Eğitim Teknolojileri

Eğitim Teknolojileri Bölümü olarak amacımız öğrenci ve öğretmenlerimizin, içinde bulunduğumuz yüzyılın önemli yetkinlikleri arasında yer alan Bilgi ve Teknoloji Okuryazarlığı becerilerinin gelişimini sağlamak ve anaokulundan lise sonuna kadar tüm kademelerde teknolojinin öğrenme ortamlarını zenginleştirici ve öğrencilerin aktif öğrenme süreçlerini güçlendirici bir araç olarak müfredata entegrasyonunu gerçekleştirmek için öğretmenlerimize liderlik etmektir. Bu amaçlar doğrultusunda sürekli iyileştirme adına eğitim teknolojilerinde yeni yöntem ve yaklaşımlar takip edilerek, araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

Teknolojinin eğitim ortamlarıyla bütünleştirilmesi için uygun sistemlerin, proje ve çözümlerin seçimi, tasarımı, dijital öğretim materyallerinin üretilmesi ve uygulanmasına yönelik çalışmalar ile öğretmen ve personelin Eğitim Teknolojileri konusunda deneyimlerini arttırmak için branş bazlı gelişim programları hazırlanmakta ve eğitimler verilmektedir.

Öğrencilerimizin aktif katılımını desteklemek, dijital araçları öğrenme deneyimlerini güçlendirecek biçimde kullanmalarını sağlayarak, araştırmaya, sorgulamaya, işbirliği yapmaya yönlendirecek proje ve etkinlikler Eğitim Teknolojileri bölümü ve branş öğretmenleriyle birlikte planlanır ve uygulanır.

Okullarımız kablosuz ağ bağlantısı, bilgisayar ve teknoloji laboratuvarları, kodlama ve robotik eğitim setleri, 3B yazıcı, iPad istasyonu ve sınıf içinde yer alan akıllı projeksiyonları ile güçlü bir öğrenme ortamını oluşturarak öğretmen ve öğrencilerimize sunmaktadır.

Bilişim Teknolojileri Dersleri

Bilişim Teknolojileri dersleri, öğrencilerimizin yaratıcılığını ve üretkenliğini geliştiren ve farklı branşlarda öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı sağlayan disiplinler arası teknoloji destekli çalışmaları hayata geçirmek için ortaokul ve lise programlarımızda yer almaktadır. Doğru bilgiye ulaşma, bilişim araçlarını kullanarak dijital ürün geliştirme, etik ve güvenlik yönleriyle dijital vatandaşlık ve hesaplamalı düşünme konuları bilişim teknolojileri derslerinde ele alınmaktadır. İlkokul 1-2-3. Sınıflar ile Ortaokul 5-6. Sınıf seviyelerinde verdiğimiz Bilişim Teknolojileri ve Kodlama dersleri ile öğrencilerimiz yeni çağın gerektirdiği üst düzey becerileri kazanmaları ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine destek olmak hedeflenmektedir.

Kodlama Çalışmaları

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerinin yanı sıra, ilkokul ve ortaokul sosyal etkinlik kulüplerimizde öğrencilerimizle bilgisayarsız kodlamadan başlayarak web araçları, tablet ve seviyelerine uygun robotik ve elektronik kitlerle kodlama çalışmaları ile maker hareketini benimseyen proje uygulamaları diğer disiplinlerle işbirliği içerisinde yürütülmektedir.