Bir lise öğrencisinin en büyük hayali yurt dışında bir üniversite kurumuna yerleşmektir. Bu amaç doğrultusunda, SAJEV Vakfı Küçük Prens Lisesi belirli programlar belirlemiştir. Bu programlar belirli kriterler doğrultusunda tasarlanmıştır.

ABD, Kanada ve İngiltere’de bulunan üniversitelere kabul edilmenin en önemli etkeni not ortalamasıdır. Seçkin üniversitelere girebilmek için her şeyden önce Küçük Prens Lisesi öğrencilerimizin okulumuzdan mezun olurken lise ortalamalarının 4,5 ya da 5 olması gerekmektedir. Bununla birlikte SAJEV Küçük Prens Lisesinde öğrencilerimize sunulan Uluslararası üniversite programların uygulanması esastır. Ayrıca İngilizce seviyesinin de TOEFL düzeyinde olması ön şarttır. Amerikan üniversiteleri veya Amerika’daki seçkin üniversiteler TOEFL veya IELTS sınavlarında alınacak sonuçların  yüksek olması önemli bir yer teşkil eder. Öğretmen ve danışman mektupları, kompozisyonlar ve ders dışı aktivite listesi bu noktada büyük önem kazanır.

ABD üniversiteleri, sadece yüksek not almak için çalışan ve bunu öğretmene hissettiren öğrencilerden çok, gerçekten öğrenmeye gönül vermiş, bunu her hareketiyle belli eden öğrencileri tercih eder. Okuma, araştırma ve çeşitli yaz projeleri yaparak kendini geliştiren, sınıf dışında da öğrenmeye açık öğrenciler tercih edilir. Ayrıca aktivitelerde liderlik pozisyonunda olanlar ve bulundukları çevrelerde gönüllü projelere katılanlar başvurularda daha avantajlı olurlar.  Yukarıda söz edilen konular bir tablo halinde aşağıdaki gibi yansıtılmıştır:

Etkin Resim

Bunun dışında, SAJEV KÜÇÜK PRENS Lisesi öğrencilerinin, liseden mezun olurken 3 farklı yüksek öğretim seçeneği bulunmaktadır.

1 – Fransız Üniversiteler

2 – Galatasaray iç sınavı

3 – ÖSYM ile yerleştirme

 

Galatasaray iç sınavı =  Galatasaray iç sınavı Fransızca eğitim veren okullara tanınan özel bir sınav sistemidir. Bu sınavda öğrenciler Fransızca olarak fen, matematik ve Fransızca alanlarında hazırlanan sorulara cevap verirler. Bu sınavın değerlendirilmesi için ön koşul ÖSYM sınavında ilk 30.000 aday arasına girmektir. Bu kriterlere uygun olan öğrenciler siyaset bilimi, matematik, sosyoloji, iktisat, uluslararası ilişkiler, Fransızca dili ve edebiyatı bölümlerine kabul edilirler.

ÖSYM ile yerleştirme =  Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde yükseköğretim kurumlarına öğrenci alınması amacıyla sınavları hazırlayan ve yapan, öğrenci isteklerini de göz önünde tutarak Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslara göre değerlendiren, öğrenci adaylarının yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayan ve bu faaliyetlerle ilgili araştırmaları ve diğer hizmetleri yapan Yükseköğretim Kuruluna “bağlı” bir kuruluştur.

Fransız Üniversiteleri =   SAJEV Küçük Prens Lisesi öğrencileri okulumuzun Fransızca ve Fransızca fen / matematik müfredatı gereği Fransa’ da okuma imkanına da sahip olabilirler. Fransa’ da yüksek öğrenim, kalitesi ve erişilebilirliğiyle dünyaca ünlüdür. Devlet okullarına devam edenlerin okul ücretleri ve sağlık sigortaları Fransız hükümeti tarafından ödenir. Fransa, eğitim kurumlarına başvuran 120,000 den fazla yabancı öğrenciyi okullarına ve üniversitelerine kabul ederek Avrupa Topluluğuna öncülük eder. Fransız yüksek devlet ve özel eğitim kurumları aşağıdaki gibi iki kategoriye ayrılır:

