6. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZLE “YENİLENEBİLİR ENERJİ ATÖLYESİ” ADLI ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İnsanoğlu var olduğundan bu yana nüfus arttıkça yaşamımızın her alanında, başta ham petrol olmak üzere enerjiye olan bağımlılığımız da artmaktadır.

Fosil yakıtlar yüksek oranda karbon içeren kömür, petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarından elde edilen yakıtlardır. Bu yakıtlar yenilenemeyen ve doğaya oldukça zarar veren sera gazı oluşturup küresel ısınmaya neden olan yakıtlardır.

Peki fosil yakıtlara mecbur muyuz? Neden başka bir dünya mümkün olmasın?

Bu fikirden hareketle 22.04.2021 tarihinde 6. ders saatimizde “Rahmi Koç Müzesi Çevrim İçi Eğitimleri” kapsamında 6. sınıf öğrencilerimizle “Yenilenebilir Enerji Atölyesi” adlı etkinliği gerçekleştirerek sorunun yanıtının peşine düştük.

Dünyadaki yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının nasıl oluştuklarını, üretim süreçlerini, kullanım alanlarını ve çevreye olan etkilerini eğitim uzmanı eşliğinde içeriğinde videoların, grafiklerin, bilgi panolarının ve görsellerin yer aldığı büyük dokunulabilir bir ekran ve üzerinde canlandırma yapılan ham petrol rafineri maketi ile öğrenebilme imkânı bulduk. Etkinliğin sonunda şu sonuca vardık: Yenilenebilir enerji ile temiz bir dünya ve başka bir Türkiye mümkün.

2021-04-22T17:40:36+03:00