Aday OgrencilerVelilerKP Ogrencileri

“Müzik Bölümü”müzde iki Müzik Odası ve bir Enstrüman Deposu bulunmaktadır. Müzik Odaları’mız televizyon, bilgisayar, DVD ve müzik seti gibi teknolojik araçlarla donatılmıştır. Bu donanımla, öğrencilerimize Müzik Tarihi ile ilgili tanıtıcı filmler ve konser DVD’leri izletilmektedir.

Müzik Odalarımızda dersler; piyano, org, orff ve çeşitli ritim aletleri kullanılarak yapılmakta, öğrencilerimize bilgisayar desteği ile müzik programlarının kullanımı öğretilmektedir.

Orkestra çalışmalarımız ise 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimizle bateri, bas gitar, akustik gitar ve perküsyon gibi enstrümanlar kullanılarak sürdürülmektedir.

"Görsel Sanatlar Bölümü"müz, üç ana atölye, aktivitelerimizin sürdürüldüğü dört küçük atölye ve sanat malzemelerimizin korunduğu bir depodan oluşmaktadır. Ana atölyelerimizin birinde projeksiyon makinesi ve bilgisayar bulunmaktadır. Bu teknolojik donanım sayesinde derslerimizde “Sanat Tarihi” ve “Plastik Sanatlar” ile ilgili tüm görsel malzemeler kullanılmakta; atölyelerimizde, Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım dersleri yapılmaktadır. Küçük atölyelerimizde; okul içi ve okul dışı proje çalışmaları bilgisayar destekli olarak sürdürülmekte, Fransızca Sanat dersleri ve satranç aktiviteleri yapılmaktadır. Ayrıca “Seramik-Heykel Atölyesi”nde de üç boyutlu çalışmalar gerçekleştirilmektedir.