Psikolojik Danışmanlık & Rehberlik 2018-05-21T16:49:59+03:00

Psikolojik Danışmanlık & Rehberlik

Özel Küçük Prens Okullarında, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Çalışmaları; “önleyici ve gelişimsel rehberlik” anlayışı esas alınarak öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesine yönelik uygulamalarla yürütülür.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır. Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini tanıma, onları ifade edebilme, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, çevresindeki kişilerle olumlu iletişim kurabilme ve sürdürebilme, kendini yönetebilme ve problem çözme becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır.

Akademik Gelişimi İzleme ve Destekleme Çalışmaları

Genel olarak, sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirme, sınav kaygısı ile baş etme, hedef ve motivasyona yönelik çalışmalardır. Akademik gelişimi desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda da çalışmalar yapılır.

Ayrıca okulumuzda, özellikle ortaokul düzeyinde öğrencinin, akademik, duygusal, sosyal gelişimleri ile birlikte 8.sınıf öğrencilerin sınav hazırlık süreci de takip edilir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, bu süreçte öğrencileri bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak, akademik, duygusal ve sosyal açıdan kendilerini tanımaları, ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri, bu doğrultuda kendileri için en uygun seçimi yapmalarına olanak sağlayacak çalışmalar yapar.

Kariyer Rehberliği

Kariyer Rehberliği Çalışmaları kapsamında Özel Küçük Prens Okulları ailesine mensup, farklı meslek gruplarından velilerimizin ya da meslek seçimi konusunda uzmanlaşmış kişilerin mesleklerle ilgili yol haritalarını ve deneyimlerini ortaokul öğrencilerimizle paylaştıkları “Meslekler Günü Etkinliği” yapılır.

Kariyer gelişim planlama çalışmalarında, çeşitli gözlem, test ve envanter uygulamalarıyla öğrencilerin güçlü oldukları alanlar belirlenir, çıkan sonuçlar doğrultusunda öğretmenlerle paylaşılır ve öğrenciler eğitim-öğretim sürecinde izlenir ve desteklenir.

Rehberlik Etkinlikleri

Her sınıf düzeyine uygun olarak öğrencilerin bilişsel ve sosyo-duygusal gelişimlerini destekleme amacıyla, düzenli olarak ayda bir defa “Rehberlik” dersleri yapılır. Derslerde, öğrencilerin dikkat ve konsantrasyonlarının gelişmesine destek olmak, bilişsel potansiyellerini daha etkili kullanabilmelerine yardımcı olmak, hafıza, görsel-işitsel dikkati geliştirmek amacıyla çeşitli egzersizler, çocukların hayal gücünü, yaratıcılığını, kendilerini ifade edebilme becerilerini ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek ve yine sosyal becerilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla çeşitli etkinlikler yapılır.

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Görüşmeler

Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle iş birliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

Seminerler

Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda uzman kişiler tarafından verilen seminerlerdir. (Anne-Baba Tutumları, Gelişim Dönemi Özellikleri, İletişim, Düşünme Becerileri, Cinsel Eğitim vb.)

Yayın ve Bültenler

Öğrencilerimizin içinde bulundukları gelişim dönemleri dikkate alınarak her sınıf seviyesinde velilerimizin farklı konularda bilgilerini zenginleştirmek, anne baba olmak ve çocuk yetiştirmek konusunda yeni yaklaşımlardan onları haberdar etmek amacıyla hazırlanır.

HİZMETİÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI

  • Öğretmenlere yönelik seminerler
  • Öğretmenlerle her hafta belirlenen saatlerde yapılan rutin Öğrenci Değerlendirme Toplantıları
  • Güncel makale-bülten çalışmaları
  • Tursan Ulaşım Hizmetleri, okul destek birimleri (yemek, güvenlik ) ve okul çalışanlarına yönelik iletişim çalışmaları