Ücretlerimiz 2020-05-29T21:10:42+03:00

Ücretlerimiz

SAINT-JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
ÖZEL KÜÇÜK PRENS İLKOKULU VE ORTAOKULU 2020-2021 ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ

Özel Küçük Prens
İlkokulu ve Ortaokulu
Eğitim Yemek Toplam
1-4. Sınıf Öğrencileri 62.806-TL
+KDV
6.546-TL
+KDV
69.352-TL
+KDV
5-8. Sınıf Öğrencileri 63.731-TL
+KDV
6.546-TL
+KDV
70.277-TL
+KDV

2020-2021 eğitim dönemi için kayıt takvimimize göre kayıt tarihinde uygulanacak indirimli oranlar:

  • 12 Haziran’a kadar ”-6 puan erken kayıt indirimi” uygulanacak ve bu dönem için eğitim ücreti artış oranı %8 olacaktır.
  • 15 Haziran-14 Temmuz tarihleri arası “-3 puan erken kayıt indirimi” uygulanacak ve bu dönem için eğitim ücreti artış oranı %11 olacaktır.
  • 16 Temmuz-7 Ağustos “-2 puan erken kayıt indirimi” uygulanacak ve bu dönem için eğitim ücreti ve artış oranı %12 olacaktır.
  • 7 Ağustos sonrası %14 oranı uygulanacaktır.

2020-2021 eğitim dönemi için kayıt takvimimize göre kayıt tarihinde uygulanabilecek taksit adetleri:

  • 30 Haziran’a kadar yapılacak kayıtlarda 10 eşit taksit,
  • 1 Temmuz -31 Temmuz arası yapılacak kayıtlarda 9 eşit taksit veya ilk 2 taksiti peşin kalanı 8 eşit taksit,
  • 1 Ağustos- 31 Ağustos arası yapılacak kayıtlarda 8 eşit taksit veya ilk 3 taksiti peşin kalanı 7 eşit taksit, olmakla birlikte kalan taksitler her ayın beşinde olacaktır.

Eğitim ücretinden;

I. İstanbul Saint-Joseph Lisesi’nden mezun indirimi:

İstanbul Saint-Joseph Lisesi’nden mezun olan anne, baba, büyükanne, büyükbabanın çocuğunun/torununun; veya İstanbul Saint-Joseph Lisesi öğrencisi kardeşinin Özel Küçük Prens (KP) Okulları’na devam etmesi halinde o eğitim yılı için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır.

Aynı öğrenciye yukarıda belirtilen birinci derece akraba 2 farklı Saint-Joseph’liden olmak kaydı ile toplam en fazla % 20 indirim uygulanır. Tüm indirimlerin toplamı %20’yi geçemez.

II. Küçük Prens Ortaokulu’nu tamamlayan indirimi:

Küçük Prens Okullarımızdan mezun olan öğrencinin kardeşine o eğitim yılı için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır.

Aynı öğrenciye yukarıda belirtilen birinci derecede akraba, 2 farklı Küçük Prensli’den olmak kaydı ile toplam toplam en fazla % 20 indirim uygulanır.

III. Kardeş İndirimi:

Küçük Prens Okullarında okuyan kardeş öğrencilerin her birine %10 indirim; indirim en fazla 3 kardeşe uygulanır. Öğrenci başına indirimler toplamı %20’yi geçemez.

IV. Fransızca Eğitim Veren Okullar İndirimi:

Türkiye’de Fransızca eğitim veren Okulların (Notre Dame de Sion, Saint Benoît, Saint-Michel, Sainte- Pulchérie, Saint-Joseph İzmir, Tevfik Fikret Lisesi İzmir, Tevfik Fikret Lisesi Ankara, Piri Reis, Pierre Loti, Ankara Charles de Gaulle Fransız Lisesi, Galatasaray Lisesi veya Galatasaray Üniversitesi’nin dört yıllık fakültelerinden mezun (yüksek lisans eğitimi hariç) olan anne veya baba çocuğunun; Küçük Prens (KP) Okulları’na devam etmesi halinde o eğitim yılı için ilan edilen öğretim ücreti üzerinden %5 oranında indirim yapılır. Hem anne hem de babanın yukarıda sayılan okullardan mezun olması halinde bu indirim oranı değişmez ve en fazla %5 indirim uygulanır. İstanbul Saint-Joseph Lisesi mezun indiriminden yararlanılması halinde ise, bu maddede yer alan indirim uygulanmaz; sadece SJ’li indirimi uygulanır. Anne ve/veya babası Fransız vatandaşı olanların çocuğunun; KP Okulları’na devam etmesi halinde o eğitim yılı için ilan edilen öğretim ücreti üzerinden %5 oranında indirim yapılır. En fazla iki kardeşe uygulanır. Hem anne hem de babanın Fransız vatandaşı olması halinde bu indirim oranı değişmez. SAJEV personeli bu indirimden yararlanamaz.

Bu indirimden yararlanabilmek için kayıt sırasında ilgili okullardan mezun olunduğuna dair belge ve/veya pasaport ibraz edilmesi zorunludur.

V. Aynı öğrenci için uygulanan öğretim ücreti üzerinden yapılan SJ’li, KP’li ve Kardeş indirimleri toplamı %20’yi geçemez.

Tüm seçeneklerin ödemelerinde indirimler toplamı; peşin ödeme indirimi hariç %25’i geçemez.

