Özel Küçük Prens Okulları, Saint Joseph Lisesi mezunlarının kurduğu Saint Joseph Lisesi Eğitim Vakfı tarafından yönetilmekte olan, anaokulundan yükseköğretime kadar eğitim hizmeti sunan bir kurumdur.

Okullarımız, köklü eğitim kültürü ve geleneklerinden aldığı güçle; çocuklarımızın nitelikli bir eğitim alırken, mutlu bir çocukluk ve gençlik geçirmeleri için çalışan bir öğrenenler topluluğudur.

Bu misyon doğrultusunda kurulan anaokulumuz, 1999 yılında eğitim hayatına başlamıştır.

Anaokulumuzda uygulanan eğitim programı, çocuğun kendini tanıması ve bireysel becerilerinin ortaya çıkmasını sağlayan, araştırmayı ve keşfi teşvik eden, öğrenmeyi sevdiren, gelişen dünyaya uyum sağlayan özgün bir eğitim programıdır. Eklektiktir, çünkü tek bir eğitim yaklaşımını benimsemez. Milli eğitimin amaç ve kazanımları temel alınmış ancak Gems, Reggio Emilia, Waldorf, High Scope gibi tüm önemli eğitim yaklaşımlarının önemli unsurları programa entegre edilmiştir. Eğitim Programımız, ilk deneyimlerin sadece akademik başarıya değil, yaşam başarısına odaklı olması gereğinden yola çıkarak bütünsel gelişimi hedefler.

Erken yaşlarda dil gelişimi çocuğun bilişsel gelişiminde önemli bir yere sahiptir ve erken yaşların yabancı dil öğrenmeye en yatkın yıllar olduğu bilinir. Dil becerileri gelişmiş olan çocuklar hem akademik başarısı daha yüksek hem de yabancı dil öğreniminde daha başarılıdır. Özel Küçük Prens Anaokulu Fransızca eğitimi vermektedir ve anaokulumuzda Fransızca eğitimi, yaparak yaşayarak öğrenmeye dayalıdır. Anaokulumuz Fransızcanın yanı sıra, anadil üzerine de odaklanır ve her iki dili de etkin kullanan çocuklar yetiştirmeyi hedefler. Bu hedef doğrultusunda çocukların çeşitli farklı sosyal ortamlarda anadillerini ve Fransızcayı anlamlı ve amaçlı kullanabilmeleri için günlük fırsatlar yaratılır.

  • Anaokulumuzda Fransızca öğrenmeye başlayan öğrencilerin;
  • Fransızcaya ilgi duyması ve iletişim kurmaya istekli olması,
  • Programdaki temalarla ilgili kelimeleri öğrenmesi,
  • Günlük yaşantıda kullanılan basit yönergeleri anlaması ve sorulan sorulara cevap vermesi,
  • Grup oyun ve çalışmalarına Fransızcayı kullanarak katılabilmesi,
  • İlkokul 1.sınıfa Fransızca adaptasyonunu tamamlamış olarak başlaması hedeflenir,


36-72 aylık çocukların kabul edildiği anaokulumuzda, gün 09.45’te başlar, 16.10’da sona erer. Yaş gruplarına göre ayrılmış sınıflarımızda, branş öğretmenlerinin dışında, biri sınıf öğretmeni diğeri Fransızca öğretmeni olmak üzere iki öğretmen görev yapar. Etkinlikler, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde planlanır ve kendilerini güvenli ve rahat hissettikleri, ancak aynı zamanda öğrenme ve keşfetme arzusu yaratacak uyaranlarla donanmış sınıf ortamlarımızda uygulanır.