PROJE VE PERFORMANS ÖDEVİ

Performans Ödevi:

Tüm derslerden her iki dönemde de en az 1 tane performans ödevi alınır ve aynı dönemde teslim edilir. 

*Tüm öğrenciler için konu aynıdır

*Hazırlama Süresi 2-3 hafta kadardır.

*Kapsamı; bir ünitenin bir konusu veya en fazla tamamı olabilir.

*Grup çalışması olarak yapılabilir.

 

*Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve ders ile ilgili çalışmaları da (DERS ve KATLIM ) performans kapsamında ayrıca değerlendirilecektir.( Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 50 Maddenin 8. Bendi.)

*Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir. ( Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 50 Maddenin 2. Bendi.)

Proje Ödevi:

Öğrenciler her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.  ( Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 50 Maddenin 1. Bendi.)

Yılda yalnızca 1 proje yapılır. 1.dönem veya 2.dönem alınabilir.1.dönem alınan 1.dönemde,   2 .dönem alınan 2.dönemde teslim edilir ve puanı o döneme etki eder.

*Her Öğrencinin Proje Konusu farklıdır.

*Gerçekleştirme Süresi yaklaşık 1 dönemdir.

*Kapsamı performans ödevlerinden çok fazladır. Neredeyse küçük birer teze benzerler.  Bilimsel bir araştırmanın tüm basamakları bulunur.

*Grup çalışması olarak yapılabilir

*Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir. ( Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 50 Maddenin 2. Bendi.)