İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI AYLIK KONU VE KAVRAMLAR LİSTESİ     

AYLAR LİSE
EYLÜL - EKİM Erdemli Olmak
KASIM Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Sahibi Olmak
ARALIK İstikrarlı Olmak
OCAK-ŞUBAT Medeni Cesaret Sahibi Olmak
MART Haksız Kazançtan Uzak Durmak
Çanakkale ve Şehitlik
NİSAN Hayatı Anlamlı Kılmak
MAYIS - HAZİRAN Diğergamlık
Başkasına Öncelik Vermek

Değerler Eğitimi Çalışmalarından sorumlu öğretmenler okul idaresi ile istişare ederek; okul türü ve ihtiyaçlara göre konular listesinde bazı değişlikler yapabilir. İlkokul öğretmenleri her sınıf için her yıl ayrı bir liste hazırlamalı.  DEÇ'dan sorumlu öğretmenlerimiz çalışmalarda okul rehber öğretmenlerinden, sınıf rehber öğretmenlerinden ve değerlere ilgi duyan tüm öğretmenlerimizin katkılarını almaya çalışmalı.
Aylık değer kavramının dikkat çekecek şekilde işlenmesi için  www.istmem.com sitesinde değerler eğitimi çalışmaları bölümündeki materyallerden yararlanmak mümkündür.
Öğretmenlerimiz Değerler Eğitimi Çalışmaları ile ilgili paylaşımlarını, öneri ve görüşlerini This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e posta adresi ile müdürlüğümüze bildirebilir.
İmam Hatip Okulları bu listeden yararlanabilecekleri gibi öğrenci ve okullarının ihtiyaçlarına göre benzer değerleri daha detaylı olarak ele alacakları bir liste de hazırlayabilirler.