VI. Peşin Ödeme İndirimi:

Eğitim ücretinin peşin ödenmesi halinde mevcut ve yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kayıt dönemi içerisinde Özel Küçük Prens Okulları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek tarihe kadar eğitim ve yemek ücretine %4 indirim uygulanır.

İndirimler 2020-2021 Eğitim Dönemi için geçerlidir. İndirimler için uygulanacak tarih ve oranlar SAJEV Yönetim kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenir.

VII. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki 56. madde gereği; öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin %10’u dışındaki kısmı, öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara ise yıllık ücretin %10’u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.

Okullarımızın T.C. Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar neticesinde geçici olarak okulda eğitime ara vermesi ve uzaktan eğitime geçilmesi dolayısıyla   tüm Özel Küçük Prens Okulları çalışanları iş süreçlerini evlerinden yürütmektedir. Bu sebepten, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda ve Yapı Kredi Bankası ile yapılan görüşmeler sonucunda, Siz değerli Velilerimizin  öğrenci okul kayıtlarını “Uzaktan Kayıt Yapma” sistemi ile gerçekleştirebilmeniz sağlanmıştır.

Özel Küçük Prens İlkokulu ve Ortaokulu öğrenci kayıtlarımız:

UZAKTAN KAYIT YAPMA SÜRECİ:

1. YAPI KREDİ BANKASI’NDA HESABI OLMAYAN VELİLERİMİZ;

Öğrenci işleri Kayıt ve Takip Müdürümüz:

Ruveyda BİBİOĞLU

Mail: ruveyda.bibioglu@sajev.org.tr

Tel : (0553) 869 74 80

ile temasa geçmeniz halinde Okul taahhütnamesinin eş zamanlı olarak siz velimize ve bankaya (YKB Kadıköy Şubesi) gönderilmesi sağlanacaktır.

I. YKB Bankasında hesabı olmayan velilerimiz önce, online sistem üzerinden hesap açarak müşteri olmalıdır. Bankanın ”  https://www.yapikredi.com.tr/sinirsiz-bankacilik/yapi-kredi-mobil-ile-aninda-yapi-kredili-olun ” adresinde şubeye gelmeden nasıl müşteri olabileceğine dair ayrıntı yer almaktadır.

II. Siz banka müşterisi olduktan sonra, YKB Kadıköy Şubesi;

Şube Tel: 216 -542 01 30
Deniz Kırmızıgül deniz.kirmizigul@yapikredi.com.tr dahili: 121
Pınar Vural pinar.vural@yapikredi.com.tr dahili: 122
Ece Yençak ece.yencak@yapikredi.com.tr dahili: 128
Esin Azize Caniçi azize.canici@yapikredi.com.tr dahili: 126

tarafınızdan aranarak, işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

III. Velimiz olarak siz, YKB ‘nda sisteme başvurunuzu yaparak; “  https://internetsube.yapikredi.com.tr/ngi/collegeWeb.do “onayını aldıktan sonra yukarıda isimleri belirtilen YKB Kadıköy Şubesi yetkilisinin tarafınızdan aranması ile size daha önce gönderilen okul taahhütnamesi ile bankadaki taahhütnamenin eşleşmesi sonucunda sisteme giriş yapılması ve taahhütname/sözleşmeleri bankanın mobil onaya göndermesi sağlanacaktır.

IV. Mobil onayı tamamlandıktan sonra bankanın işlemi kaydetmesi ile kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır.

Peşin veya taksitli işlemlerde sistem ayni şekilde işlemektedir.

2. YAPI KREDİ BANKASI’NDA HESABI OLAN VELİLERİMİZ; (Halen kayıtlı öğrenci velilerimiz)

Öğrenci işleri Kayıt ve Takip Müdürümüz:

Ruveyda BİBİOĞLU

Mail: ruveyda.bibioglu@sajev.org.tr

Tel : (0553) 869 74 80

ile temasa geçmeniz halinde Okul taahhütnamesinin eş zamanlı olarak siz velimize ve bankaya (YKB Kadıköy Şubesi) gönderilmesi sağlanacaktır.

I. Velimiz olarak siz, YKB ‘nda sisteme başvurunuzu yaparak; “  https://internetsube.yapikredi.com.tr/ngi/collegeWeb.do “onayını aldıktan sonra

Şube Tel: 216 -542 01 30
Deniz Kırmızıgül deniz.kirmizigul@yapikredi.com.tr dahili: 121
Pınar Vural pinar.vural@yapikredi.com.tr dahili: 122
Ece Yençak ece.yencak@yapikredi.com.tr dahili: 128
Esin Azize Caniçi azize.canici@yapikredi.com.tr dahili: 126

YKB Kadıköy Şubesi yetkilisinin tarafınızdan aranması ile size daha önce gönderilen okul taahhütnamesi ile bankadaki taahhütnamenin eşleşmesi sonucunda sisteme giriş yapılması ve taahhütname/sözleşmeleri bankanın mobil onaya göndermesi sağlanacaktır.

II. Mobil onayı tamamlandıktan sonra bankanın işlemi kaydetmesi ile kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır.

Peşin veya taksitli işlemlerde sistem ayni şekilde işlemektedir.

Bu olağanüstü dönemde gerçekleşecek kayıt işlemleri sırasında göstereceğiniz iş birliği ve anlayış için şimdiden teşekkür ederiz.