Sajev Lisesi Öğrencisinin Matematik Dersinde Kazanacağı Nitelikler

Hazırlık Sınıfı Matematik Dersinde;

  • İşlenecek konuların derinliği ve öğrenme-öğretme süreçleri; öğrencilerimizin hazır bulunuşluk düzeyleri, algı ve motivasyonları, bireysel farklılıkları dikkate alınarak yapılandırılmaktadır.
  • Matematik programı öğretimiyle öğrencilerimizin;  problem çözme becerilerini geliştirmeleri, matematiksel düşünme becerisi kazanmaları, matematiğin kendine has dilini ve terminolojisini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri, matematiğe ve matematik öğrenimine olumlu tutum sağlamaları amaçlanmıştır.
  • Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri büyük bir hızla gelişmekte ve anlamlı matematik öğretimi için yeni fırsatlar oluşturulmaktadır. Okulumuzda matematik eğitimi verilirken “akıllı tahta”da yaptığımız uygulamalarla öğrencilerimizin görsel hafızaları da desteklenmektedir. Böylece öğrencilerimizin matematik öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden aktif olarak yararlanmaları sağlanmaktadır.

 

9. Sınıf Matematik Derslerinde;

  • “Matematik bir disiplindir.” anlayışından yola çıkarak geçen yıl öğrencilerimize bir kitapçık hazırladık. Öğrencilerimiz bu yıl bu kitapçığı yardımcı kaynak egzersiz kitabı olarak kullanacaklardır.
  • 2010 yılında ilk kez uygulanan yeni sınav sistemine göre YGS’deki Matematik sorularının tümü 9. sınıf matematik dersi konularından sorulmaktadır. Üniversiteye girişte YGS’nin önemi düşünüldüğünde, orta öğretimde 9. sınıf matematik dersinin ne denli önemli olduğu açıktır.
  • 9. sınıfta yer alan öğrenme alanları aracılığı ile öğrencilerimizin; sayılar ve cebir, geometri, veri sayma ve olasılık kazanımlara ulaşmasını hedeflemekteyiz.

 

10. Sınıf Matematik Derslerinde;

  • Müfredat programı göz önünde bulundurularak, öğrencilerimize her ünite başında konu özetleri ve çalışma kağıtları verilecektir. Bu çalışmalar yıl sonunda birleştirilip fasikül haline getirilecek ve önümüzdeki yıllara yönelik geniş bir birikim oluşturulacaktır.
  • Öğrencilerimizi LYS-YGS sınavlarına hazırlamak amacıyla, ÖSYM’nin standartlarıyla uyumlu test sorularına hafta sonu ödevlerinde ayrıca yer verilmektedir.
  • Matematik dersinin içeriğine uygun olarak öğrencilerimize proje ödevlerinin dışında araştırma ödevleri de verilmektedir. Böylece verilen araştırma ödevleri sayesinde matematik alanındaki öğrenme, aktif bir süreç olarak ele alınmaktadır.
  • 10. sınıfta yer alan öğrenme alanları ile öğrencilerimizin sayılar ve cebir, geometri, veri sayma ve olasılık kazanımlarına ulaşmalarını hedeflemekteyiz.