SAJEV KÜÇÜK PRENS Lisesi öğrencilerinin, liseden mezun olurken 3 farklı yüksek öğretim seçeneği bulunmaktadır.

  1. Fransız Üniversiteler
  2. Galatasaray iç sınavı
  3. ÖSYM ile yerleştirme

Galatasaray iç sınavı = Galatasaray iç sınavı Fransızca eğitim veren okullara tanınan özel bir sınav sistemidir. Bu sınavda öğrenciler Fransızca olarak fen, matematik ve Fransızca alanlarında hazırlanan sorulara cevap verirler. Bu sınavın değerlendirilmesi için ön koşul ÖSYM sınavında ilk 30.000 aday arasına girmektir. Bu kriterlere uygun olan öğrenciler siyaset bilimi, matematik, sosyoloji, iktisat, uluslararası ilişkiler, Fransızca dili ve edebiyatı bölümlerine kabul edilirler.

ÖSYM ile yerleştirme = Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde yükseköğretim kurumlarına öğrenci alınması amacıyla sınavları hazırlayan ve yapan, öğrenci isteklerini de göz önünde tutarak Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslara göre değerlendiren, öğrenci adaylarının yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayan ve bu faaliyetlerle ilgili araştırmaları ve diğer hizmetleri yapan Yükseköğretim Kuruluna “bağlı” bir kuruluştur.

Fransız Üniversiteleri = SAJEV Küçük Prens Lisesi öğrencileri okulumuzun Fransızca ve Fransızca fen / matematik müfredatı gereği Fransa’ da okuma imkanına da sahip olabilirler. Fransa’ da yüksek öğrenim, kalitesi ve erişilebilirliğiyle dünyaca ünlüdür. Devlet okullarına devam edenlerin okul ücretleri ve sağlık sigortaları Fransız hükümeti tarafından ödenir. Fransa, eğitim kurumlarına başvuran 120,000 den fazla yabancı öğrenciyi okullarına ve üniversitelerine kabul ederek Avrupa Topluluğuna öncülük eder. Fransız yüksek devlet ve özel eğitim kurumları aşağıdaki gibi iki kategoriye ayrılır:

Sınavın birinci aşaması (YGS) her öğrencinin katılması gereken ortak bir sınavdır. Öğrenciler girmek istedikleri yükseköğretim programının puan türüne göre ikinci aşamada (LYS’de) en az 2 sınava daha girmek durumundadırlar. (Meslek lisesi ve öğretmen lisesi çıkışlı adaylar, sadece YGS puanıyla girilen bazı yükseköğretim programlarına yerleşmek istemeleri ve tercih edeceği programa girmek için yeterli YGS puanı almaları halinde 2. aşama sınavlarına katılmayabilirler.)     

Sınavın ikinci aşaması LYS’de; 4 ayrı günde 5 farklı ders grubu sınavı yapılmaktadır.   İkinci aşamada sınavında her oturumda uygulanan testlerin kitapçıkları ve çözüm zamanları farklıdır.

Hesaplanan puan sayısı birinci aşamada (YGS) 6, ikinci aşamada (LYS) 12 olmak üzere toplam 18’dir.

Sınavsız Geçiş dışındaki ön lisans programlarını tercih etmek için en az 140 YGS puanı gereklidir. YGS puan türlerinden en az birinden 180 puan alan adaylar, ikinci aşama sınavlarına (LYS) girme hakkı kazanırlar.  Lisans programlarını tercih edebilmek için en az  180 puan alma zorunluluğu vardır.

Sınav puanlarının en büyüğü 500, en küçüğü 100 olarak hesaplanır. Ayrıca Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı da  en büyüğü 500, en küçüğü 100 olacak şekilde hesaplanmaktadır.

 Yerleştirme puanı hesaplanırken, adayların AOBP’leri 0,12 ile çarpılarak yerleştirme puanlarına eklenir.

 Adaylardan meslek lisesi ve öğretmen lisesi çıkışlıların kendi alanlarındaki bazı yükseköğretim programlarını tercih etmeleri halinde ilgili AOBP’lerinin 0,06 ile çarpılması sonucunda elde edilen puan,  ek puan olarak diğer puanlarına ayrıca eklenir.

