Aday OgrencilerVelilerKP Ogrencileri

Yazar ve Şairler Hakkında Bilgi (4, 5, 6, 7, 8. Sınıflar)

www.turkceciler.com

www.edebiyatsayfasi.com

www.edebiyatbilgileri.com

www.edebiyol.com

www.wikipedia.org

 

Yazı Türleri (4, 5, 6, 7, 8. Sınıflar)

www.turkceciler.com

www.edebiyatsayfasi.com

www.wikipedia.org

www.edebiyatforum.com

www.edebiyol.com

www.egitimedair.net

www.bilgicik.com

 

Deyimler ve Atasözleri (4, 5, 6, 7, 8. Sınıflar)

www.tdk.gov.tr

www.edebiyatsayfasi.com

www.edebiyatbilgileri.com

www.egitimedair.net

 

Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları (4, 5, 6, 7, 8. Sınıflar)

www.tdk.gov.tr

www.noktalamaisaretleri.com

www.edebiyatogretmeni.net

 

Eş, Yakın veya Zıt Anlamlı Sözcükler (4, 5. Sınıflar)

www.tdk.gov.tr

www.edebiyatfakultesi.com

 

Sözcük Türleri (İsim, Sıfat, Zamir, Edat, Bağlaç, Ünlem)  (5, 6. Sınıflar)

www.turkceciler.com

www.edebiyatsayfasi.com

 

Sözcük Yapısı ( Ek-Kök Bilgisi) (5, 6. Sınıflar)

www.turkceciler.com

www.edebiyatsayfasi.com

 

Ses Bilgisi – Ses Olayları (6. Sınıflar)

www.turkceciler.com

www.edebiyatsayfasi.com

www.egitimhane.com

www.edebiyatogretmeni.net

 

Fiil Kipleri-Fiil Yapısı (7. Sınıf)

www.turkceciler.com

www.edebiyol.com

 

 

 

Cümlede Anlam (5, 6, 7, 8. Sınıflar)

www.turkceciler.com

www.edebiyatsayfasi.com

 

Paragrafta Anlam (4, 5, 6. Sınıflar)

www.turkceciler.com

www.egitimhane.com

www.bilgicik.com

 

Paragrafta Anlam (7, 8. Sınıflar)

www.turkceciler.com

www.edebiyatekibi.com

 

Anlatım Türleri (6, 7, 8. Sınıflar)

www.turkceciler.com

www.edebiyol.com

 

Şiir Bilgisi (6, 7, 8. Sınıflar)

www.turkceciler.com

www.edebiyatsayfasi.com

www.edebiyol.com

 

Söz Sanatları (7, 8. Sınıflar)

www.edebiyatbilgileri.com

 

Cümle Ögeleri, Cümle Çeşitleri (8. Sınıf)

www.turkceciler.com

www.edebiyatsayfasi.com

www.edebiyol.com

 

Fiilimsiler, Fiil Çatısı (8. Sınıf)

wwwww.edebiyol.com

w.turkceciler.com

 

Anlatım Bozuklukları (8. Sınıf)

www.turkceciler.com

www.edebiyatsayfasi.com

www.edebiyatbilgileri.com

 

Düzeylere Uygun Kitap Seçimi, Yeni Çıkan Kitaplar (Tüm Sınıflar için)

www.kitapyurdu.com

www.antoloji.com

www.idefix.com

www.cancocuk.com

www.gunisigikitapligi.com

www.kelimeyayinlari.com

www.ykykultur.com

www.iskultur.com