Kütüphane

SAJEV Küçük Prens Okulları İlkokul ve Ortaokul Kütüphanesi, eğitim ve öğretim programlarına aktif bir şekilde katılmaktadır. Kütüphane, yaşam boyu öğrenme süreci içinde yer alan öğrenci ve öğretmenlere kaynak temini, kaynak sunumları yaparak müfredata destek vermektedir. Kütüphane, bilgi okur yazarlığını öğreten, teknoloji ile bütünleşen, okuma sevgisini ve alışkanlığını besleyen bir bölüm olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Kütüphanede Dewey Sınıflama Sistemi kullanılmakta ve kitaplar açık raf düzeninde yerleştirilmektedir. Yaklaşık 15.000 adet kitabın bulunduğu kütüphane koleksiyonunda Türkçe, Fransızca ve İngilizce referans kaynakları, romanlar ve süreli yayınlar yer almaktadır. Ayrıca kütüphanedeki bilgisayarlar gün boyunca öğretmen ve öğrencilerin kullanımına açıktır.

Kütüphane derslerinde bilgi okuryazarlığı öğretilmekte ve serbest okuma etkinlikleri yapılmaktadır. Kütüphane bölümü, eğitim yılı boyunca kitap fuarları  düzenlemektedir. Değerli yazarları kütüphaneye davet ederek öğrencilerle söyleşiler ve imza günleri gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktadır. SAJEV Kurumlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda kullanıcılarına hizmet veren kütüphane bölümü diğer akademik bölümlerle de sürekli işbirliği içinde çalışmaktadır.