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS)

YGS’de; Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40’ar soru toplam 160 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 160 dakikadır. Sınavda tek soru kitapçığı ve tek cevap kağıdı kullanılır.

Sınavda ortak müfredata dayalı sorular sorulmaktadır. Sınavın müfredatı, ilköğretim 2. kademede görülen derslerin yanı sıra, tüm liselerde ortak olarak okutulan lise-1 konularından oluşmaktadır. Ayrıca yine liselerde ortak olarak okutulan Felsefe ve TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları da sorulmaktadır.

Etkin Resim

YGS-1 ve YGS-2 Fen-Matematik ağırlıklı puandır.  

YGS-3 ve YGS-4 Türkçe, Sosyal Bilimler ağırlıklı,

YGS-5 ve YGS-6 Türkçe, Matematik ağırlıklı puandır.

YGS’de her puan en büyüğü 500 en küçüğü 100 olacak şekilde hesaplanır. YGS’de yeterli puanı almak; LYS sınavına girme, birinci aşama (YGS) puanıyla öğrenci alan bazı yükseköğretim programlarını tercih edebilme, ön lisans ve açıköğretim programlarına girebilme hakkı sağlar. YGS sınavındaki testler,  LYS sınavında hesaplanan puanlara da  %40 oranında etki etmektedir.

 

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI (LYS)

LYS Sınavları Haziran ayı içinde 4 farklı günde 5 değişik test olarak uygulanır. Öğrenciler LYS puanıyla alan lisans programlarına yerleşebilmek için en az 2 teste girmek durumundadır.

LYS testlerindeki her ders için ayrı ayrı puan hesaplanarak LYS puanları oluşturulur. (Örneğin; LYS-1 testindeki Matematik ve Geometri derslerinin puanları ayrı ayrı hesaplanır ve bu derslerin LYS puanının oluşumuna katkı oranına göre ilgili LYS puanına katılır.

Etkin Resim

LYS’de HESAPLANAN PUANLAR

Sınav sisteminin en önemli özelliği; aynı test içinde bulunan derslerin puanlarının ayrı ayrı hesaplanması ve LYS’deki farklı puanlar türleri için farklı oranlarda kullanılmasıdır. LYS’de toplamda 12 farklı puan hesaplanmaktadır.

Örneğin; LYS-1 testindeki matematik ve geometri dersleri için ayrı puan hesaplanır ve LYS’de MF-1 puanı hesaplanırken matematik %26, geometri %13 oranında kullanılır. Ancak MF-2 puanı hesaplanırken matematik %16, geometri %7 oranında kullanılır.

Bu yüzden öğrencilerin, seçmek istedikleri yükseköğretim programlarının puan türlerine göre sınava hazırlanmaları ve o puan türündeki derslere ağırlık vermeleri gerekir.

LYS’de PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖĞRENCİLERİN KATILMALARI GEREKEN SINAVLAR

Yeni sınav sisteminde öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri yükseköğretim programına göre testlere/sınavlara gireceklerdir. Örneğin; Elektronik alanı mezunu bir öğrenci sadece YGS sınavına girerek Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MTOK) tercihi yapabileceği gibi AOBP katsayısı farkı olmadığı için ayrıca isterse LYS-1 ve LYS-3 sınavlarına girerek Hukuk tercihi de yapabilir.

Fen, Mühendislik, Tıp vb. programlara yerleşmek isteyen adayların; YGS, LYS-1 (Matematik) ve LYS-2 (Fen Bilimleri) sınavlarına girmeleri gerekir.

İktisat, İşletme, Hukuk vb. programlara yerleşmek isteyen adayların; YGS, LYS-1 (Matematik) ve LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya) sınavlarına girmeleri gerekir.

Sosyal Bilimler, Edebiyat, Halkla İlişkiler vb. programlara yerleşmek isteyen adayların; YGS, LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya) ve LYS-4 (Sosyal Bilimler) sınavlarına girmeleri gerekir.

Yabancı Dil programlarına yerleşmek isteyen adayların; YGS ve LYS-5 (Yabancı Dil) sınavlarına girmeleri gerekir.