Aday OgrencilerVelilerKP Ogrencileri

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI AYLIK KONU VE KAVRAMLAR LİSTESİ     

AYLAR ORTAOKUL
EYLÜL - EKİM Cömert Olmak
KASIM Emek Vermek
ARALIK Kişilik Sahibi Olmak
OCAK-ŞUBAT Kendini Tanımak
Kendini Bilmek
MART Samimiyet
Çanakkale ve Tarih Bilinci
NİSAN Karşılıksız İyilik Yapmak
MAYIS - HAZİRAN Kul Hakkına Dikkat Etmek

Değerler Eğitimi Çalışmalarından sorumlu öğretmenler okul idaresi ile istişare ederek; okul türü ve ihtiyaçlara göre konular listesinde bazı değişlikler yapabilir. İlkokul öğretmenleri her sınıf için her yıl ayrı bir liste hazırlamalı.  DEÇ'dan sorumlu öğretmenlerimiz çalışmalarda okul rehber öğretmenlerinden, sınıf rehber öğretmenlerinden ve değerlere ilgi duyan tüm öğretmenlerimizin katkılarını almaya çalışmalı.
Aylık değer kavramının dikkat çekecek şekilde işlenmesi için  www.istmem.com sitesinde değerler eğitimi çalışmaları bölümündeki materyallerden yararlanmak mümkündür.
Öğretmenlerimiz Değerler Eğitimi Çalışmaları ile ilgili paylaşımlarını, öneri ve görüşlerini istmemdegerleregitimi@gmail.com e posta adresi ile müdürlüğümüze bildirebilir.
İmam Hatip Okulları bu listeden yararlanabilecekleri gibi öğrenci ve okullarının ihtiyaçlarına göre benzer değerleri daha detaylı olarak ele alacakları bir liste de hazırlayabilirler.