Üniversiteler

Grande Ecole

Fransa 20’si Paris’te, 64’ü Paris dışında ve 3 tanesi denizaşırı bölgelerinde olmak üzere 87 eyalet üniversitesine sahiptir. Her bir üniversite bölümlere ya da fen bilimlerinden beşeri bilimlere kadar tüm disiplinleri kapsayan UFR’ ye (Unités de formation et de recherche) ayrılmıştır. Her bir disiplinden mezun olabilmek için geçilmesi gereken ders ünitelerine UV (Unités de valeur) denir. Üniversite diplomaları ulusal bir standarda sahiptir ve kurumlar arasında değişime elverişlidir. Üniversite çalışmaları; (Premier) 1.Dönem, (Deuxième) 2. Dönem, ve (Troisième) 3. Dönemi olarak 3 aşamaya ayrılırdı. Fakat yüksek öğrenimle ve bir ülkeden diğerine geçiş yapabilme ile ilgili uluslararası koşulları yerine getirebilmek adına, bir çok üniversite LMD (Lisans/Mastır/ Doktora) biçimini temel alan bir sistem geliştirdiler. Bu nedenle Fransa’da eğitim almak, dünyanın her yerinden gelen öğrencilerin kendi ülkelerinde geçerli olacak bir diploma almalarını sağlar.

 

Bunların belli başlıları şunlardır:

Paris

 • ’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.
 • Université Paris 9 : Dauphine
 • Université Paris 10 : Nanterre :Langues, lettres et sciences humaines, sport, sciences économiques, droit, sciences psychologiques, sciences sociales
 • Université Paris-Sud 11
 • Université Paris-Est Créteill :droit, sciences économiques, administration économique et sociale, lettres, sciences humaines, sciences
 • Université Paris 13

Lyon

 • Université Claude Bernard Lyon 1
 • Université Lumière Lyon 2:Sciences humaines (anthropologie, arts, économie, gestion, juridique, lettres, langues, sociologie).
 • Université Jean Moulin Lyon 3 Droit, lettres et civilisations, philosophie, langues, IAE, IUT

 

Bordeaux

 • Université Bordeaux 1, Sciences et Technologies au service de l’Homme et de l’Environnement.
 • Université Bordeaux 2 : Sciences de la vie, Sciences de l’homme, Sciences de la Terre
 • Université Michel de Montaigne : Bordeaux 3 : Lettres, Sciences humaines, Arts ,Lettres, Sciences humaines, Arts
 • Université Montesquieu : Bordeaux 4 : Droit, sciences sociales et politiques, sciences économiques et de gestion.

Öğrencilerimi bu üniversitelere gidebilmek için belirli koşulları da yerine getirmekle yükümlüdürler. Diğer ülkelere gitmek için belirlediğimiz şartlar burada da geçerlidir. Buna ilave olarak DELF B2 sınavı eklenerek “CAMPUS FRANCE” aracılığıyla üniversite başvurusu yapılır. Ayrıca aktivitelerde liderlik pozisyonunda olanlar ve bulundukları çevrelerde gönüllü projelere katılanlar başvurularda daha avantajlı olurlar. Bu nedenle de yurtdışında okuyacak öğrencilerimizin portfolyo dosyaları Rehberlik Birimiyle birlikte hazırlanacaktır. Yukarıda söz edilen konular bir tablo halinde aşağıdaki gibi yansıtılmıştır:

Etkin Resim

AÇIKLAMA :

 • Galatasaray iç sınavıyla ilgili Müdürlerimiz bir görüşme yaparak detaylı bilgi almışlardır. Başvurunun 11.sınıfta yapılması gerektiği tarafımıza bildirilmiştir. Kurumumuz kabul edildiği taktirde öğrencilerimizin bu imkandan yararlanmalarını sağlayacağız.
 • Ayrıca lisemiz “CAMPUS FRANCE” kuruluşuyla görüşerek detaylı bilgi alınmıştır. Fransa’daki üniversitelere başvuru yapmamızın bu kurum ile mümkün olduğunu ve başvurunun 11.sınıfta yapılması gerektiği tarafımıza bildirilmiştir. Kurumumuz kabul edildiği taktirde öğrencilerimizin bu imkandan yararlanmalarını sağlayacağız.