Eğitim ücretinden;

I. SJ’li indirimi:

Saint-Joseph Lisesi’nden mezun olan anne, baba, büyükanne, büyükbabanın çocuğunun/torununun; veya Saint-Joseph Lisesi öğrencisi kardeşinin KP Okulları’na devam etmesi halinde o eğitim yılı için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır. Aynı öğrenciye birinci derece 2 farklı Saint-Joseph’liden olmak kaydı ile toplam en fazla % 20 indirim uygulanır. Tüm indirimlerin toplamı %20’yi geçemez.

II. Küçük Prens’li indirimi:

Küçük Prens Okullarımızda okumakta ve/veya mezun olan öğrencinin kardeşine o eğitim yılı için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır.
Aynı öğrenciye birinci derece 2 farklı Küçük Prensli’ den olmak kaydı ile toplam en fazla % 20 indirim uygulanır. İndirim en fazla 3 kardeşe uygulanır. Öğrenci başına indirimler toplamı %20’yi geçemez.

III. SJ’li ve KP’li indirimler toplamı %20’yi geçemez.

IV. Sürekli Eğitim İndirimi (Lise):

KP Okulları’nda 4+4 kesintisiz eğitimini başarı ile tamamlamış ve Lise’ye devama hak kazanmış öğrencilere, her sene Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek oranda indirim uygulanır. Liseye devam etmeye hak kazanma şartları da her yıl Yönetim Kurulu tarafından Kurucu Temsilcisi’nin görüşü alınarak belirlenir. Öğrenci, bu indirime ek olarak, SJ indirimi, Küçük Prens’li İndirimi ve Kardeş indiriminden de faydalanabilir.

Peşin İndirim haricinde; SJ’li, Küçük Prens’li, Kardeş ve Sürekli Eğitim indirimlerinin toplamı %30’u aşamaz. Ancak, Lise’nin açılışını takip eden ilk yıllarda Burs Komitesi’nin önerisiyle Yönetim Kurulu Lise için bu oranı belli bir süre için arttırabilir, indirim için gereken şartları belirler ve Nisan ayı sonuna kadar ilan eder.

İndirimin bir sonraki yıl devam etmesi için öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almaması ve yılsonu ağırlıklı not ortalamasının da en az 70 puan olması şarttır.

V. Peşin Ödeme İndirimi:

Tüm seçeneklerin peşin ödemelerinde; Mevcut öğrenciler ve yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kayıt dönemi içerisinde  (31 Ağustos’a kadar) eğitim ve yemek ücretine %5 indirim uygulanır.

VI. 2017-2018 Lise İndirimi için uygulanacak oranlar giriş puanlarına göre;
                     
495 - 500                          %50
490 - 494.99                     %40
480 - 489.99                     %30
450 - 479.99                     %20
400 - 449.99                     %15