• Gözetmen öğretmen sınav saatinden 5 dakika önce görev yapacağı sınıfta bulunur.
 • Gözetmenlik görevinin gerçekleştirileceği sınıfı sınav düzenine getirir.
 • Sınav esnasında açık kapı sistemi uygulanır. Teneffüslerde kısa süre sınıf kapıları kapanabilir.
 • Gözetmen öğretmen görev yapacağı şubeye ait sınav zarfını ölçme biriminden teslim alır.
 • Sınıf yoklamasını yapar.
 • Sınava girmeyen öğrencileri sınav zarfına işler.
 • Öğrencilerin sınava hazırlanmalarını sağlar.
 • Sınav süresini sınav kitapçığına bakarak tahtaya yazar.
 • Cevap anahtarını önce dağıtır ve öğrencilerin kişisel bilgilerinin eksiksiz doldurmalarını sağlar. Sınav süresini optik formlar doldurulduktan sonra başlatır.
 • Soru kitapçıklarını dağıtır.
 • Zorunlu haller (rahatsızlanan öğrenci) olmadıkça öğrenciyi sınav esnasında dışarı çıkarmaz. Zorunlu hallerde nöbetçi öğretmenden ve idareden destek alır.
 • Gözetmen öğretmen konuşmaz, konuşması gereken durumlarda ise konuşma tonu ve kullanacağı sözlerde sınav ortamını bozmayacak sözcük ve tonlamayı seçmesi gerekmektedir.
 • Kıyafetine dikkat eder. Özellikle ses çıkarmayan ayakkabılar giyer.
 • Gözetmen öğretmen, öğrencilerin sorularını cevaplamaz.
 • Sınav kitapçığında bir problem gördüğü takdirde sınav esnasında nöbetçi öğretmen ile paylaşır. Sınıfta konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmaz.
 • Gözetmen öğretmen görev değişikliklerinde teneffüste yaşanacak bir gecikmede nöbetçi öğretmenden ya da idareden destek alır.
 • Sınav süresi dolmadan öğrenciden kâğıdını almaz ve öğrenciyi dışarıya çıkarmaz. Sınavı biten öğrenci sınav öncesi yanına alacağı bir kitabı okur. Öğrencinin sınıf içinde gezinmesine izin verilmez.
 • Sınav süresince gözetim dışında hiçbir işle meşgul olmaz ve diğer bir gözetmen ile konuşmaz. Bilgisayara bakmaz. Kitap-gazete okumaz. Soru çözmez.
 • Sınav kitapçıklarını, optik kâğıtları kontrol eder. Optik formları ayrı sınav kitapçıklarını ayrı sınav zarfına koyar.
 • Gözetmen öğretmen zarfın üzerindeki ilgili bilgileri doldurur ve imzasını atar.
 • Sınav zarflarını sınav nöbetçisine ya da ölçme birimine teslim eder.
 • Gözetmen öğretmen, kopya eğilimi gözlemlerse öğrenciyi bir kez uyarır. Eğer öğrenci aynı davranışa devam ederse durumu tespit eder, belgeler. Öğrenci ismi ve durum zarf üzerine not edilir. Sınav sonrasında konu idare gözetiminde tartışılır. Gerektiğinde öğrenci ile konuşulur ve yaptırım konusunda karar görüşülür.

Not: Sınav yapılan sınıfın düzeninden ve disiplininden gözetmen öğretmen sorumludur. Sınavda problem yaşaması halinde ilgili kat nöbetçi öğretmeninden ve/veya ilgili müdür yardımcısından yardım alır.