciler eğitim-öğretim sürecinde izlenip desteklenir.

Rehberlik Etkinlikleri

Her sınıf düzeyine uygun olarak öğrencilerin gelişimlerini destekleme amacıyla, düzenli olarak ayda bir defa “Rehberlik” dersleri yapılır. Derslerde, öğrencilerin dikkat ve konsantrasyonlarının gelişmesine destek olmak, bilişsel potansiyellerini daha etkili kullanabilmelerine yardımcı olmak, hafıza, görsel-işitsel dikkati geliştirmek amacıyla çeşitli egzersizler, çocukların hayal gücünü, yaratıcılığını, kendilerini ifade edebilme becerilerini ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek, kendilerini tanımaları ve yine sosyal becerilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla çeşitli etkinlikler yapılır.

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Görüşmeler

Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, ihtiyaç duyulduğunda velilerle iş birliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

Seminerler

Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda uzman kişiler tarafından verilen seminerlerdir. (Anne-Baba Tutumları, Gelişim Dönemi Özellikleri, İletişim, Düşünme Becerileri, Cinsel Sağlık Eğitimi vb.)

Yayın ve Bültenler

Öğrencilerimizin içinde bulundukları gelişim dönemleri dikkate alınarak her sınıf seviyesinde velilerimizin farklı konularda bilgilerini zenginleştirmek amacıyla hazırlanan yazılı yayınlardır.

HİZMET İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI

  • İhtiyaçlar doğrultusunda öğretmenlere yönelik seminerler çalışmaları
  • Güncel makale-bülten çalışmaları
  • Okul destek birimleri ve okul çalışanlarına yönelik yapılan seminer çalışmaları