Çok dilli, kültürlü ve mutlu bir ortamda eğitim için.

Neden SAJEV Küçük Prens Ortaokulu

Özgüvenli, sorumluluk bilinci yüksek; iletişime, sorgulamaya, değişime ve sürekli gelişime açık mutlu bir çocukluk.

Fransızca ve İngilizce Eğitim

LGS, DELF ve KET sınavlarında üstün başarı.

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Üretim odaklı, yaratıcılığı ve iş birliğini güçlendiren teknoloji projeleri ve kodlama eğitimi.

Nitelikli ve Mutlu Çocukluk

Akademik, sanatsal ve sportif başarının yanı sıra fiziksel, sosyal, zihinsel ve ruhsal sağlığın bütünlüğünün desteklendiği bir eğitim anlayışı.

Fransızca ve İngilizce

Ders programlarımızı Avrupa Konseyi’nin hazırladığı “Diller için Avrupa Ortak Metni”ne göre evrensel düşünceye sahip, iletişim becerileri güçlü, kültürel çeşitliliğe saygılı bireyler yetiştirmeye yönelik olarak geliştirmekteyiz.

Okulumuzdaki yabancı dil eğitimini öğrencilerimizin zihinsel, sosyal, kültürel ve duygusal gelişimleri için de gerekli buluyoruz.

Geliştirerek uyguladığımız Türkçe ders programlarımızın yanı sıra; öğrencilerimizin dünyadaki siyasal, sosyal, teknolojik gelişim ve değişimleri izleyebilmelerini, diğer toplumlarla iletişim kurmalarını sağlayacak Fransızca ve İngilizce öğretimine de çok önem veriyoruz.

Eğitim Yaklaşımı

Yenilikçi, sorgulayan, akademik bilgi ve becerileri geliştirmek için, öğrenci merkezli ve disiplinler arası projelerle zenginleştirilen bir eğitim yaklaşımı.

Varoluşa Saygı

Çocukların kendilerine ve çevrelerine ilişkin farkındalıklarını arttırmaları; kendilerini keşfetmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için tam destek.

Sevgi ve Güven

Mutlu bir çocukluğun ve özgüvenli bir birey olmanın temellerini atmak üzere, sevgi ve güven ortamında zengin eğitim olanakları.

SAJEV KÜÇÜK PRENS ORTAOKULU