Müzik 2018-05-15T12:06:02+03:00

Müzik

Müzik eğitiminin amacı; çocukların genel bir müzik kültürü ve iyi müzik dinleme alışkanlığı kazanabilmelerini sağlamaktır. Çocuklarımız müzik yoluyla kendilerini ifade etmeyi, sosyalleşmeyi, grupla uyumlu çalışmayı, paylaşmayı yaşamı ve birbirlerini sevmeyi öğrenirler.

Müzik Bölümü olarak bir diğer önemsediğimiz konu da özel yeteneği olan öğrencilerimizin keşfedilmesi ve bu yeteneklerinin değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılarak velilerimizin bu konuda yönlendirilmesidir.

Anaokulundan 8. sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz bu konuda desteklenmekte, yönlendirilmekte ve onlara teşvik edici konser ve resitaller düzenlenmektedir.

Orff çalgıları ve ritim aletleri tüm sınıflarda ve etkinliklerde kullanılarak ritmik egzersiz ve oyunlar, müzikle hareket, canlandırma gibi yaratıcı çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca 4. sınıftan itibaren başlattığımız melodika çalışmalarımızla, her öğrencinin basit bir müzik aleti çalarak mezun olması hedeflenmektedir. Melodika, 4. sınıftan itibaren öğrencilerimizin müzik derslerinde, sürekli olarak kullandığı temel enstrümanıdır.

Öğrencilerimiz, “Okul Koromuz”la her yıl Türk ve dünya müzik arşivinden seviyelerine uygun parçalar seslendirerek hem değişik müzikler tanımakta, hem de birlikte şarkı söylemenin zevkine varmaktadırlar. Ayrıca Okul Koromuz, katıldığımız okullar arası festival ve yarışmalarda da okulumuzu başarıyla temsil etmektedir.

MÜZİK AKTİVİTELERİ 

Blok Flüt Aktivitesi

Blok flüt aktivitemiz öğrencilerimizin enstrümanları ile bir konser içerisinde yer almalarına olanak sağlar; kişisel gelişimlerine, arkadaşlık ortamının oluşmasına ve aynı duygular içindeki öğrencilerle iletişim kurmasına fırsat yaratır.

Ayrıca solfej eğitiminin de verileceği bu aktivitenin öğrencilerimizin kulak gelişime katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Orkestra Aktivitesi

Orkestra aktivitemiz müziği paylaşmak isteyen, yetenekli müzisyen adaylarından oluşur. Okulumuzu yarışmalarda temsil etmenin yanı sıra önemli gün ve haftalarda yapılan etkinliklerde yer alır. Kendi repertuvarlarını oluşturur ve konserler verirler.

Aktivitemizin diğer bir amacı öğrencilerimizin müzik, kültür ve sanat alanındaki yeteneklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, sosyal ve kültürel faaliyetlere teşvik etmektir.

Koro Aktivitesi

Koro aktivitemiz çeşitli yaş gruplarındaki öğrencilerimiz ile çalışmalarını sürdürmektedir. Koromuz tek sesli, çok sesli, kanon vb. birçok eser çalışmaları yapmanın yanı sıra solfej dersleri ile de bu çalışmaları desteklemektedir.

Koromuz okul içi ve okul dışı birçok etkinlikte görev alarak müzik çalışmalarına devam etmektedir.