Aday OgrencilerVelilerKP Ogrencileri

Okulumuzda sağlık hizmetleri sağlık biriminde tam gün görev yapan Okul hemşiresi tarafından yürütülür. Sağlık Birimi acil durumlarda müdahale edebilecek ilkyardım donanımına sahiptir. Okul hemşiresi okul saatleri içinde öğrencilerin yaşadığı sağlık sorunlarından, küçük tıbbi müdahalelerden, öğrenci gelişiminin takibinden sorumludur.

Her öğretim yılı başında öğrencilerin sağlık bilgi formları doldurulur, güncellenir ve takibi yapılır. Öğrenciye reçetesiz ve ailenin bilgisi dışında ilaç verilmez.

Sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı için, kurumda alınması gerekli tüm tedbirler iş güvenliği uzmanı ve okul doktorumuz tarafından planlanır ve denetlenir.