A)  ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Okulumuza yeni kayıt olan öğrencilere (hazırlık sınıfı) okul birimleri ve bu birimlerin çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.
 • Tüm lise öğrencilerine “Oryantasyon” amaçlı açık hava eğitimi verilmiştir.
 • Tüm sınıflar bazında öğrencilerle birebir tanıma çalışmaları yapılmıştır.
 • Okul Meclisi’ni oluşturmak üzere sınıflar düzeyinde demokratik bir oylama ile “Sınıf Temsilcileri” seçilmiştir. Aday öğrencilerden genel oylama yolu ile “Okul Meclisi” belirlenmiştir. Rehber öğretmen eşliğinde düzenlenen Öğrenci Birliği Toplantıları’na katılım sağlanacaktır.
 • Rehberlik birimi uzmanı, öğrenci gelişim özelliklerine uygun olarak yapılandırılan sınıf etkinliklerini, ayda bir kere ve bir ders saati olarak sınıflarda uygulamaktadır. 
 • Tüm sınıf düzeylerinde öğrenci istekleri doğrultusunda ya da ihtiyaç görüldüğü durumlarda (öğretmen yönlendirmesi, yapılan gözlemler sonucu, veli talebi vb) öğrencilerle bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Söz konusu öğrencilerin velileriyle de bireysel görüşmeler yapılarak gerekli iş birliği sağlanmaktadır.
 • Sınıf ve branş öğretmenleri ile ortak çalışılarak akademik başarı durumları takip edilmektedir. Sınav sonuçları temel alınarak performans artırımına yönelik öğrenci ve veli görüşmeleri yapılmaktadır.

  B) OKUL YÖNETİMİ VE ÖĞRETMENLERLE ORTAK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

 • Disiplin Çalışmaları
 • Sınıf Öğretmenliği Çalışmaları
 • Toplantılar (Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Kurulu                                         
 • Toplantıları, Şube Öğretmenler Kurulu Toplantıları, Akademik Kurul)
 • Öğretmenlerle her hafta belirlenen saatlerde yapılan rutin Öğrenci Değerlendirme Toplantıları                                              
 • Güncel makale - bülten çalışmaları
 • Anaokulu – İlkokul – Ortaokul - Lise Koordinasyon Toplantıları

C)   VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Bireysel görüşmeler
 • Seminerler
 • Yayın ve Bültenler

D)  HİZMETİÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ

 • Öğretmenlere Yönelik Seminerler
 • Tursan Ulaşım Hizmetleri
 • Okul Çalışanları

Eğitim-öğretim dönemi süresince aşağıdaki çalışmalar da yapılacaktır:

 1. Kariyer Rehberliği Çalışmaları dâhilinde “Meslekler günü etkinliği”,
 2. Öğrencilere yönelik sunumlar,
 3. Öğrencilere yönelik dikkat güçlendirme çalışmaları,
 4. Öğrencilere yönelik “Kariyer Eğilim Testi” uygulaması,
 5. Öğrencilere yönelik “Kendini Değerlendirme Envanteri” uygulaması.